Kvinna avlider 7 månader efter att ha släppts från fängelse

Leng Dongmeis död är ett tragiskt slut på ett årtionde av svåra prövningar i och med att hon vägrade att ta avstånd från Falun Gong, en meditationsmetod som förföljs av den kinesiska kommunistregimen. Hon sattes i tvångsarbetsläger i två år, dömdes till fyra års fängelse 2002, och fick ännu en fyraårig fängelsedom 2008. Hennes senaste gripande inträffade den 9 december 2015, varpå en treårig fängelsedom följde.

Lengs familj fick inte kännedom om hennes senaste gripande förrän hennes advokat tilläts träffa henne den 19 maj 2016. Hon berättade för advokaten att hon blivit lurad att skriva under en lista över Falun Gong-böcker som beslagtagits från hennes bostad, bara för att senare inse att detta vändes emot henne. Rätten hade sagt att de skulle informera hennes anhöriga om förhöret den 7 maj, men hon visste att de ljugit när ingen av de anhöriga dök upp vid rättegången.

Lengs överklagan nekades och hon fördes till Liaonings kvinnofängelse där hon skulle avtjäna ett treårigt straff. Hennes hälsa försämrades mycket snabbt som följd av den fysiska och psykiska tortyr hon utsattes för. Hon släpptes villkorligen av medicinska skäl i juli 2017. Hon skulle dock fortsatta avlägga en rapport varje vecka till fängelset. De avlyssnade dessutom hennes telefon. Hon avled den 25 februari 2018.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2018/3/19/169091.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.