Österrike: Utövare i Salzburg ökar medvetenheten och samlar namn för att fördöma KKPs grymma organstölder

Den 3 oktober höll utövare i Österrike en aktivitet vid Altmarkt i Salzburg för att öka medvetenheten om förföljelsen av Falun Gong och det kinesiska kommunistpartiets grymma organstölder från levande Falun Gong-utövare. De gjorde en namninsamling för att be om internationell hjälp för ett slut på den här mänskliga tragedin.

 
Allmänheten skrev på petitionen för att fördöma det kinesiska kommunistpartiets organstölder från levande Falun Gong-utövare

När folk fick höra talas om organstölderna så skrev de oftast genast på petitionen. Det var inte bara folk från Österrike utan de kom även från Tyskland, Frankrike, Schweiz, Kanada, Ryssland, Spanien och Sri Lanka.

En kinesisk forskarstudent skrev under petitionen. Han sade att han hade fått kännedom om sanningen om de påstådda självbränningarna på Himmelska fridens torg för flera år sedan och att han läst en hel del Falun Gong-material på internet. När han var i Kina så bad ofta hans klassföreståndare honom och hans klasskamrater att hålla uppsikt över en annan elev som var en Falun Gong-utövare. Emellertid så upplevde han själv denne person som en bra människa. ”Jag beundrar ert framhärdande”, sade studenten till utövarna.

En familj från Skottland skrev på petitionen. En kvinna i familjen sade, ”Det är väldigt viktigt att västerlandet får kännedom om det här.”

Dittrn kommer från München och hon kunde se en Falun Gong-övningsplats från sitt kontor. Hon berättade att hon även hade hört talas om förföljelsen. När hon skrev på petitionen så sade hon, ”Alla kommer att få stå till svars för sina gärningar även om det kanske blir i en domstol: Gud ser allt.”

Brandstaetter arbetar för det gröna partiet. Hon gav utövarnas kontaktinformation till flera människorättsgrupper så att de också fkunde få kännedom om organstölderna.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.