Nära allierad till Kinas förre säkerhetschef rensas ut

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zhou Benshun, partisekreterare i Hebeiprovinsen vid ett möte i Peking i mars i år. Den 24 juli meddelades att Zhou gripits för disciplinöverträdelser, något som brukar betyda korruption. (Lintao Zhang/Getty Images)

Antikorruptionskampanjen inom Kinas politiska klass rullar vidare, och det är fortsatt tydligt att fraktionsstriderna inom partiet ofta avgör vilka partitjänstemän som drabbas. Nyligen rensades en partisekreterare på provinsnivå ut, och flera kommentatorer menar att det inte handlar om något han har gjort nyligen, utan om hans kopplingar till förre säkerhetschefen Zhou Yongkang, som dömdes till livstids fängelse tidigare i år.

Den 24 juli meddelade kommunistpartiets disciplinorgan på sedvanligt kortfattat sätt att Zhou Benshun, partisekreterare i Hebei, utreds för ”överträdelser av partidisciplinen och lagen”, något som brukar betyda korruption.

Många förvånades av beskedet, inte minst inom partihierarkin i Hebei, och till och med hans närmsta kollegor, enligt kinesiska tidskriften Caixin. Zhou hade hållit mycket låg profil sedan han tillträdde som partisekreterare 2013, och till och med öppet begått självkritik inför partiledaren Xi Jinping.

”Han är alltid rädd för att göra misstag. Han vågade inte röra i någonting. Han hade inte gjort någonting, varken inom politik eller ekonomi. Han har inte gjort något som har imponerat på någon överhuvudtaget”, sammanfattade en initierad källa nära Hebeis provinsledning Zhou Benshuns tid vid makten där.

Samma dag som han greps hade han hållit ett möte om utvecklingen av en megastad kring Peking.

Kopplingar till maktkamp inom partiet

Flera kinesiska internetmedier har redan samfällt pekat ut vad man anser vara skälet till Zhous fall. Till exempel konstaterade medieportalen Tencent Finance snabbt i en rubrik att Zhou Benshuns fall ”bär det outplånliga märket av ’tigern Zhou’”. Den här andra Zhou, ”tigern”, som omtalas är Zhou Yongkang, som trots att de delar samma familjenamn inte är släkt med Zhou Benshun.

Zhou Yongkang, som tidigare i år dömdes till livstids fängelse, anses ha konspirerat för att se till att nuvarande partiledaren Xi Jinping aldrig skulle nå makten. Zhou Benshun tillhörde denna krets, som också innefattade den tidigare partisekreteraren i Chongqing, Bo Xilai, som rensades ut under mycket uppmärksammade former 2013. Samtliga dessa anses tillhöra förre regimledaren Jiang Zemins partifraktion, som är den som Xi Jinping håller på att montera ner med sin antikorruptionskampanj.

Zhou Benshuns karriär inom säkerhetsapparaten har odlats under åren av Zhou Yongkang, och han anses liksom denne ha en mängd människorättskränkningar på sitt samvete. Förutom att han har haft en drivande roll i förföljelsen av den andliga metoden Falun Gong, misstänks han av många för att vara inblandad i demokratiaktivisten Li Wangyangs död. Att han inte rensades ut före eller efter Zhou Yongkang, då stora delar av dennes nätverk avpolletterades, har tolkats som att han på något sätt hade lyckats klara sig, enligt Caixins källa.

”Folk trodde att han hade klarat provet, eller att han hade landat mjukt”, konstaterade källan.

Källa: http://www.epochtimes.se/Naera-allierad-till-Kinas-foerre-saekerhetschef-rensas-ut-a28317.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.