Förstärka upprätta tankar för att eliminera de gamla krafternas onda faktorer

De onda gamla krafterna använder fortfarande intensivt onda varelser på de lägsta nivåerna och dåliga människor för att förfölja Dafa-lärjungar. De gamla krafterna använder sådant som klasser för transformering och hjärntvätt, kidnappning, tortyr och så vidare för att förfölja Dafa-lärjungar och för att tvinga kultiverare att ge upp kultiveringen genom att försvaga deras viljestyrka.

De gamla krafterna orsakar också prövningar i form av sjukdomar för att störa utövare som inte kultiverar flitigt. De gamla krafterna skadar vissa utövare genom att koncentrera onda faktorer som kommer från den lägsta nivån. De gör så att utövare som inte är flitiga återfår sin tidigare botade sjukdom och får dem att tro att det är en sjukdom. Deras sinne blir rörigt. Då de inte kan upprätthålla flitiga Fa-studier och öva de fem övningarna, kan deras kroppar inte klarar av att bli renade, eftersom de inte kultiverar sitt xinxing.

De gamla krafterna tar tag i det här kryphålet och häller ständigt in koncentrerade onda faktorer i deras fysiska rumtid. De onda gamla krafterna intensifierar sin förföljelse av dem och gör så att de har ont i hela kroppen. De gamla krafterna använder onda varelser och faktorer från den lägsta nivån till att göra dessa saker.

Genom att hålla kvar mänskliga fasthållanden kan en utövare förlora sina upprätta tankar. Idag kan den här personen säga att han eller hon har fått den här sjukdomen och i morgon säger personen att han eller hon lider av sjukdomen. Personen ber oavsiktligt om sjukdomen och har sjunkit till en vanlig människas nivå. Som en vanlig människa kommer man att lida av sjukdom och kan sändas till sjukhus och kan till och med dö om några dagar. Men, genuina utövare har inte alls några sjukdomar.

Mästaren sade i Fa-undervisningen i NY 2013, “Sanna kultiverare har inga sjukdomar…” :

”För närvarande, oavsett om det är eliminering av karma eller störningar från onda faktorer, så är allt detta de gamla krafternas verk. Allt är samma sak – det har bara olika namn. Jag är emot allt som de gamla krafterna gör. Jag accepterar inte något av det. Och ännu mindre borde Dafa-lärjungar fås till att uthärda sådant lidande.”

Vi måste därför stärka våra upprätta tankar för att eliminera de onda gamla krafterna. Grundligt eliminera all ondska och stoppa all förföljelse.

Det finns en flitig utövare i vårt område, en dag fick han plötsligt symptom på tryck över bröstet, hård avföring, andnöd och även andfåddhet. Några medutövare hjälpte honom att skicka upprätta tankar. Två av utövarna som hade sitt himmelska öga öppet såg en scen i en annan dimension. Utövaren som inte kände sig bra hade hela sin rumtid full av onda faktorer.

När de tillfrågades om varför de förföljde honom svarade de gamla krafterna att den här utövaren, enligt avtal, skulle dö i det här ögonblicket av Fa-upprättandet. Utövaren sade: Jag vill förneka och eliminera alla ondskans arrangemang, seder och avtal. Ondskan har inte tillstånd att förfölja mig.” Ondskan slutande ändå inte att förfölja honom. Han fortsatte att sända upprätta tankar. Andra utövare hjälpte också till att kontinuerligt sända upprätta tankar under fem dagar. En stor del av de onda faktorerna eliminerades. Klockan 9 på den femte dagen försvann den här utövarens felaktiga tillstånd helt. Han kropp återställdes till ett friskt tillstånd.

En natt när vi precis skulle sända upprätta tankar kom en ung kvinna. Hennes näsa rann och hon använde flera pappersnäsdukar den ena efter den andra. En utövare som satt jämte henne sade: ”Var snäll och skicka tillbaka ditt lidande till ondskan”. Så snart hon sagt färdigt meningen for smärtan tillbaka till ondskan. En utövare med det himmelska ögat öppen såg att ett mörkt och dundrande moln var cirka femtio meter ovanför hennes huvud, det täckte halva himlen.

Från det mörka molnet sträckte en svart ond drake ut halva kroppen som var ganska stor. Den hade två stora horn på huvudet med ett par ondskefulla ögon. Den gäspade och nös och dess näsa rann från två stora hål. I det mörka molnets område gömde sig också en massa onda drakar. Den stora draken öppnade sin stora mun, skakade på huvudet och attackerade oss våldsamt. Vi använde en stark gudomlig kraft som Mästaren hade välsignat oss med för att sända ut många svärd, laserljus och sann eld för att fullständigt eliminera dem. Då slutade utövaren att nysa och hade återhämtat sig nästa dag.

På vår kultiveringsväg måste vi möta olika tester och prövningar. Vi måste ha en stark vilja och ha mycket bestämda upprätta tankar. Vi måste helt förneka de gamla krafternas arrangemang. Vi måste totalt förneka dessa saker utan att erkänna eller acceptera något av det lidande som påtvingas oss. Vi måste upplösa de gamla krafterna och onda varelserna. Vi skickar tillbaka till dem, allt lidande och elände som de gamla krafterna tvingat på Dafa-utövare.

Vi måste stärka våra upprätta tankar. Det spelar ingen roll om det himmelska ögat är öppet eller inte, vår gudomliga kraft kommer att upplösa de gamla krafterna, onda faktorer och de onda liv som stör Fa-upprättande och förföljer Dafa-utövare. Låt dem återbetala för allt vad de har gjort i det här livet.

Vi måste upplösa den onda miljön som skapades av de gamla krafterna. Vi måste assistera Mästaren och rätta upp Fa och rädda kännande varelser. Vi måste gå den rätta vägen på Fa-upprättandets stig, som Mästaren har arrangerat för oss, på ett bra och upprätt sätt. Vi måste utforska Dafa-lärjungars styrka och skapa mäktig dygd.

På grund av min nivå av förståelse kan mitt utbyte ha en del tillkortakommanden. Var snäll peka ut felaktigheter.

Översatt från: http://www.pureinsight.org/node/66

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.