FGI: Den bakomliggande anledningen till att Kinas konsulat i Göteborg försöker stoppa Falun Gongs närradioprogram

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
2003-09-22 Nyheter från Falun Gong Informationscenter i Sverige www.falungonginfo.netDet större mönstret i en förföljelsekampanj

Efter nästan två år av tortyr i ett kinesiskt tvångsarbetsläger, dog 29-årige Zhang Xiaohong den 4 augusti 2003. Vid den tiden vägde han bara hälften av sin ursprungliga vikt. Zhang frihetsberövades den 21 september 2001 för att ha delat ut flygblad som innehöll information om människorättsbrotten mot Falun Gong-utövare i Kina. En kort tid efter att han hade frihetsberövats, dömdes Zhang till två års tvångsarbete i Mianyang Xinhua tvångsarbetsläger i Sichuanprovinsen. Där torterades han med elbatonger, misshandlades, blev berövad sömn (vanlig tortyrmetod för att bryta ner kroppen och viljan) och blev fastbunden med rep tills han förlorade medvetandet. Dessa tortyrmetoder utfördes upprepat under dessa två år, medan vakter i lägret försökte tvinga honom att skriva ett “ångeruttalande” för att förkasta Falun Gong.

Tortyren av Zhang och tusentals andra liknande fall runtom i Kina under de senaste åren, är en del i den förre ledaren Jiang Zemins policy att “förinta” Falun Gong. Utanför Kina har detta utförts genom kinesiska ambassaders och konsulats påtryckningar på regeringar och andra parter, samt genom spridande av lögner om och förtal av denna kinesiska andliga utövning. Ett klart och tydligt exempel i Sverige är det kinesiska konsulatets försök att stoppa närradioprogrammet i Göteborg om Falun Gong. Det har även uppdagats att den kinesiska ambassaden i Sverige tidigare har kontaktat ett antal svenska länsstyrelser med syfte att försöka få dem att förbjuda Falun Gong (t.ex. i Jönkpings län i april 2001). Detta mönster bekräftas ytterligare av en ny uppgift från en källa i Kina, som uppger att ”6/10-byrån” (se nedan) samarbetar direkt med kinesiska ambassader runtom i världen.

Traditionell kinesisk andlighet

Mellan 1992 och 1999 blomstrade Falun Gong – en andlig utövning baserad på de vägledande principerna “Sanning, Godhet och Tålamod” och med rötter i det gamla Kinas kultur – runtom i Kina. I november 1998 rapporterade Kinas statsstyrda Shanghai TV att det fanns omkring 100 miljoner människor som utövade Falun Gong – dvs uppskattningsvis 1 av 12 kineser. I april 1999 uppgav nyhetsbyrån AP en liknande siffra när det skrev: “minst 70 miljoner [utövar Falun Gong], enligt Statens Idrottsadministration.”

Falun Gong-utövare kunde hittas i varje samhällsgrupp, från bönder till banktjänstemän, från hemmafruar till regeringsämbetsmän och högt uppsatta militärer. En del källor säger att medlemmarna i Politbyråns stående kommitté hade läst Falun Gong-böckerna och hade familjemedlemmar som utövade Falun Gong.

Den förre kinesiske ledaren beordrade att Falun Gong ska “utrotas”

I juli 1999 använde dock Jiang Zemin, som var rädd och avundsjuk för att Falun Gong hade berört så många kinesers hjärtan, sin makt för att förbjuda metoden – en handling som faktiskt gick emot Politbyråmedlemmarnas liksom premiärministerns tidigare beslut. Faktum är att Jiangs agerande i ”Falun Gong-frågan” var illegalt, då det överskred de befogenheter som givits honom av den kinesiska konstitutionen.

Enligt källor i Kina och utifrån tusentals vittnesmål från dem som utsatts för förföljelsen, implementerade Jiang förföljelsen genom ett tre-punktsdirektiv till alla nivåer av Stat och myndigheter:

  1. ”Förstör Falun Gong-utövare fysiskt” genom systematiskt och statssanktionerat tvångsarbete, tortyr och dödande.

  2. ”Förstör Falun Gong-utövares anseende” genom en världsomfattande mediekampanj för att demonisera Falun Gong och falskeligen framställa dess utövare som farliga ”sektmedlemmar” och ett hot mot samhället.

  3. ”Förstör Falun Gong-utövare ekonomiskt”, vilket i en kommuniststyrd nation, där regeringen kan utöva betydande kontroll över anställnings- och boendeförhållanden, tillät Jiang att förvägra Falun Gong-utövare de grundläggande behoven. Många utövare har förlorat sina löner och pensioner, sparkats ut från sina arbeten och bostäder. Dessutom genomlider många en vanligt förekommande utpressning, konfiskering av privat egendom och påtvingade böter när de frihetsberövas av polis.

"610-byrån" – ett Gestapo för Falun Gong

Jiangs direktiv förverkligades huvudsakligen av 610-byrån – en Gestapoliknande organisation som skapades av Jiang med det enda ändamålet att implementera policyn “utrota Falun Gong”. 610-byrån är den organisation i Kina som på alla nivåer har haft befogenheter att ge order om systematisk förföljelse av Falun Gong-utövare genom organiserad hjärntvätt och tortyr – även tortyr till döds.

Dirigerade av 610-byrån får polis-, häktes- och tvångsarbetslägerspersonal runtom i landet belöningar och befordringar för att framgångsrikt få fram uttalanden från Falun Gong-utövare som överger sin trosuppfattning – oavsett vilka metoder som används. Om personalen på olika nivåer inte kan få fram sådana uttalanden från utövare, avskedas de ofta från sina positioner och/eller utsätts för bestraffningar från sina överordnade. På så sätt släpps ofta de som går med på att avsäga sig Falun Gong, medan de som inte gör det fortsätter att bli torterade och misshandlade, i många fall fram till döden – som i fallet med 29-årige Zhang Xiaohong.

Samband

Det är samma maktpyramid av påtryckningar och morötter uppifrån som ligger till grund för kinesiska ambassaders och konsulats agerande för att försöka stoppa och förtala Falun Gong. En kärnpunkt är dessutom att de ansvariga för förföljelsen vill dölja de hemska brotten mot sin egen befolkning. Zhang Xiaohong torterades ihjäl för att han ville sprida information om människorättsbrotten i Kina. Här i väst försöker Kinas regering, genom sina konsulat, stoppa radioprogram som vill informera om det som hänt sådana som Zhang.FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA FALUN GONG INFORMATIONSCENTER I SVERIGE:

Hans Bengtsson 070-210 55 06, Anders Måhlén 070-110 43 89
E-post: [email protected]

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.