Bulgarien: Erfarenhetsutbyte och sanningsklargörande aktiviteter i Varna

Utövare i Bulgarien hade en dag med Fa-studier och utbyte i grupp den 25 augusti. Efter att ha studerat boken Zhuan Falun så delade de med sig av deras kultiveringserfarenheter. Vissa av dem delade med sig av behovet av koncentration under Fa-studier och behövet av att stärka de upprätta tankarna för att behållla fokus. Därefter studerade utövarna några av de senaste artiklarna av Lärare Li. Efter Fa-studierna sade en av utövarna att han upplevde ett starkt fält som renade hans kropp.

En ny utövare sade att gruppstudierna och utbytet var jättebra. ”Det var en rent och upprätt från början till slut, och det var fyllt av medkänsla. Nu har jag en djupare förståelse av en del av undervisningen. Läraren har bett oss upprepade gånger att studera Fa och öva tillsammans, och idag kände jag den starka energin hos oss som grupp. Jag hade inte upplevt den tidigare…”

En annan utövare sade, ”Den här träffen hjälpte mig att inse hur viktigt det är med Fa-studier i grupp. Dessutom insåg jag att jag kan bara nå en högre nivå genom att släppa fasthållandet till qing (känslor). När jag såg inåt så insåg jag att jag är väldigt fäst vid qing (känslor). Jag ska nu istället försöka uppnå ett tillstånd av altruism och barmhärtighet.”

 
Gruppövning i Havsparken på stranden till Svarta havet

Vid niotiden den 26 augusti samlades utövarna i Havsparken intill stranden till Svarta havet. De delade upp sig i två grupper så att de kunde hjälpa varandra att göra övningarna korrekt. Gruppövningen avslutades klockan 13.00 och utövarna var nöjda efteråt då de både fick tillfälle att korrigera sina övningsrörelser samt ta till sig och lära sig bemöta kritik.

När klockan blev två på eftermiddagen besökte utövarna ett antal lokala kinesiska restauranger för att berätta för dem om Falun Gong och förföljelsen i Kina, samt hjälpa ägarna och de anställda att ta avstånd från det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess tillhörande orgaisationer. Flera av ägarna sade att de visste att KKP inte var bra och att varenda kines håller med om detta. ”Varför vill så många kineser lämna Kina? Det är på grund av att livet där är så tufft”, sade en av restaurangägarna.

Det var flera restaurangägare som bestämde sig för att lämna KKP och dess tilhörande organisationer under eftermiddagen. De visade även sin uppskattning till de utövare som periodvis kom och gav dem den kinesiska upplagan av The Epoch Times. En av restaurangägarna sade, ”Jag hade en Falun Gong-utövare som anställd förut. Han var en så bra person och vi tyckte alla om honom. Sedan flyttade han till ett annat land och vi saknar honom.”

Den 27 augusti besökte ett flertal utövare kinesiska restauranger i intilliggande städer. En av restaurangägarna sade till dem, ”Jag vet att Falun Gong är bra, och att alla Falun Gong-utövare är bra människor. Tack för att ni hjälper mig ta avstånd från KKP. Flera i min familj har inte tagit avstånd så kan ni hjälpa dem också?”

Sammanlagt 24 restaurangägare och anställda lämnade KKP och dess tillhörande organisationer de här dagarna.

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2012/9/4/135276.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.