Nyheter i korthet från Holland

Nyheter i korthet från Holland

Falun Dafa-utövare i Holland åkte till Haag den 4 september, 2001, från 12.00 till 13.30, för att överlämna Falun Dafa-flygblad till den holländska utrikesministern och hälsoministern liksom till medlemmar av det holländska parlamentet personligen, för att vädja om akut hjälp till Falun Dafa anhängare som förföljs av de kinesiska myndigheterna.

Trots att många av dem i viss utsträckning redan erkänt situationen med den kinesiska regimens brott mot de mänskliga rättigheterna och förföljelse av Falun Dafa-utövare som tror på Sanning, Godhet och Uthållighet, tog de ändå tacksamt emot materialet som utövarna överlämnade.

10 september, 2001

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.