Över 160 000 namnunderskrifter mot organstölder i Kina överlämnades till FN

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

 
166 461 underskrifter från 36 länder stöder, Dafoh:s (Läkare mot påtvingad organskörd) petition som uppmanar FN att utreda och fördöma påtvingade organstölder från samvetsfångar i Kina. (Foto: Tanghong/Epoch Times)

Över hela världen har förespråkare för mänskliga rättigheter begärt att regeringar ska undersöka och fördöma påtvingade organstölder från samvetsfångar i Kina.

Mer än 160 000 människor gav sitt stöd till begäran att FN ska utreda saken. Namnunderskrifterna samlades in i 36 länder, främst från Europa, Australien, Indien och Israel och lämnades till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i Genève den 18 december.

Namnunderskrifterna samlades in mellan den 6 oktober och 22 november från ett brett spektrum av människor, bland annat medlemmar i de nationella parlamenten, Europaparlamentet och borgmästare.

Framställningen till FN initierades av Doctors Against Forced Organ Harvesting (Dafoh) och överlämnades av David Matas, som är internationell människorättsadvokat och medförfattare till två böcker om organstölder i Kina.

De flera tusen listorna med namnunderskrifter var prydligt buntade och tydligt märkta med vilket land de kom ifrån.

Många av de fångar som dödats och fått sina organ borttagna var utövare av Falun Gong, även kallat Falun Dafa, som började spridas till allmänheten i Kina 1992. Under de första åren fick metoden både priser och utmärkelser från det Kinesiska kommunistpartiet. Sedan blev antalet utövare fler än medlemmarna i kommunistpartiet och metoden förbjöds 1999 och en brutal förföljelse, som pågår än idag, startade.

Matas och den tidigare kanadensiska utrikesministern för Asien-Stillahavsområdet David Kilgour, gav ut boken Bloody Harvest: organstölder från Falun Gong-utövare i Kina, och blev nominerade till Nobels fredspris 2010. De lade fram bevis för att statliga institutioner i Kina är delaktiga i dödandet av Falun Gong-fångar för deras organ.

"Ingen oberoende studie har motsagt det vi kom fram till", skrev Matas i en kommentar till en expertgrupp för organhandel i Kina som träffades på Metropole Hotel i Genève, Schweiz, dagen innan namnunderskrifterna överlämnades till FN. "Den enda oenighet vi ser är i det Kinesiska kommunistpartiets propaganda."

Matas har även gett ut boken State Organs; transplantationsövergrepp i Kina, tillsammans med läkaren Torsen Trey.

I en intervju med Epoch Times den 5 december, uppmanade läkaren Arthur Caplan, chef för avdelningen för bioteknik på New Yorks universitet, folk att skriva på petitionen: "Jag uppmanar dem att skriva på och att alla ska skicka den vidare till sina vänner och organisationer som de är involverade i för att få en stor spridning. Det är en viktig petition eftersom den kan göra skillnad”.

I Sverige samlades närmare 6500 namnunderskrifter in.

Källa: http://www.epochtimes.se/articles/2012/12/25/24424.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.