Sun Quan - mästare i att hitta talanger till riket

Sun Quan – mästare i att välja talanger till sitt rike. (Illustratör: Blue Hsiao, Epoch Times)

Sun Quan grundade Östra Wu-riket under de Tre kungadömenas period, som inkluderade rikena Cao-Wei, Shu-Han och Östra Wu. Den här tidsperioden i den kinesiska historien markerar slutet för Östra Handynastins tid och krigsherrar låg i ständiga strider med varandra.

När Sun Quans far dog och hans bror mördades ledde detta till att han vid arton års ålder ärvde broderns territorium. Eftersom han gynnade och befordrade talanger överlevde Sun Quan flera kriser och skapade därmed en stark närvarokänsla i de Tre kungadömenas kaotiska period.

Sun Quan befordrade en del personer, som inte var så välkända, till viktiga poster på grund av deras uppfinningsrikedom. Hans stora utmaning blev därför att övertyga de ledande generalerna att dessa nya personer var kapabla att ta detta viktiga ansvar.

Det finns en berättelse om Sun Quans sätt att övertyga de äldre generalerna. Han bjöd in en nyligen utnämnd general, som kom från fattiga förhållanden, och två högt uppsatta äldre generaler, vilka utsetts till den nye generalens ställföreträdare, till en bankett.

Under banketten bad Sun Quan den nyutnämnde generalen att ta av sig manteln vilket avslöjade ett stort antal ärr över hela kroppen. Sun frågade den nye generalen om ärren och i vilka strider han fått dem. Generalen berättade om striderna och alla på banketten imponerades.

Sun Quan sade att han var tacksam över att generalen hade kämpat för honom. Han talade sedan om att detta var anledningen till att han utsett mannen till general och anförtrott honom viktiga uppgifter. De två äldre generalerna hade övertygats om att mannen förtjänade sin post.

Precis som väntat blev Sun Quan inte besviken på den nye generalen. När Cao Cao anförde 400 000 krigare för att anfalla länet, försvarade den nye generalen länet väl och Cao Cao var tvungen att retirera.

Sun Quan berömda vers "Värdesätt en persons förtjänster och ignorera hans brister" gjorde Östra Wu till en stark och välmående stat med god inrikespolitik. Några unga talanger, såsom Zhou Yu, Lu Meng och Lu Xun, anförtroddes makt vid rätt tidpunkt och behandlades med stor respekt.

I slaget vid De röda klipporna bildade Zhou Yu allians med Liu Bei, som sedermera grundade riket Shu-Han. Alliansens syfte var att besegra de starkare trupperna som leddes av Cao Cao, vilket resulterade i att ytterligare befästa grunden för Östra Wu-riket.

Lu Meng utmärkte sig inte bara i många strider utan samarbetade även med med Lu Xun för att besegra Guan Yu, en av de mest berömda generalerna i kungariket Shu-Han, för att utöka Östa Wus territorium. Vad gäller Lu Xun vann han en jordskredsseger över Shu-Hans trupper i slaget vid Yiling och besegrade Cao-Weis armé, vilket gjorde honom till en nyckelperson i Östra Wu.

Under sina sista tjugo regeringsår var Sun Quans rike relativt stabilt, men gradvis förändrades hans inställning till sina underordnade. Han var inte lika tillmötesgående som tidigare utan tvärtom blev han svartsjuk och införde till och med noggranna kontrollåtgärder för att övervaka sitt folk, eller dödade dem godtyckligt.

Sun höjde dessutom upprepade gånger skatterna, vilket orsakade att folket många gånger revolterade. Dessa småskaliga uppror, som snabbt dämpades, visar att under Sun Quans sista tid vid makten var han inte lika populär hos sitt folk som tidigare.

Sun Quans regeringstid kan därför delas in i två tydligt åtskilda skeden genom det sätt han behandlade sitt folk på. I det första skedet, som varade i trettio år, mötte Sun Quan utmanande situationer såväl inom som utom riket och gjorde därför stora ansträngningar för att uppmuntra och gynna personer med talanger.

I det andra skedet på tjugo år levde han i en relativt stabil miljö men upprepade samma misstag som många härskare har gjort – nämligen att bli arrogant.

Källa: http://www.epochtimes.se/Sun-Quan---maestare-i-att-hitta-talanger-till-riket-a23379.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.