Hur olika nivåer reflekteras

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jag har kultiverat Falun Dafa i över 18 år. Genom ständiga Fa-studier och kultivering av xinxing har min förståelse av nivåer förändrats helt från det att jag började. Höjden på en utövares nivå reflekterar inte bara xinxing, upplysningsförmågan och fruktstatusen, utan också mängden gong och storleken på utövarens universum, visdom och mäktiga dygd.

För ett antal år sedan upptäckte jag att om olika utövare gjorde samma sak, så kunde de ändå få helt olika resultat. Som exempel åkte kultiverare till Himmelska Fridens torg i Peking för att vädja om rättvisa för Dafa. Några blev arresterade, andra blev misshandlade och en del kom hem välbehållna. Det fanns kultiverare som tog in på hotell eller åkte till flygplatsen och arresterades på en gång. Några fick sina identitetshandlingar kontrollerade om och om igen, medan andra inte hade några problem alls.

Dessutom upptäckte jag att när jag själv gör samma sak vid olika tillfällen, så ger det också olika resultat. Ett exempel var när jag delade ut Dafa-information för några år sedan. Jag hade ett starkt fasthållande till rädsla, arresterades och dömdes till tvångsarbete. Några år senare delade jag åter ut informationsmaterial med rädsla i sinnet och när andra frågade vad jag höll på med, greps jag av rädsla. När jag delade ut Dafa-material på allmän plats förra året på ett upprätt och värdigt sätt, hade jag starka upprätta tankar och allt gick smidigt.

Jag upptäckte också en annan sak: en del utövare tenderar att se problemen på ytan och inte från en grundläggande nivå. En Dafa-utövare arresterades till exempel på grund av att han tillverkade Dafa-material i hemmet. Några utövare tänkte att den här utövaren inte var tillräckligt mån om säkerheten och att det var orsaken. Jag tänkte att det med säkerheten bara var den ytliga orsaken. Den grundläggande orsaken var hans kultiveringstillstånd och sinnestillstånd när han tillverkade materialet. Resultaten skiljer sig åt och beror på om man har upprätta eller mänskliga tankar när man utför sina uppgifter.

Jag tror att en Dafa-utövare som kultiverar väl kommer att befinna sig på en nivå som reflekteras i det dagliga livet, på arbetet, under Fa-studier, när han/hon räddar levande varelser, sänder upprätta tankar och gör övningarna. Han/hon kommer att klara av prövningarna och tankar, ord och handlingar kommer att präglas av Dafas rena natur. Han/hon kommer att tänka på andra, vara osjälvisk, använda sin visdom och sina övernaturliga förmågor för att rädda levande varelser.

Utövare som å andra sidan inte kultiverar väl, kommer att ställas inför svårigheter oavsett hur hårt de anstränger sig, eftersom de tänker på egen vinning, har olika slags rädslor och förlitar sig på mänsklig kunskap, föreställningar och logik när de gör saker.

Jag tror att vi ställs inför färre prövningar, problem och störningar ju högre vår nivå är. Är nivån lägre så råkar vi ut för fler svårigheter och hinder som liknar de som vanliga människor råkar ut för.

Mästaren lär ut i Zhuan Falun:

"Den nutida vetenskapen anser att tiden har ett fält och om man inte är inom området för tidsfältet så begränsas man inte av tiden. Rumtidsbegreppet är annorlunda i andra dimensioner än här hos oss. Hur kan tiden här påverka materian i andra dimensioner? Det kan den inte."

Jag tror också att nivåskillnaderna inte bara reflekteras hos utövare, utan även hos vanliga människor och bland upplysta varelser. Mästaren förklarade i "Jing Jie" (från Det essentiella för flitiga framsteg):

"En ond person domineras av avundsjuka.
Med själviskt begär och illvilja, klagar han alltid över orättvisor.
En dygdig person bär alltid ett barmhärtigt hjärta.
Utan klagan och hat, tar han lidande med glädje.
En upplyst person har inte några fasthållanden alls.
Han betraktar tyst vanliga människor missledas av illusionen."

Jag hoppas att alla Dafa-utövare kommer att höja sina nivåer snabbt. Först när vi når vår högsta nivå förtjänar vi verkligen att vara Dafa-utövare i Fa-upprätandets period. Först då kan vi återvända till vår ursprungliga, underbara plats, vår värld och bara då är vi värdiga Mästarens barmhärtiga räddning.

Detta är min personliga förståelse. Vänligen påpeka eventuella brister.

Engelsk version på: http://en.minghui.org/html/articles/2014/2/17/145482.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.