Presskonferens - FN:s Högkommissionär ombeds sätta press på Kina

Pressmeddelande från Falun Gong Informationscenter:


Presskonferens - FN:s Högkommissionär ombeds sätta press på Kina
1,5 miljoner namn för slut på organstöld

På den Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december, håller DAFOH en presskonferens i Los Angeles. Man kommer där be att FN:s Högkommissionär för mänskliga rättigheter sätter press på Kina, för att få ett slut olaglig organskörd från samvetsfångar. DAFOH,"Läkare mot organskörd", DAFOH (Doctors Against Forced Organ Harvesting), har under fem månader insamlat 1,5 miljoner namnunderskrifter. I petitionen krävs att denna verksamhet, som är djupt oetisk och dödlig, upphör.

Falun Gong-utövare är den grupp som varit mest utsatt för tvingande organskörd. Regimen har speciellt riktat in sig på fängslade Falun Gong-utövare för att ta blodtester, som föregår organstölder, framför andra fångar.

Representanter från de många amerikanska kongressledamöter som stödjer petitionen närvarar vid presskonferensen, liksom Falun Gong-utövare som överlevt förföljelsen i Kina.

Länk till pressmeddelandet på FGI:
http://falungonginfo.net/display.php?news=220

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.