Cai Lun – papperstillverkningens uppfinnare

Innan någon hade uppfunnit papper att skriva på, användes stenar, löv, bark, skinn, ben och textilier. Dessa material hade olika begränsningar och var därför inte idealiska för den användningen. När papperstillverkningen kom igång blev det möjligt att utveckla Kinas civilisation. Den som främst kan tillskrivas uppfinningen av papperstillverkningen, var Cai Lun som var välkänd för denna uppfinning i det gamla Kina.

 
Cai Lun papperstillverkningens uppfinnare. (Illustration: Jade, Epoch Times)

Cai Lun föddes under Östra Handynastin (25–220 e. Kr). Vid 15 års ålder skickades han till det kejserliga hovet för att tjänstgöra som hoveunuck. Han befordrades flera gånger på grund av sin flit, idérikedom och effektivitet. Under sina mer än 40 år vid hovet tjänade han under fem kejsare inklusive kejsar Ming. Han blev favoriten åt flera kejsare och drottningar och tilldelades titeln hertig.

Under sin tjänstgöringstid var han ansvarig för tillverkning av instrument och vapen åt den kungliga familjen, och blev därigenom intresserad av tillverkningsteknik. Snart blev han expert på tillverkningsprocessen. Kvaliteten på svärd och annan utrustning som tillverkades under hans ledning, var ovanligt hög.

Innan Östra Handynastins tid var böcker gjorda av material som trä, bambu eller ark av siden. Silket var dyrt och bambu var tungt och de lärde kände sig mycket obekväma att arbeta med dessa material. Även om papper av hampa började dyka upp, befann sig processen för papperstillverkning på ett mycket tidigt stadium. Tekniken var outvecklad och dessa hampapapper var mycket sällsynta.

Med Cai Lun som arbetsledare användes bark från träd, hampa, tygtrasor och kasserade fisknät som råvaror för att göra papper. Råmaterialet sönderdelades och därefter fick det ligga i vatten under en lång tid. Blandningen mosades sedan, varefter den hettades upp för att sedan spridas ut i tunna lager. Efter att dessa hade torkat i solen, hade massan blivit till pappersark som var lämpliga att skriva på.

År 105 e. Kr. presenterade Cai Lun papperet som han gjort till den dåvarande kejsaren, som gladde sig och utfärdade ett kejserligt påbud att papper och pappersframställningen allmänt skulle antas runt om i Kina. Följaktligen utvecklades den kinesiska civilisationen snabbt med böcker och skrifter.

På sjuhundratalet exporterade Kina papper till andra länder i Asien, men hemligheten bakom tekniken med papperstillverkning hemlighölls strikt i århundraden. År 751, under konflikterna mellan den kinesiska Tangdynastin och det arabiska imperiet, tillfångatogs flera kinesiska pappersarbetare av araberna. Snart utvecklades pappersindustrin i Bagdad och spreds så småningom i arabvärlden. På arabiska har ordet "papper" (kagaz) sitt ursprung i det kinesiska språket.

Senare spreds sig tekniken med pappersframställning till Nordamerika och Europa från arabvärlden. Enligt historiska dokument, byggde Europa sitt första pappersbruk tusen år efter att Cai Lun uppfann pappret. Även om pappersindustrin har utvecklats väl i modern tid, utnyttjar den fortfarande den grundläggande metod som Cai Lun uppfann.

Cai Luns uppfinning av tekniken för papperstillverkning var en milstolpe. Den har kraftigt underlättat utbytet av kulturer och haft enorma effekter på utvecklingen av vår mänskliga civilisation.

Källa: http://www.epochtimes.se/Cai-Lun-–-papperstillverkningens-uppfinnare-a23085.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.