Informationsdag om Falun Gong hålls i Kista

Sedan starten på året har Falun Gong-utövare två gånger i veckan hållit informationsdagar i Kista, Stockholm. Utövarna informerar så om hälsofördelarna med metoden, om förföljelsen i Kina samt samlar in namnunderskrifter för att få ett slut på förtrycket.

 
 
 
Visar övningarna och berättar för folk om metoden och förtrycket i Kina.

En lång man i kostym ägnade lång tid åt att att prata med en av utövarna. Han kände redan till förföljelsen och tog själv initiativet att signera en petition för att stoppa den. Han sade med ett leende: "Ni borde komma hit oftare! Det är härligt att se er här!"

Många fick under aktiviteten möjlighet att lära sig mer om Falun Gong och visade tacksamhet mot utövarna som delade med sig.


Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2017/2/17/162217.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.