Argentinas Högsta domstol fastslår att på nytt öppna upp rättegången mot Jiang Zemin och Luo Gan

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Argentinas Högsta domstol återsände ett fall till den lokala domstolen den 17 april 2013, för att de på nytt skulle öppna upp fallet mot: den förre partichefen, Jiang Zemin och den förre politbyråmedlemmen, Luo Gan.

Dessa två har anklagats för tortyren och folkmordet av Falun Gong-utövare i Kina. Målsägaren, Argentinas Falun Dafa-förening (FDAA), har redan två gånger tidigare bett dem öppna upp fallet. Man kommer nu att öppna upp fallet på nytt.

FDAA hoppas att Argentinas domstol kommer att hålla modet uppe och lagens bokstav genom att utfärda en häktningsorder mot Jiang och Luo.

Bakgrund

Den 13 december, 2005, polisanmälde FDAA Luo Gan, den dåvarande vice direktören för 610.byrån på hans besök i Argentina. Han anklagades för att ha använt 610-byrån till att direkt planera och arrangera förföljelsen av Falun Gong. Fallet godkändes av domare Octavio Aráoz de Lamadrid vid den 9:e åklagarkammaren.

Utfärdad arresteringsorder

I december 2009, efter fyra år av forskning och samlande av bevis från många Falun Gong-utövare utfärdade domare Lamadrid en internationell arresteringsorder där han uppmanade Interpol att arrestera de anklagade, Jiang och Luo, när de lämnar Kina och utlämna dem till Argentinas domstol för sina brott mot mänskligheten. Domaren inkluderade Jiang i Luos fall då han upptäckt att den förre presidenten satt igång förföljelsen av Falun Gong.

Domaren tvingades avgå efter KKPs påtryckningar

Den kinesiska ambassaden i Argentina skickade ett formellt brev till Argentinas utrikesdepartement; Argentinas domstolstjänstemän och olika ministrar omedelbart efter att de fått kännedom arresteringsordern, i vilket de bad om ”ett stopp för alla rättsfall som kan relateras till Falun Gong”. De kom även med hotet att om fallet fortgick så skulle de bilaterala relationerna mellan länderna Kina och Argentina undermineras.

Kort därefter tvingades domare Lamadrid att avgå och den Argentinska reeringen ordnade snabbt fram en ny domare till att ta hans ställe. På den nye domarens första dag så yog han tillbaka arresteringsordern mot Jiang och Luo och stängde fallet i brist på bevis.

Falun Dafa-föreningen överklagar vid två tillfällen

FDAA överklagade till rätten som tog beslutet i december 2010, att fallet föll under universell jurisdiktion och att bevisen kring förföljelsen var tillräckliga.

Emellertid förkastade rätten fallet baserat på ”non bis in idem” [Om den Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) redan har tagit beslut i fallet, kan det inte prövas i någon annan domstol.]

Det betyder att två identiska skäl inte kan åberopas oberoende av varandra mot de anklagade. Eftersom det finns ett liknande fall i Spanien som har sin grund i människorättsbrotten mot Falun Gong-utövare, ville således rätten att denna princip skall användas.

FDAA överklagade till Högsta domstolen i Argentina och påpekade i sin överklagan att den kinesiska regimen utövat enorma politiska påtryckningar och tvingat den 9e åklagarkammaren att anta principen ”non bis in idem” för att sätta stopp för fallet. FDAA nämnde även att ”non bis in diem” inte ska användas när det gäller folkmordet mot Falun Gong, innan de anklagade parterna blivit officiellt dömda.

Amnesty International stödjer FDAAs överklagan

Amnesty International gav stöd till FDAAs överklagan och skapade en tredje parts syn på saken och försåg Högsta domstolen med ett stort antal rättsfall angående brott mot mänskligheten, inkluderat deras bearbetning av, framåtskridande och analys över de nämnda brotten. Människorättsorganisationen tyckte även att ”non bis in idem” inte borde användas i det här fallet.

Högsta domstolen beslutar om omprövning
Den 17 april motsatte sig Högsta domstolen den lokala domstolens beslut att stänga fallet, och ville att fallet skulle återsändas till den 9e åklagarkammaren för en förnyad prövning.

Högsta domstolen beslutade att ”non bis in diem” inte kan användas för att besluta om förundersökning skall inledas av ett fall eller inte; icke desto mindre kan det användas för att besluta ett falls utfall.

Översatt från: http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/3/140287.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.