Irland: Exponerar KKPs organstölder vid Internationell farmaceutkongress

Bland deltagarna fanns närmare 200 medicinska experter från Kina, inkluderat ledningen inom medicin på det militära logistik departementet.

 
Falun Gong-utövare visar övningarna utanför kongresshallen


 
Förbipasserande läser sanningsklargörande utställningsskyltar
 
Många skriver på petitionen mot förföljelsen
 

Kongressdeltagarna tog gärna emot de handvikta lotusblommorna och specialutgåvan om organstölder som utövarna delade ut och som innehåller information om det kinesiska kommunistpartiets organskörd från levande Falun Gong-utövare och dess syfte att göra sig förtjänster på de inre organen.

När hemskheterna offentliggjordes 2006 så förnekades detta av den kinesiska regimen på alla nivåer. De ökade på stölderna men gjorde det än mer dolt då de visste att de hade ögonen på sig. Det är på Kinas militärsjukhus där de flesta av organskörden äger rum.

Vissa av de deltagande kineserna blev så intresserade av saken att de tog emot materialet och andra passade även på att lämna KKP och dess yillhörande organisationer. En del vågade inte ta emot materialet men de talade ändå tyst om hur dåligt kommunistpartiet är.

När utövarna gjorde övningarna var det flera av kongressdeltagarna som kom fram för att titta. Många skrev på petitionen för att stödja ett slut på förföljelsen och en del uttyckte en önskan om att få lära sig Falun Gong.

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2013/9/28/142437.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.