Firar Årliga Falun Dafa dagen i en av de mest oåtkomliga områdena i nordöstra Indien

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

En utövare som bor i Samath, som har introducerat Falun Dafa, även känt som Falun Gong, i Sikkim, Ladakh och andra avlägsna platser i Indien, vågade sig nyligen på i några av de mest avlägsna och oåtkomliga områdena i nordöstra Indien.

Nordöstra Indien består av sju stater, ofta kallade ”de sju systrarna”. Deras kulturer är liknande de som man hittar i Tibet, Myanmar och i Kina än i de huvudfåra Indien. Tillstånd och säkerhet oroar och avskräcker de flesta resanden, dock är folket här bland de vänligaste i hela subkontinenten.

Mizoram är en liten, bergig, sparsamt befolkad stat och den mest oåtkomliga av de sju staterna. Det är bergsbornas land, bokstavligt kallade Mizos av den Mongoloida rasen. De är väldigt gästvänliga till besökare och fredsälskande.

Huvudstaden, Aizawl, är en av den minst besökta städerna i Indien och finns på bergskrönet på branta kullar. Det är en av de mest bildade och liberala samhällena i Indien. Där finns inge diskriminerade baserad på kön, status, religion och folk är sammanbundna av en etikkod som kallas ”Tlawmngaihna,” som i princip innebär osjälviska tjänst och omsorg för andra eller ”att hjälpa andra, på sin egen bekostnad” och respekt för äldre.

Ansträngande resa

Det var en skämmande resa på tre nätter och fyra dagar, men en tågförsening på grund av jordskred och åtta dagars uppehåll i Aizawl. En jordbävning hade nyligen orsakat jordskred precis på den plats som utövarna planerade att besöka.

Huvudstaden Aizawl

Utövaren höll en presskonferens i Aizawl för att introducera Falun Gong i de lokala områdena. Eventet resultera artiklar i tre engelska och sex Mizo lokala tidningar och nyhetsklipp på den lokala tv:n. När utövaren tackade den över 80 år gamla förläggaren för den detaljerade artikeln han publicerade i sin tidning, svarade han, ”Du förtjänar det”.

Utövaren organiserade också ett seminarium där deltagarna lärde sig de fem övningarna, tittade på en kort dokumentär om förföljelsen av Falun Gong och skrev under Läkare mot forcerad organ skörd (DAFOH) petitionen.

Vid en Mizoram skola

Informationsmaterial om Falun Dafa gavs till det statliga biblioteket, universitetsbiblioteket, cheferna av de viktiga lokala organisationerna som lovade att ge dem vidare till deras medlemmar, advokater och andra kontor.

På den sista dagen i Aizawl, uppmanade en VIP utövaren att fortsätta till hennes slutdestination i Mizoram, långt till söder, rådde henne att inte ge upp vid möte av svårigheter, att fortsätta ge sitt bästa och att inte enbart ”så fröna men även vänta tills de grott.”

Inspirerad av dessa ord så fortsätet utövaren på en över 12 timmars lång resa till den sista destinationen,

Slutdestinationen: ”Chakmaland”

Utövaren kom ihåg hennes erfarenhet. ”Där fanns en omedelbar och väldigt sjugående känsla av att äntligen ”komma hem”och vara på den rätt plats på rätt tid. Alla tidigare svårigheter, tester och prövningar verkade bara smälta bort.”

Chakmas är Tibeto-Burman och nära besläktade med stammar i utlöparna av Himalaya. De har deras egen skrift och språk, tradition och kultur. De är Theravada Buddhister liksom många som bor i grannliggande Bangladesh och Myanmar.

Lokala tjänstemän stödde utövarnas plan att besöka skolorna och de två följande veckorna besökte hon tio skolor.

Klimatet var ännu varmare än vanligt, ofta över 40 grader celsius (104 grader Fahrenheit) och där var ett problem med elektriciteten och begränsat med vatten. Där fanns inte ett enda gästhus, hotell eller restaurang, inget internet, telefoner fungerade bara då och då och endast ett par små butiker.Den enda länken till civilisation var en helikopterservice två gånger per vecka, vilken inte hade varit i verksamhet i över en månad.

”Under hela min vistelse visade folk upprepade gånger sin uppskattning att jag hade kommit till denna avlägsna del i sommarhettan med oväntade regnskurar,” delade utövaren. ”Ännu en gång bleknade alla svårigheter i jämförelse med vänligheten och gästfriheten från folket.”

Vid skolorna

På grund av värmen samlades de flesta skoleleverna vid fem tiden på morgonen, även om flera av dem var tvungna att gå långa avstånd. Utövaren träffade lärarna och visade en kort dokumentär om förföljelsen av Falun Gong. Den berörde många hjärtan och tittarna var ivriga att skriva under DAFOH petitionen.

Alla barnen och de flesta lärarna deltog i lärandet av de fem övningarna och lärde sig om förföljelsen i Kina.


Senior studenter i en skola som lär sig övningarna

Junior studenter som mediterar

Då den 13 maj började närma sig och inge helikopter syntes till för att kunna resa tillbaka till Aizawl, bestämde sig utövaren att fira den årliga Falun Dafa dagen på den första skolan var Falun Dafa blev introducerad. Idéen att fira där blev bemött med stöd direkt från läraranda, rektorn och andra. Barnen gjorde stora ”Falun Dafa dagen 13 maj” banderoll och mindre banderoller med ”Falun Dafa är bra, Sanning-Godhet-Tålamod” är bra på deras lokala språk.

Utövaren gav en kort introduktion om betydelsen av årliga Falun Dafa dagen, följt av att ordföranden och rektorn uttryckte sin tacksamhet och lyckönskningar. Fyra flickor framförde en lokal dans och alla gjorde de fem övningarna. Programmet avslutades med att ett par studenter och en lärare sjöng ”VI skall besegra”, hedrade de som får utstå förföljelse i Kina.

Många lärare sa att de skulle påminna barnen om Falun Dafas principer Sanning-Godhet-Tålamod och många människor sa att de hoppades att utövaren skulle komma tillbaka och besökta dem igen i framtiden.

Studenter i olika åldersgrupper mediterar

Två helger kom det barn från olika skolor och alla de som var intresserade,av att lära sig övningarna till en öppen allmän plats.

”Jag är tacksam för mästare Lis arrangemang, omsorg och beskydd för att nå ut till folk och beröra dem med Dafa, ”sa utövaren. ”Jag hoppas innerligt att inte enbart många frön har blivit planterad men öven att många av dem kommer gro och så småningom blomma ut i denna avlägsna del av Indien.”

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/24/157547.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.