Att kultivera väl och rädda människor på vägen

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Att höja Xinxing i mitt dagliga arbete

Jag jobbar med vetenskaplig forskning. Konkurrensen är hög i den här branschen och det är också lätt att utveckla ett fasthållande till anseende.

Jag kom till Sverige för tre år sedan och hamnade i den arbetsgrupp jag är i nu och påbörjade min postdoktorala forskning. Även om jag var väl insatt i mitt ämne tog det ändå tid innan jag bekantade mig med all ny utrustning i labbet och jag behövde en genomgång av utrustningen av andra kollegor. På grund av tävlan inom gruppen var kollega A ofta otrevlig när han lärde upp mig, och ibland kunde han plötsligt bli arg på mig utan anledning.

En dag var jag i labbet med kollega A och han verkade arg under hela passet. Vi var många som befann oss i labbet samtidigt och plötsligt skällde han ut mig inför alla kollegor. Jag bryr mig vanligtvis väldigt mycket om mitt anseende, då jag alltid vill försöka framhäva Dafa-utövare goda sida, så när det hände kände jag ett starkt obehag i hjärtat och tappade ansiktet. Samtidigt hade jag under den här tiden lagt ner mycket tid på att studera Fa och klargöra sanningen, så plötsligt lät Mästaren en mening ur en Shen Yun-sång dyka upp i mitt huvud ”Mitt hjärta är stort som det vida havet”. Genast kände jag vid mitt hjärta vidgades och jag kände värmen av Mästarens barmhärtighet, och i förhållande till den känslan blev känslan av förnedringen jag stod inför ojämförligt liten. Kanske var det för att jag klarade Xinxing-testet som kollega A i efterhand bad mig om ursäkt, samt lovade att aldrig mer bete sig så mot mig.

Men historien slutar inte här. Vid några tillfällen när jag gick till jobbet kände jag en viss spänning i luften. Kollega B berättar senare för mig att kollega A hade klagat mycket på mig bakom min rygg. Jag blev överrumplad när jag hörde detta. Trots att jag förstod att det var ett test kände jag ändå ett starkt obehag i hjärtat.

Precis som Mästaren säger i Zhuan Falun, kap 4: “Till exempel, en person kanske känner att atmosfären på arbetet inte är riktigt som den ska när han kommer till arbetet. Senare berättar någon för honom: Den och den har talat illa om dig och skvallrat för chefen och smutskastat dig rejält. Andra tittar på honom med en konstig blick. Hur kan en vanlig människa stå ut med det?”

Förr när jag läste det här stycket tänkte jag jämt att som en utövare som kultiverat i många år är detta nog lätt att hantera. Men det är först när det verkligen händer en själv, som jag känner av hur långt ifrån idealet jag ligger. För att verkligen bli helt oberörd måste man verkligen lägga ner viss kraftansträngning.

Samtidigt som jag försökte använda Fa för att lugna ner mig själv och försökte vara oberörd, kom kollega B till mig igen och beskrev i detalj vad kollega A hade sagt om mig. Precis som Mästaren hade sagt i Zhuan Falun, kap 4: ”Men, när konflikten uppstår räknas den inte och har ingen effekt när det gäller att förbättra en själv om den inte irriterar ens hjärta.”

Även om det inte fanns någon sanning i något av det, och kollega B sade också att han inte trodde på det som sades, kände jag mig ändå orättvist behandlad och var orolig för vilka konsekvenser det kunde medföra för mitt rykte. Så bilderna på hur kollega A baktalade mig dök hela tiden upp i mitt huvud, till och med när jag åt eller lekte med min dotter. Som värst fick jag tankar på att byta jobb för att komma bort från kollega A. Men mitt förnuft sade mig samtidigt att dessa prövningar är bra chanser för en Dafa-utövare att höja sig, jag bör inte försöka fly.

Det var som en kamp mellan mina mänskliga tankar och upprätta tankar. Under dagliga Fa-studier förstod jag ur Mästarens Fa att Dafa-utövare måste kliva ut ur det mänskliga och gå mot det gudomliga. Det människor tycker är viktigt är anseende, vinning, känslor, och att få höra komplimanger bland vanliga människor. En Dafa-utövare måste genomgå lidande och prövningar och bli av med här skalet som formats i en genom tusentals år.

Jag började gräva djupare och upptäckte att jag hade en stark strävan efter anseende, att jag tyckte om att få komplimanger, samtidigt som jag dolde det bakom att det var för att skydda Dafas rykte. I själva verket var det en bra ursäkt för att dölja mina egna fasthållanden och för att skydda mitt eget anseende. När jag insåg detta stärktes mitt huvudmedvetande och jag bad Mästaren om hjälp för att bli av med det själviska fasthållandet till anseende.

Efter flera Xinxing-prövningar började jag lätta på mina omdömen om andra och mitt fasthållande till anseende släppte jag också gradvis. Sakta insåg jag att så länge jag gör mitt bästa, så behöver jag inte bry mig om hur andra ser på mig, och då blev jag inte heller berörd av mänskliga hjärtan. Jag började också tänka mer på om det jag gjorde kunde såra eller skada andra och sakta lärde jag mig att vara tacksam mot den som skapade prövningar åt mig.

Mästaren har sagt: ”Men som en utövare, saker som andra ser allvarligt på ser du som mycket obetydliga, mycket obetydliga, alltför obetydliga, för du har satt upp ett långsiktigt och stort mål, du kommer att bli lika gammal som universum. Tänk då över dessa saker igen, det spelar ingen roll om du har dem eller inte, om du tänker större kan du klara av alla de där sakerna.” (Falun Gong, kap 3, Kultivering av Xinxing)


Under alla dessa år i arbetslivet har Mästaren pekat ut flera mänskliga fasthållanden för mig, tävlan, avundsjuka, skrytsamhet, upprymdhet och egen vinning. Min erfarenhet är att oavsett hur svårt det än är, så kan man klara det om man bara tittar inåt. Precis som Mästaren har sagt: ” Att titta inåt är för en kultiverare ett magiskt verktyg” (Fa-föreläsning vid 2009 års internationella Fa-konferens i Washington DC)

Allteftersom jag släppte mitt ego mer och mer började jag få erkännande för min karaktär av mina chefer och kollegor. Miljön runtomkring mig förändrades också väldigt mycket, och samarbetet med kollegorna gick också mycket bättre. Stegvis vidgade Mästaren min visdom och forskningsprojektet gick också framåt. Med hjälp av en kollega fick sedan ett av projekten jag ledde ett signifikant genombrott. Vi fick för första gången ett resultat som stred mot traditionella tankemönster. För att kontrollera att värdena vi fick verkligen var pålitliga, lade jag sedan ner mycket tid på att göra om testerna om och om igen. Det visade sig att värdena hade hög validitet och reliabilitet. Jag kallade återigen samman mina kollegor för att testa resultaten och utvärderade värdena. Till slut blev dessa innovativa resultat fokus för vårt projekt. Vi fick sedan teoretisk uppbackning för vår tes av en samarbetande professor vid Stanford University och våra forskningsresultat publicerades senare i den världskända vetenskapstidskriften ”Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” och har sedan fått bekräftelser från experter och akademiker världen över.

När jag och min fru gifte oss kom det många utövare på bröllopet och fältet var mycket upprätt. Min chef och kollegor närvarade också och de visste alla att jag och min fru är Falun Dafa-utövare. När toastmastern bad min chef tala prisade han Dafa-utövare som person och arbetskollega högt, och bekräftade också de ansträngningar jag hade lagt ner på att uppmärksamma mänskliga rättigheter. Han lade också fram sin önskan att ha kvar mig permanent på avdelningen. Som en Dafa-utövare ser vi lätt på anseende och vinning. När jag går in för ett projekt vill jag förstås att folk i projektgruppen ska få tillbaka så mycket som möjligt för vad de har lagt ner. Så många kollegor söker upp mig för att starta nya forskningsprojekt. Detta har också underlättat mycket för klargörandet av sanningen. Tack Mästaren, för denna väg som du har arrangerat för mig, och den känns bredare för varje dag som går. Jag har nu fått känna glädjen i att erhålla utan avsikt samt den rena och bekymmersfria känsla efter att ha gett upp fasthållanden

Att klargöra sanningen i olika miljöer

Mästaren har ständigt påmint oss: “Dessutom, de människor som ni stöter på av en tillfällighet, som ni stöter på i det dagliga livet, och de människor som ni stöter på i ert arbete, ni ska alla klargöra sanningen för dem. Till och med när ni i det dagliga livet passerar förbi människor så snabbt att ni inte har en chans att prata med dem så ska ni ändå lämna er barmhärtighet till dem. Förlora inte dem som borde räddas, särskilt dem med ödesförbindelser.” (Fa-föreläsning vid Fa-konferensen i Atlanta 2003)

Då jag bor i en stad långt från turistattraktioner, stöter jag sällan på kineser. Det gör att jag värdesätter ännu mer de få kineser jag träffar. Om jag ser någon försöker jag alltid klargöra sanningen och missar ingen med ödesförbindelse.

- Klargöra sanningen för kinesiska kollegor runt mig

När jag precis började i gruppen fanns det en annan kinesisk postdoktor som var något år äldre än mig. Jag började ganska snart att försöka klargöra sanningen för henne, men jag hann knappt säga särskilt mycket förrän hon svarade att hon inte höll med mig om mina åsikter. Hon sa att även om kommunistpartiet inte var bra, så var de det regerande partiet, och därför så bör man som kines lyssna på dem. Jag försökte nämna kommunistpartiets onda natur, men hon blev istället arg och började skälla ut mig och sade att jag var dum.

Jag försökte genast argumentera för att få rätt, och jag sade: även om du inte håller med om mina åsikter så är det fel av dig att svära. Men istället för att sluta fortsatte hon att kalla mig dum. Jag lade ner argumentationen och sade okej, jag vill inte argumentera med dig mer. Jag kände genast av svårigheten med att klargöra sanningen för henne, samt en viss press på mig efter hennes plötsliga utbrott.

Mästaren har sagt: ”Människors förmåga att förstå saker, eller bristen på denna, och kännande varelsers olika tankar och sätt att se på detta, har blivit till utmaningar för er när ni bekräftar Fa och räddar den här världens kännande varelser. Men oavsett hur de har uppfört sig så behöver vi fortfarande rädda dem, för deras brist på förståelse beror på att de är vilsna i illusionen. De orsakar en del utmaningar för Dafa-lärjungarna eftersom de inte kan se saker sådana som de verkligen är. Vilka deras anledningar än var för att komma hit för tusentals år sedan eller för eoner sedan så har de trots allt väntat på den här sista tiden. Vi kan inte besluta att inte rädda dem bara för att de uppförde sig illa i något liv eller gjorde en viss sak fel.” (Fa-föreläsning vid Fa-konferensen i New York 2008)

Ur Mästarens Fa kände jag sann barmhärtighet och jag förstod att man inte kan strunta i att rädda en person på grund av henne tillfälliga beteende. Hon kom hit för det här men är tillfälligt vilsen. En Dafa-utövare bör inte ha dåliga tankar om andra för det kan hindra dem från att bli räddade. Jag bestämde mig för att vänta in nästa tillfälle för att klargöra sanningen för henne.

Under den fortsatta tiden talade jag inte längre aktivt om de ämnena, utan behandlade henne istället som en familjemedlem, och senare samarbetade vi även i forskningen. Några månader senare sade hon till mig: ”Jag ser att du är mer genuin som människa, och är inte som vissa andra kineser som är falska.” Jag blev först förvånad av hennes förändring, men också mycket glad.

Kvällen innan hon skulle lämna Sverige kom hon till mitt kontor för att ta avsked. Jag berättade väldigt kort återigen om konsekvenserna av att ha gått med i partiet och syftet med Tuidang. När jag berättade om det den här gången var det inte längre med samma attityd som sist, där det framstod som att jag berättade om min åsikt, utan jag önskade från hjärtat att hon skulle få en bra framtid, jag ville verkligen att hon skulle bli räddad. Tack vare stöd från Mästaren gick hon med på att träda ur partiet och tackade mig också. Jag blev verkligen glad för hennes skull. Tack Mästaren för dina barmhärtiga vinkar, så att jag kunde bemöta hennes ovetande sida med upprätta tankar, så att jag inte förstörde denna varelse med ödesförbindelse.

Strax efter att vårt barn kom förra sommaren flyttade vi till staden vi bor i nu och där jag jobbar. Så snart flyttbilen som en medutövare körde stannade vid vår bostad kom en kvinna glatt fram till oss och hälsade på oss. Det är vår granne och hon kommer från samma hemstad som jag. Vi började sedan umgås och blev så småningom vänner. Eftersom vårt barn är litet är det svårt för oss att ta oss ut, så hon tar hela tiden med sig både kollegor och folk med ödesförbindelser hem till oss så att de kan få höra sanningen. När vi springer på någon kines någonstans eller när vi är på väg någonstans försöker vi få deras kontaktuppgifter för att sedan bjuda hem dem till oss.

Innan de kommer brukar vi be Mästaren om förstärkning och vi sänder upprätta tankar för att eliminera onda kommunistiska element som finns bakom dessa människor. Den lilla Dafa-lärjungen hemma är också till hjälp ibland. När de flesta kollegor eller vänner ser henne blir de ofta förtjusta i henne och släpper garden. Jag och min fru samarbetar. Ibland är hon i köket och sänder upprätta tankar samtidigt som hon lagar mat och jag är i vardagsrummet och förklarar sanningen, eller spelar upp klipp ur en sanning-förklarande DVD. Många människors dåliga åsikter om Dafa beror på kommunistpartiets propaganda och lögner, så när de har sett filmen och sanningen bakom självbränningen blir de mycket förvånade. De ställer frågor som förbryllat dem och jag och min fru svarar på frågorna en efter en. Många får sedan en djupare förståelse för sanningen och träder ur partiet.

Fastän vi bor i en liten stad känner vi att så länge vi har ett hjärta för att rädda människor, så skickar Mästaren folk med ödesförbindelser till oss för att få höra sanningen

- Klargöra sanningen under jobbresor och konferenser

Jag får ofta chansen att åka på konferenser i Europa och till USA i mitt jobb. Under dessa resor träffar jag kineser och klargör sanningen för dem. I våras fick jag en inbjudan till en konferens i södra Europa. Den ägde rum i juli och eftersom vår dotter fortfarande är liten tog jag med mig min fru och min dotter på resan.

Innan vi åkte bad vi Mästaren att arrangera så att vi skulle träffa på människor att klargöra sanningen för. Så fort vi klev på tåget träffade vi en familj om fem medlemmar, ett barn på 2,5 år, ett par unga föräldrar och farmor och farfar. Det visade sig att pappan jobbade på samma företag som min fru, vi förstod med detsamma att detta var Mästarens arrangemang, så vi fortsatte att prata under hela resan till Arlanda flygplats. Under processen kom vi närmare varandra. Genom att prata om barnen kom vi sedan in på gifter i livsmedel i Kina idag, genom det kom vi in på kommunistpartiets korruption och den politiska bilden. När vi sedan tog avsked på flygplatsen valde de fyra vuxna att glatt träda ur kommunistpartiet.

När vi kom fram till hotellet på kvällen blev vi lite nedstämda av hur omgivningen såg ut. Men när vi sedan gick ut och åt på en kinesisk restaurang i närheten berättade ägarinnan att längre ner på gatan finns det en Chinatown. Här bodde det flest kineser i hela staden och det fanns ett 50-, 60-tal butiker och ca 300 kineser. Vi förstod direkt att det var därför vi hade hamnat där.

När vi hade tid över gick vi därför dit för att klargöra sanningen för kineser och gick in i butikerna. De flesta butiksägare där var från Zhejiang eller Fujian. En del var djupt förgiftade och ville köra ut oss från butiken, medan andra var vänliga och ville ge oss presenter som tack efter att ha förstått sanningen.

Starkast intryck har jag från dagen före vår hemresa. Runt halv åtta på kvällen hade min fru som är gravid fortfarande inte ätit, och inte vår dotter heller. Butikerna ute stängde kl. 20 och vi hade bara hunnit besöka nära hälften av dem. Så vi bestämde oss för att fortsätta klargöra sanningen tills butikerna stängde, för vi skulle bara vara här en dag till, så ju fler vi kunde rädda desto bättre. Efter 2-3 butiker senare var klockan nästan åtta och vi kom till slutet på en gata, sista butiken på den här gatan var en väskbutik som ägdes av kineser från Fujian.

Alla tre generationer befann sig utanför butiken. Den äldre herren satt på en stol, precis som om han satt och väntade på oss. Vi började prata och han bad oss att sätta oss ner och var glad för att prata med oss. Vi pratade om den politiska bilden i fastlandet, organstölderna, Jiangs blodiga skulder och om återgäldning. Den äldre mannen instämde. Han berättade att han har läst Dajiyuan och sett NTD:s nyheter och att hans son också hade väldigt upprätta tankar om Dafa. De hade redan hört sanningen från olika håll och väntade alltså bara på ett rätt tillfälle att träda ur partiet. Medan vi pratade kom några grannar förbi och stannade också till för att höra sanningen. Vi berättade om Dafas spridning i hela världen, om orsaken till varför Jiang förföljer Dafa, det giftiga löftet samt meningen med Tuidang, för alla som stod runt omkring.

Till slut trädde alla 8 personer tacksamt ut ur partiet. Genom att se hur människorna fått räddning var det som om all trötthet rann av oss och våra kroppar fylldes med energi. Vi förstod att det var vår barmhärtige Mästare som uppmuntrade oss.

Under de här dagarna hann vi besöka ca 40 butiker och totalt 48 personer förstod sanningen och valde att träda ur partiet.

På konferensen däremot upptäckte vi att det inte var särskilt många kineser. Min rapport skulle läsas upp på första konferensdagen. När det var gjort började jag söka upp andra kineser. På tredje kvällen när konferensen var över arrangerades en middag vid stranden. Nästan alla kineser gick dit. Så fort vi kom till stranden träffade vi på några kinesiska doktorer och postdoktorer från Tyskland, England och Holland. När de såg att vi kom hälsade de på oss och ville ta kort med oss och vår dotter. Vi började prata om skillnaderna mellan fastlandet och i väst, och kom in på kommunistpartiets korruption, antikorruptionskampanj samt hur Jiang sålt land och stölder av Falun Gong-utövares organ. En av dem berättade att han redan när han var i Kina hade använt program för att komma igenom brandväggen och har läst på om sanningen. Efter att ha förstått sanningen valde de alla att träda ur partiet.

När vi precis hade pratat färdigt kom ett ungt par till oss för att höra sanningen. De var från Tyskland och tjejen var fortfarande doktorand medan killen redan hade avlagt sin doktorsexamen. När de fick höra sanningen trädde de genast ut ur partiet. På resan hem till hotellet som var över en timme lång, bar tjejen på vår dotter och ville inte släppa taget. Hon sa att det kändes som att vi hade en ödesförbindelse och att de tyckte om vår lilla familj. Vi tänkte att det här är glädjen från kännande varelser som fått räddning. Dagen innan de skulle åka hem kom de till vårt hotell för att äta lunch med oss, och de blev också fadder för vår dotter, så nu är de som familjemedlemmar till oss och vi har kontakt än idag

Även om jag fortfarande ligger långt ifrån Dafas krav, upplever jag en påtaglig känsla av att allt redan är arrangerat på den här vägen till att rädda människor. Allt vi gör är att spring lite ärenden och använder våra munnar. Mästaren tittar bara på våra hjärtan och så länge en Dafa-lärjunge har ett hjärta för att rädda varelser, planerar Mästaren vägen för en och den blir bara bredare och vidare. Och vår del av det är att kultivera oss själva väl, rena oss själva och fortsätta framåt med flitiga steg!

Då min nivå är begränsad ber jag vänligen mina medutövare att barmhärtigt peka ut mina brister!

Tack till vår barmhärtige Mästare!
Tack till alla medutövare!

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.