Stoppa organturismen till Kina

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Falungongutövare genomför en dramatisering av organstölder under en manifestation i Tyskland, 2012. Advokaten och politikern David Kilgour uppmanar till förbud mot organsturism i Kina tills dess att anklagelserna om organstölder från samvetsfångar utretts. (Foto: Robert Michael/AFP/Getty Images)

2006 bad den Washingtonbaserade organisationen Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China den kanadensiske advokaten David Matas och mig att på frivillig basis utreda de märkliga men envisa påståendena om organstölder från falungong-utövare.

Vi publicerade senare två rapporter och en bok år 2009, ”Blodig skörd”. Till vår förfäran kom vi fram till slutsatsen att det bara under perioden 2000-2005 hade genomförts 41 500 transplantationer där det inte fanns någon annan sannolik organkälla än falungong-utövare.

Vår slutsats: ”Deras vitala organ, såsom njurar, levrar, hornhinnor och hjärtan, togs mot deras vilja och såldes till höga priser, ibland till utlänningar, som normalt tvingas till långa väntetider för frivilliga donationer av dessa organ i sina hemländer.”

Här är två av de många bevis som ledde fram till slutsatsen att ett nytt slags statligt genomfört brott mot mänskligheten pågick:

*Utredare ringde många sjukhus, interneringsläger och andra platser runt om i Kina och låtsades att de var släktingar till patienter som behövde organ, och frågade om det fanns organ från falungong-utövare till salu. Vi spelade in och transkriberade de översatta erkännandena om att specifika institutioner handlade med dessa organ.
*Vi intervjuade exfrun till en kirurg från Sujiatun i Shanyuang, i Liaoningprovinsen. Han sade till henne att han hade avlägsnat hornhinnor från 2 000 falungong-fångar i arbetsläger mellan 2001 och 2003. Han klargjorde att ingen av dem överlevde, eftersom andra kirurger avlägsnade deras vitala organ, och att de därefter kremerades.

Många av de falungong-utövande samvetsfångar som kom att bli ofrivilliga organ-”donatorer” togs från dessa läger.

Satte in förföljelsen i kontext

Vi besökte ett dussintal länder för att intervjua falungong-utövare som lyckats fly från lägren och landet. De rapporterade om hur de skickats till omänskliga läger med för lite mat, trånga celler och tortyr, och att de hade hållits häktade i upp till tre år baserat på en underskrift från polisen (inga förhandlingar och inga överklaganden förekom). De arbetade under förfärliga förhållanden sexton timmar om dagen med att tillverka varor som sedermera såldes till västerländska företag.

I boken ”The Slaughter” som kom ut 2014, sätter författaren Ethan Gutmann in förföljelsen av falungong, tibetaner, uigurer och medlemmar av kristna ”huskyrkor” i en kontext och fokuserar mestadels på falungong som den grupp som förföljts mest brutalt och ihållande sedan 1999.

Gutmann förklarar hur han kom fram till sin ”bästa beräkning” att organ från 65 000 falungong-utövare och ”två till fyra tusen uigurer, tibetaner och medlemmar av kristna huskyrkor” hade ”skördats” bara mellan 2000 och 2008. Inga ”donatorer” överlevde, eftersom alla deras vitala organ avlägsnades för att säljas till höga priser till rika kineser och ”organturister”.

Uppdatering

Gutmann, Matas och jag publicerade en mer heltäckande uppdatering av våra böcker i juni 2016, där vi drog slutsatsen att minst 60 000 transplantationer genomförs årligen i Kina, i strid med vad regeringen i Peking hävdar, nämligen ungefär 10 000.

Vi lägger fram omfattande bevis på ett industriellt, statligt styrt nätverk för organtransplantationer, kontrollerat genom nationell policy och finansiering, och där både militären och det civila vårdsystemet är inblandat. Våra slutsatser inkluderar bland annat:

*Källan till de flesta av de massiva volymer av transplantationer är oskyldiga människor som dödats: uigurer, tibetaner, medlemmar av kristna huskyrkor och – primärt – falungong-utövare.
*Organstölderna i Kina är ett brott där kommunistpartiet, statliga institutioner, vårdsystemet, sjukhus och transplantationssektorn alla är inblandade.
*Världssamfundet bör etablera en institutionsbaserad, oberoende utredning av övergreppen inom organtransplantationer i Kina.
*Det globala transplantationssamfundet bör söka kontakt och samarbeta med sin kinesiska motpart bara om, och när, de bestämda kriterierna har uppfyllts.
*Inga länder bör tillåta sina medborgare att resa till Kina för att ta emot organ innan Kina har tillåtit en fullständig utredning av organstölderna från samvetsfångar, såväl tidigare som pågående.

Israel, Taiwan och Spanien har idag ett förbud mot transplantationsturism för sina medborgare.

Måste utredas

Jacob Lavee, som var medlem av The Transplantation Societys etikkommitté fram till kongressen i Hongkong nyligen, och som var en nyckelperson i att reformera Israels lagar på området, bojkottade kongressen. Han sade till New York Times:

– Jag är en judisk hjärttransplantationskirurg… son till en överlevande från förintelsen… jag kan inte hålla tyst inför ett nytt brott mot mänskligheten.

Professor Maria Fiatarone Singh vid University of Sydney noterade:
– Personer som inte kan ge frivilligt samtycke kan aldrig användas som organdonatorer, eftersom detta… fullständigt avhumaniserar dem… Vi måste, som Carl Sandburg sade, ”gå med ditt eget hjärta in i stormen av människors hjärtan och se om det någonstans i den stormen finns hjärtan som blöder.” Det finns sannerligen hjärtan som blöder bland falungong, tibetanerna, uigurerna och medlemmarna av huskyrkor i Kina. Som läkare är vi bundna av vår ed att motverka skada, och i det inkluderas att agera för att skydda dem som skadas av andra. Även som människor måste vi göra detta.

Oavsett vilka proklamationer som kommer från Kina eller andra aktörer om att reformer har genomförts – tills dess att oberoende utredningar har verifierat dessa måste all transplantationsturism till Kina förbjudas, liksom relaterade aktiviteter som konsultverksamhet, ekonomiska överenskommelser, utbildning, finansiering av gemensam forskning och publikationer. Samarbeten med kinesiska sjukhus eller läkare som har varit eller är inblandade i oetisk organskörd bör inte förekomma, även om de inte involverar transplantationer, tills dess att allt har utretts, och tidigare och nuvarande brott har erkänts och bestraffats.

David Kilgour är advokat, och satt under 27 år i Kanadas underhus. Han har varit statssekreterare för Afrika och Latinamerika, samt för Asien och Stillahavsområdet. Han har skrivit flera böcker, och skrev tillsammans med David Matas boken ”Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for Their Organs”.

Källa: http://www.epochtimes.se/stoppa-organturismen-till-kina/

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.