Italien: Florens kommun antar en motion där man ber om ett slut på förföljelsen av Falun Gong

Kommunfullmäktige i Florens antog en motion om att skydda åsikts- och religionsfriheten i Kina den 27 juni 2012. Genom motionen vill man se ett slut på förföljelsen av Falun Gong och en undersökning av organstölderna från levande Falun Gong-utövare. Utkastet till motionen gjordes av Massimo Lensi från ”Frihetspartiet”.

Kommunledningen i Florens antog en motion för ett slut på förföljelsen av Falun Gong

Motionen vill att förföljelsen av Falun Gong skall upphöra och att man dessutom således försvarar religionsfriheten i Kina. I motionen uppmuntrar man Italiens regering, och särskilt utrikesdepartementet, att de sänder en fråga till de diplomatiska kanaler de har i Kina och ber dem att förklara undersökningen av organstölderna från levarnde Falun Gong-utövare för världssamfundet – samt be dem att omedelbart upphöra med förföljelse, hot, häktningar och tortyr av Falun Gong-utövare och alla andra med en tro i Kina.

Kommunfullmäktige i Toscana har även de givit sitt samtycke till en liknande motion den 13 juni 2012.

Samtidigt som de bägge motionerna antogs i städerna passade utövare lokalt på att ha en informationsdag i närheten av stadshuset, då utövarna både kunde informera om vad Falun Gong är, förföljelsen i Kina, samt innebörden av den motion som de bägge kommunerna antog.

En utbytesstudent från Kina stannade till vid en av aktiviteterna och läste omedelbart informationen när han fick flygbladet. Han sade till utövarna att han visste att KKPs förtal mot Falun Gong var ihopdiktat men tackade ändå för att utövarna informerat honom om det som händer idag när det gäller Falun Gong, både lokalt och runt om i världen.

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2012/7/6/134320.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.