Fridfull manifestation för att uppmärksamma 20 års dagen för manifestationen utanför Zhongnanhai

För att uppmärksamma att det i år är 20 år sedan som 10 000 Falun Gong-utövare hade en fredlig manifestation utanför Zhongnanhai i Peking år 1999 hade Falun Gong-utövare från Göteborg och närliggande områden en fridfull manifestation utanför det kinesiska generalkonsulatet vid lunchtid.

Vi delade även ut ett flygblad som informerade om händelsen som innehöll följande info:

Falun Gong-utövare i Sverige vill uppmärksamma 20-årsdagen av den fredliga demonstrationen i Peking den 25 april 1999, då över 10 000 Falun Gong-utövare vädjade om ett slut på trakasserier och övergrepp mot dem.

Vid det här laget hade regimen redan förbjudit Falun Gong-böcker, publicerat kränkande rapporter, beslagtagit tillhörigheter, trakasserat, misshand-lat och arresterat utövare.

Två dagar tidigare hade 45 utövare gripits i Tianjin. Efter att dåvarande premiärministern Zhu Rongji träffat Falun Gong-representanter på sitt kontor släpptes dock de gripna. Utövarna fick också löften om att fritt få utöva Falun Gong. Folksamlingen lämnade då lugnt och stilla platsen. Allt gick fredligt och ordnat till.

Men dåvarande kommunistpartiledaren Jiang Zemin motsatte sig den fredliga upplösningen och gjorde ett uttalande om att besegra Falun Gong så att partiet inte skulle bli ”till åtlöje". Den 20 juli 1999 blev Falun Gong officiellt förbjudet i Kina. Massiva gripanden gjordes tillsammans med husrannsakningar, kidnappningar och konfiskering av Falun Gong-relaterat material. En landsomfattande propagandakampanj mot Falun Gong lanserades samtidigt. Denna förföljelse pågår fortfarande idag.

Mer information om 25 april på Falun Gongs Informationscenter:
http://se.faluninfo.eu/statmaskineriet/zhongnanhai

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.