Gripandena ökar med 42% de första 9 månadena 2014 jämfört med 2013

Förföljelsen har fortsatt in på sitt 15:e år och de bekräftade gripandena har ökat med 42% 2014 jämfört med 2013. Gruppgripandena ökad särskilt under juli och september.

Till exempel greps minst 29 utövare i Changchun den 18 juli 2014. Femton utövare greps av 610-byrån strax innan den 20 juli, dagen då förföljelsen började för 15 år sedan. Över 30 utövare greps den 2 september, 2014 i Tonghua, Jilinprovinsen, och 42 greps den 17 augustii Cangzhou, Hebeiprovinsen.

Mellan januari och september 2014, torterades 61 Falun Gong-utövare till döds, 643 häktades, 19 blev dömda till över 8 års fängelse, 663 fördes till hjärntvättscenter, och 4925 greps. Jämfört med 3474 gripanden under dessa 9 månader 2013, har de rapporterade gripandena ökat ed 42%

This data includes only confirmed cases. The actual magnitude of the persecution is likely to be much greater.

Dödsfall

De flesta av de bekräftade dödsfallen inträffade i de nordostliga provinserna i Kina: : Liaoning (13 dödsfall), Jilin (9) och Heilongjiang (6).

Häktningar och domar

Mellan januari och september ställdes 643 utövare från 28 provinser inför rätta. I Liaoningprovisen ställdes 129 bekräftade fall inför rätta.

Nitton utövare dömdes till över åtta år, av vilken den längsta domen var 12 år.

Internerings- och hjärntvättscenter

Hjärntvättscenter, eller så kallade svarta fängelser, har ersatt arbetslägren till stora delar nu sedan de förklarades stängda 2013.

Mellan januari och september 2014 fördes 663 utövare till 119 hjärntvättscenter runtom i 25 provinser.

De provinser med flest center är Jilin (140), Hubei (71), Shandong (59), Hunan (51) och Peking (45).

Gripanden

Antalet bekräftade gripanden ökade varje månad 2014, förutom i maj. januari var den värsta ökningarna (103%). Överlag var ökningen 42% (från 3473, 2013, till 4925, 2014)


Översatt från: http://www.en.minghui.org/html/articles/2014/10/29/146611.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.