Goda människor bakom galler under flera nyår

"Jag har tillbringat tio nyårshelger under fängsligt förvar de senaste 16 åren. Men det som gör mer ont än den tortyren jag utstått, är att min familj är splittrad," sade Wu Qinchai i sin brottsanmälan mot Jiang Zemin, den förre kinesiska ledaren som inledde förföljelsen av Falun Gong. Hennes långa fängelsetid är ett resultat av förföljelsen.

När Wu från Anyang i Henanprovinsen till slut släpptes och återförenades med sin familj, är sex andra Falun Gong-utövare från samma stad fortfarande bakom galler för deras tro på Falun Gong. Det här nya året kommer de inte kunna fira tillsammans med sina familjer.

Chen Xuesheng i 60-årsåldern, pensionerade sig från kemifabriken i Anyang. Hon arresterades i november 2011 för att ha delat ut Falun Gong litteratur och dömdes till fem års fängelse i maj 2013. Hon utvecklade symptom på högt blodtryck strax efter att hon togs in på Xinxiang anstalten. Hon är nu oförmögen att ta hand om sin sjuke far som är i 80-årsåldern.

Li Xiuzhen, nästan 60 år, är en pensionerad lågstadielärare. Hon arresterades och hennes hem genomsöktes i november 2013 innan hon dömdes till 3 års fängelse. Anklagelser mot henne var påhittade. I domen hänvisar man till henne som "arbetslös" istället för att uppe hennes verkliga yrke.

Wang Fang, 48 år, fick en treårig fängelsedom 2010. Bara ett år efter hennes frigivning var hon försvunnen. Senare upptäckte man att hon hade blivit fängslad igen. Längden på hennes fängelsedom är okänd. Under hennes första inspärrning, dog hennes make, svärmor och farbror på grund av den enorma pressen. Wangs tre döttrar, varav två är mindreåriga, lämnades till sitt eget öde.

Sang Shunyun, 56 år, greps i mars 2014 för att ha talat om förföljelsen av Falun Gong och uppmuntrat människor att hoppa av det kinesiska kommunistpartiet. Hon dömdes till tre år i april 2015. Tidigare hade Sang uthärdat två års tvångsarbete. Under den tiden bröt hennes familj upp, och två av hennes barn flyttade till andra städer för att arbeta och på det sättet undvika bli inblandade.

Li Aiping, 57 år, arbetade som ingenjör på en återvinningsstation. Hon dömdes till tre års fängelse i november 2015. Hennes blodtryck är nu extremt hög. Tidigare har hon sänts två gånger till tvångsarbetsläger, som totalt uppgick till fem år. Hon blev tvungen att lämna sitt hem för att undvika ytterligare förföljelse och slutade på sitt jobb. Hennes man skilde sig från henne eftersom påtryckningarna var för stora.


Li Hui, 53 år, greps i hemlighet och häktades i september 2015 för att ha lämnat in en brottsanmälan mot Jiang Zemin. Hon dömdes till tre år med tre års skyddstillsyn i maj 2013. Hon avskedades från fastighetsbyrån. Hennes föräldrar som är nästan 80 år, är mycket ängsliga för henne.

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/4/154660.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.