FGI: 42-åriga Shiying Deng dog av tortyr i ett kinesiskt fängelse

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
2003-09-06 Nyheter från Falun Gong Informationscenter i Sverige www.falungonginfo.net42-åriga Shiying Deng mötte den kinesiska regimens förföljelse med “värdighet och fredligt motstånd”. Hon dog i ett kinesiskt fångläger efter över tio månader av svår tortyr.

42-åriga Shiying Deng mötte den kinesiska regimens förföljelse med “värdighet och fredligt motstånd”. Hon dog i ett kinesiskt fångläger efter över tio månader av svår tortyr.
(FGI) Efter tio månader av svår tortyr, dog en kvinnlig Falun Gong-utövare i ett kvinnofängelse den 19 juli 2003, enligt en rapport från Kina. Hon uppges ha bemött regimens förföljelse av Falun Gong med ”värdighet och fredligt motstånd”.

42-åriga Shiying Deng började utöva Falun Gong 1996 och uppges ha varit beslutsam i sitt utövande även efter det att Kinas förre ledare Jiang Zemin beordrade att metoden skulle ”utrotas” i juli 1999. specialrapport

Enligt rapporter som kommit från Kina fängslades Deng två gånger. Första gången var i februari 2000, då hon arresterades av poliser från Longtans polisstation i Jilin city. Hon dömdes då, troligen utan rättegång, till ett års ”omskolning genom tvångsarbete” för att hon vägrade skriva ett uttalande där hon tog avstånd från Falun Gong.

Under tiden i fängelset sägs Deng ha utsatts för upprepad tortyr med elchocker. Hon bands även fast vid en metallsäng under långa perioder och blev slagen med gummislang och samt blev tvångsmatad under våldsamma former.

Hela tiden försökte fängelsepersonalen med olika medel att hjärntvätta Deng uppger rapporterna.

När hon hade suttit fängslad i arbetslägret i ett år förlängdes hennes straff med ytterligare 9 månader och 8 dagar innan hon blev frisläppt.

Shiying Deng fängslades ännu en gång den 15 september 2002. Hon misstänktes då för att ha framställt och distribuerat flygblad och annan information som exponerade de människorättsbrott som begås mot Falun Gong i Kina. Trots att informationsmaterialet i huvudsak innehöll nyheter och information som finns lätt tillgänglig utanför Kina klassas det som statshemligheter i Kina. Anledningen är att materialet innehåller fakta om de allvarliga och omfattande människorättsbrotten mot Falun Gong-utövare i Kina. Deng arresterades formellt av Yongji läns allmänna säkerhetsbyrå den 17 oktober 2002. Den 18 februari 2003 dömdes hon till 7 års fängelse av en domstol i Jilinprovinsen.

I början av mars 2003 sändes hon till kvinnofängelset i Jilinprovinsen. Enligt rapporterna torterades Shiying Deng svårt från slutet av mars fram till sin död i juli 2003. Vid flera tillfällen skall hon enligt rapporterna ha blivit slagen av 7-8 kriminella fångar. Det är vanligt att fångvaktarna uppmanar fångar av att tortera Falun Gong-utövare. Rapporterna säger att Deng höll fast vid Falun Gongs principer om att inte hysa något hat mot andra och försökte ständigt uppmuntra de som torterade henne att leva i enlighet med sina samveten.

Rapporterna säger dock att allteftersom tortyren fortsatte och tilltog, fick Deng svårt att förbli vid medvetande, hon led även av ihållande kräkningar och mycket svåra smärtor i hela kroppen.

På morgonen den 17 juli 2003 gick två poliser från Changchung, där Jilinprovinsens kvinnofängelse är beläget, till Dengs hem och försökte att utkräva 3000 Yuan från hennes familj under påskinande av att de skulle frige henne mot ”borgen för medicinsk behandling”.

Dagen därpå ringde polis från fängelset upp Dengs familj och bad dem att omedelbart ta hem henne. När familjen anlände till Changchgun sjukhus nr 1 var Deng redan medvetslös och nära döden.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.