Vädjan till FN om att verka för att organstölderna i Kina stoppas

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein, talar den 2 mars 2015, dagen då FN:s råd för mänskliga rättigheter öppnade sin 29:e session vid FN:s kontor i Genève.


Under den 29:e sessionen för FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève, lovade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein, den 15 juni, att försvara världens förtryckta och rättslösa "på ett rättvist och riktigt sätt" oavsett offrets eller förövarens identitet och meriter.

Och på måndagen den 3 augusti uppmanade fyra ledande internationella människorättsgrupper FN att "gå från ord till handling" mot ett långvarigt brott mot de mänskliga rättigheterna i Kina: organstölder från samvetsfångar. Det är brott som, trots dess svårighetsgrad, inte har undergått den typ av global granskning och kritik som kunde förväntas om det hade begåtts av ett land med mindre global betydelse.

"Som organisationer som arbetar för att bevara de mänskliga rättigheterna, är vi djupt oroade över skördandet av organ med våld- anskaffande av organ utan fritt, frivilligt samtycke - från samvetsfångar i Kina, vilket är ett brott mot mänskligheten och bryter mot grundläggande värderingar i Förenta nationernas stadga”, skrev representanter för de fyra människorättsgrupperna – Doctors Against Forced Organ harvesting (DAFOH, Läkare mot skördande av organ med tvång), Nonviolent Radical Party, Transnational and Transparty (Radikala icke-våldspartiet, överstatligt och över partigränser), the Swiss branches of the Society for Threatened Peoples (Schweiziska avdelningarna för Samfundet för hotade folk) samt International Society for Human Rights (Internationella samfundet för mänskliga rättigheter) - i ett öppet brev till högkommissarie Hussein.

Brevet är en uppföljning av ett tidigare initiativ från DAFOH att få FN att erkänna och konfrontera den kinesiska kommunistregimen gällande organstölder. Under åren 2012 till 2014 har DAFOH lämnat till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, in en petition som undertecknats av över två miljoner människor, men utan att få svar.

Anklagelser om att kinesiska sjukhus var inblandade i organstölder från utövare av Falun Gong, en andlig metod som förföljs av Kommunistpartiet sedan 1999, kom först i dagen år 2006. Forskare har sedan dess samlat bevis för att allmänna och militära sjukhus i Kina har deltagit i en lönsam organhandel där tiotusentals samvetsfångar, främst Falun Gong-utövare, men även inklusive uigurer, tibetaner och kristna, har utgjort källan till organen.

I det öppna brevet bad författarna också FN att starta "ett kansli eller en arbetsgrupp" för att rikta "globala satsningar för att stoppa de olika former av transplantationsmedicinens missbruk, såsom transplantationsturism och tvångsorganskörd från offer som inte lämnar fritt, frivilligt samtycke eller som dödas i processen när organen utvinns."

FN hade tidigare tacklat frågan om organstölder, om än på ett splittrat sätt. FN:s särskilde rapportör Manfred Nowak sade att den första undersökande rapporten om organstölder av David Kilgour och David Matas visade en "sammanhängande bild som inger oro" och bad den kinesiska regimen om en "fullständig förklaring gällande källan till organtransplantationer". I mars 2007 uppmanade FN:s kommitté mot tortyr regimen att genomföra en "oberoende undersökning" av rapporterna; inga rapporter om en utredning har kommit från Kommunistpartiet.

Förändringens vindar?

I år har personer i den kinesiska regimen och organisationer runt om i världen tagit ett steg framåt när det gäller att erkänna de påstådda organstölderna och dokumentationen av brottet.

I en rad offentliga intervjuer från mars antydde Kinas organtransplantationschef Huang Jiefu starkt att Zhou Yongkang, den nyligen utrensade kinesiske säkerhetschefen, var den som låg bakom skördandet av organ från avrättade fångar.

Huang kännetecknade sedan organskörd som ett "smutsigt, svårbemästrat, känsligt och förbjudet område”, och tog tillbaka tidigare uttalanden som gjorts i statsstyrda China Daily och Australian Broadcasting Corporation, att användandet av organ från avrättade brottslingar var acceptabelt enligt kinesisk standard.

I ett uttalande uppmanade DAFOH den kinesiska regimen att vara helt öppen i frågan och påpekade att kinesiska sjukhus fortfarande reviderar sina organtransplantationssiffror för att återge lägre siffror än vad man tidigare listat.

Samtidigt vann en dokumentär som exponerar systematiska transplantationsbrott i Kina, "Human Harvest: China’s Illegal Organ Trade (Mänsklig skörd: Kinas olagliga organhandel)", utmärkelsen Peabody Award på den 74:e upplagan av den prestigefyllda prisutdelningsceremonin i New York den 31 maj.

Regissören Leon Lee intervjuade dem som forskat kring organstölder - Nobels fredsprisnominerade David Kilgour och David Matas, och undersökande journalisten Ethan Gutmann - liksom förföljda Falun Gong-utövare som lyckats ta sig ut ur Kina efter att ha fått gå igenom de rutiner som görs innan organen skördas, såsom att deras blod testades flera gånger i arbetsläger.

Kilgour och Matas uppskattade att 40 000 till 60 000 människor har förlorat sina liv för deras organs skull i Kina. I sin bok The Slaughter (Slakten), uppskattar Gutmann dödssiffran till 65 000. Alla tre forskarna misstänker att det faktiska antalet är mycket högre.

Källa: http://www.epochtimes.se/Vaedjan-till-FN-om-att-verka-foer-att-organstoelderna-i-Kina-stoppas-a28333.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.