Uppvakande

 • Jag träffade många som förstod fakta om Falun Gong när de satt på polisstationer och i fängelser

  Jag blev olagligt fängslad av det kinesiska kommunistpartiet (KKP) eftersom jag var Falun Gong-utövare. Även om dagarna i häktet inte var lätta, träffade jag många vänliga människor, inklusive några vänliga åklagare och poliser. Många av dem var faktiskt ovilliga att förfölja Falun Gong-utövare, men mitt i KKP-systemet kunde de inte bryta sig loss från dess kontroll.
 • Irland: Dotter kräver omedelbar frigivning av sin mor och får fullt stöd av en irländsk representant

  Li Songyuan, en Falun Dafa-utövare som bor i Irland, höll en presskonferens framför det kinesiska konsulatet den 17 april 2023. Hon krävde att hennes mor, Cen Hua, som hålls fängslad i Kina på grund av sin tro i Falun Dafa, omedelbart ska friges. Richard Boyd Barrett, medlem av ett av Irlands tre politiska partier, deltog i presskonferensen och sade att han stödde Li's ansträngningar.
 • En handbok från Shanghais 610-byrå avslöjar hur allvarlig förföljelsen av Falun Gong är 18 april 2023

  Minghui.org fick nyligen en handbok från Shanghai 610 Office som beskriver hur man "omvandlar" Falun Gong-utövare (tvingar dem att avsäga sig sin tro). Manualen publicerades någon gång mellan 2000 och 2010 och distribuerades till företag och institutioner för att instruera dem i hur de ska genomföra politiken av att förfölja Falun Gong.
 • Polis föredrar att inte längre förfölja Falun Gong

  När det kinesiska kommunistpartiet (KKP) började förtrycka Falun Gong i juli 1999 hittade regimen på många lögner mot utövandet. Falun Gong-utövare har arbetat outtröttligt för att avslöja förföljelsens olaglighet och dela med sig av hur Falun Gong, även känt som Falun Dafa, ett meditationssystem som bygger på principerna Sanning, medkänsla och tålamod, gynnar sina utövare och anhängare. Många människor har blivit medvetna om sanningen. Nedan följer berättelser från två olika utövare.
 • Dela ut sanningsklargörande material utan rädsla

  Sedan det kinesiska kommunistpartiet inledde förföljelsen av Falun Gong 1999 har miljontals utövare arresterats för att ha delat ut Falun Gong-informationsmaterial, och många människor vågar inte acceptera materialet. När en utövare distribuerade material utan rädsla blev det dock annorlunda. Här är några personliga erfarenheter som utövaren Jingshan delar med sig av.
 • Rätt val av två polischefer att släppa Faun Gong-utövare

  Mästare Li, Falun Dafas grundare, sade: "Lärjungars rättfärdiga tankar är starka. Mästaren har makten att vända utvecklingen" ("Master-Discipel Grace", Hong Yin II). Jag upplystes om att så länge vi har fast tror på Mästaren och Fa och upprätthåller upprätta tankar kan Mästaren göra allt för oss!
 • Människor i Kina vaknar upp efter att Mästaren publicerade den nya artikeln "Hur mänskligheten kom till"

  Efter att Mästaren publicerade den nya artikeln "Hur mänskligheten kom till" kände många utövare i mitt område Mästarens stora medkänsla och enorma uppoffring. Vi har sedan dess arbetat ännu hårdare för att använda tiden på bästa sätt för att avslöja det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förföljelse av Falun Dafa (även känd som Falun Gong). Under denna process såg vi också att människor är ivriga att få veta sanningen bakom förföljelsen och bli räddade.
 • Hur en polischef, en sophämtare och en akademiker lärde sig sanningen om Dafa och lämnade KKP.

  Jag går ofta ut för att berätta för människor om Falun Dafa och hur den kinesiska regimen förföljer den. Nedan följer några av de många intressanta upplevelser jag har haft.
 • Extraordinära effekter av att titta på Shen Yuns Creations online

  Shen Yun grundades 2006. Även om den turnerar runt om i världen varje år har den ännu inte kunnat uppträda i vårt land. När utövare i vårt land vill hjälpa till att marknadsföra Shen Yun eller sälja biljetter måste de flyga utomlands. Kostnaderna för mat och boende är höga. År 2021 lanserades dock Shen Yun Zuo Pin (ShenYunCreations.com - streamingplattform från Shen Yun), vilket ger utövare nya möjligheter att dela med sig av de värden som presenteras i Shen Yuns föreställningar.
 • Äldre far återhämtar sig från Covid genom att recitera lyckosamma Falun Dafa fraser

  Min bror ringde mig för två veckor sedan om att vår 96-årige far hade smittats av Covid. Han bor på landsbygden och kunde vanligtvis plantera grönsaker och ta hand om sig själv. Vår far utvecklade generaliserad smärta tillsammans med inkontinens. Min bror ringde efter en ambulans men fick avslag eftersom det inte fanns någon ambulans tillgänglig och det inte fanns några fler sängar på sjukhuset. Min bror försökte men kunde inte få upp vår far ur sängen.
 • Shenyang City, Liaoning-provinsen: 80 % av de offentliganställda har smittats av Covid

  Under Liaoningprovinsens konferens om förebyggande och kontroll av pandemier den 24 december 2022 gav borgmästare från alla 14 städer i provinsen uppdateringar om Covid-situationen i deras jurisdiktioner. De delade också med sig av de svårigheter de stött på och diskuterade planer för hur de ska hantera dessa problem.
 • Lång förföljelsekampanj i Kina tycks knaka i fogarna

  Det fortsätter att komma nya signaler på att den snart två årtionden långa förföljelsen av falungong-utövare i Kina håller på att krackelera. Ett femtiotal utövare släpptes utan åtal under första halvan av 2017, och för första gången har familjemedlemmar till en falungong-utövare som dödats i förföljelsen fått ekonomisk kompensation.
 • Kinesisk åklagare: Det finns ingen lag mot falungong

  En offentlig åklagare i Kina sade under en förhandling nyligen indirekt att han inte kunde se någon laglig grund för den förföljelsekampanj mot den andliga metoden falungong som pågått i landet sedan 1999.
 • Förföljelsen av falungong i Kina på väg att luckras upp?

  Den sjutton år långa förföljelsen av utövarna av den andliga metoden falungong är en av Kinas brutalaste politiska kampanjer. Men nu anas sprickor i förföljelsemaskineriet, trots att inga nya order kommit från högsta ort.
 • 15 års fängelse för tjänsteman som förskingrat miljoner och förföljt Falun Gong

  Guo Youming var en man med makt och privilegier, vilka han fått genom att leda förtrycket av falungongutövare i Hubeiprovinsen. Den 9 december dömdes han till 15 års fängelse för mutbrott. Utredningen har pågått i två år. 61-åriga Guo tvingades lämna sin post som vice guvernör i Hubeiprovinsen 2013, efter bara 16 månader.