Använda sin förmåga att skriva för att bekräfta Fa

Förut brukade jag huvudsakligen klargöra fakta kring Falun Dafa genom att prata direkt med personen. Djupt inne i mitt hjärta hade jag dock alltid haft en önskan att bekräfta Fa genom min förmåga att skriva. Detta hängde ihop med mitt intresse för litteratur och för att skriva innan jag började utöva Falun Dafa. I regionen där jag bor finns det inte så många utövare med goda skrivkunskaper. Trots att jag bara hade gått grundskolan ville jag göra ett försök. Vid den tiden såg jag en penna i en dröm.

Efter att ha pratat med utövare och blivit uppmuntrad skrev jag 2013 en erfarenhetsartikel och skickade in den till Minghui Fahui. Jag var tvungen att pausa många gånger under skrivandet men kom till slut över mina mänskliga föreställningar och skrev klart artikeln. Jag kände att det inte var viktigt huruvida den blev utvald eftersom skrivandet hjälpte mig att höja mitt xinxing. Innan det tyckte jag inte att Minghui Fahui hade något med mig att göra. Men faktum är att detta berodde på min bristande förståelse och att mina mänskliga tankar inte var i linje med Fa.

Senare skrev jag ytterligare en artikel och berättade om mina erfarenheter av att skicka in en artikel till Minghui Fahui för första gången. Jag hade kultiveringen i tankarna när jag skrev artikeln. När man kultiverar så måste man verkligen kultivera.

Mästaren sade,

"Studera Fa erhålla Fa,
jämför studerandet jämför kultiverandet,
var sak speglas,
kunna göra detta är kultivering."

("Verklig kultivering", Hongyin)

När jag nu läste den här dikten kände jag det som om  Mästaren reciterade den precis bredvid mig. Jag vred på huvudet men såg ingenting, eftersom min kultivering hade genomförts i ett låst tillstånd. Men jag kände verkligen Mästarens varma och barmhärtiga energi precis där. När jag läste den här dikten tidigare hade jag ingen djupare förståelse av den Fa den innehöll. Men i det ögonblicket kände jag det som om jag vaknade.

Mästaren sade också, "Vår Fa-konferens är kultivering." ("Ett gratulationsmeddelande till den Europeiska Fa-konferensen") (http://sv.falundafa.org/jingwen/161105_GratulationEuropeiska.html) Jag hade haft en felaktig förståelse kring Minghhui Fahui eftersom jag aldrig hade haft Fa som måttstock. Jag lyckades därför aldrig uppnå det i praktiken.

På den tiden hade jag ingen dator men fick hjälp av andra utövare att skicka in erfarenhetsartiklarna till Minghui. Jag visste inte om artiklarna publicerades eller inte, men i februari 2014 berättade en annan utövare att hon sett min artikel. Hon förstod att den var min eftersom hon kände till det jag skrivit. Hon sade, "Din erfarenhetsartikel var väldigt ren." Jag visste att det var Mästaren som använde hennes ord för att uppmuntra mig. Jag blev väldigt glad och fick självförtroende att fortsätta skriva.

Mästarens uppmuntran

Eftersom jag hade en önskan om att bekräfta Fa genom att skriva såg jag ofta pennor i mina drömmar, och det var inte samma penna varje gång. Till en början kom jag inte till insikt, utan var nöjd med att göra klart det jag ville skriva. Men jag fortsatte att drömma om pennor och till slut blev jag berörd i mitt hjärta. Jag tänkte, "Det finns så många utövare i regionen som har goda erfarenheter av att bekräfta Fa och berätta om det. Tyvärr vet de inte hur de ska kunna skriva om det för att visa upp Dafas skönhet för människor."

Mästaren sade,

"Faktum är dock att som Dafa-lärjunge, om dina tankar i de här fallen är upprätta, och det du tänker på är kultivering, att vara ansvarsfull, och om att det är något som ska göras väl, då ska du tyst ta vad det än är du tycker fattas och göra det väl. Det är faktiskt så en Dafa-lärjunge ska hantera det." ("Ännu flitigare") http://sv.falundafa.org/jingwen/100724_Washington_DC_Annu_flitigare.htm

"Om ni kan lyckas med att tyst fullborda det ni märker saknas, tyst göra bra ifrån er med det ni ska göra, och tyst göra någonting bra när ni upptäcker att det inte har gjorts på det helt idealiska sättet, då kommer de många gudarna att beundra er enormt och utropa att den här personen helt enkelt är utomordentlig. Bara när saker görs på det sättet räknas det som det en Dafa-lärjunge ska göra." ("Ännu flitigare")

Efter att ha läst Mästarens Fa insåg jag att jag skulle hjälpa de här utövarna att skriva ned sina berättelser, så att vår region kunde skicka in erfarenhetsartiklar. Under Falun Dafa-dagen det året skrev jag två artiklar åt medutövare.

Det var ingen enkel process på grund av hindren från mina mänskliga föreställningar. Jag tog bara enkla noteringar när jag pratade med utövarna och hade ingen aning om hur jag skulle omvandla det till korrekta artiklar. Jag kom närmare och närmare deadline. En eftermiddag korrigerade jag mitt tillstånd och bestämde mig för att stanna hemma och skriva artiklarna. Först studerade jag Fa och när jag läste gjorde jag plötsligt ett genombrott.

Mästaren sade,

"När vi övar uppstår det ett fält runt oss. Vad är det för slags fält? En del människor kallar det för qi-fält, magnetfält eller elektriskt fält. Faktiskt är det fel vad för sorts fält du än säger att det är, eftersom materian som det här fältet innehåller är extremt innehållsrik. Nästan all materia som utgör alla dimensioner i vårt universum finns i denna Gong. Vi kallar det energifält, vilket passar bättre, så vi kallar det vanligtvis för energifältet." (Föreläsning tre, Zhuan Falun) http://sv.falundafa.org/books/zhuan-falun-swedish/zf_f3.html#

Denna Dafa är universell och inrymmer allting. Plötsligt förstod jag hur jag skulle skriva artiklar genom att läsa Zhuan Falun. Mästaren har redan lärt oss. Snart fick jag idéer om hur jag skulle organisera artiklarna och gjorde klart dem båda. I slutet av augusti publicerades en av dem på Minghui.

En lokal koordinator såg på våren 2015 artiklarna jag sammanställt och föreslog att jag skulle hjälpa fler utövare att skriva erfarenhetsartiklar till den kommande Falun Dafa-dagen 13 maj. Hon skrev artiklarna och jag redigerade dem. Många utövare insåg vikten av att skicka in artiklar till Minghui och deltog aktivt.

Processen med att redigera var ganska svår tidvis. En del utövare kunde inte skriva, så vi lyssnade på deras erfarenheter och skrev sedan ned det på papper. Detta tog mycket tid. Det kom också artiklar till oss där utövarna inte tydligt förklarade vad de vill dela med sig av. Då och då blev jag irriterad och ville inte skicka dem vidare. Men den andra utövaren sade, "Vi borde ändå redigera och skicka in dem. Det är viktigare att delta, och under processen är det upp till oss att kultivera." Genom andra utövares ord kunde jag se mina tillkortakommanden. Jag var inte tillräckligt seriös och noggrann och tenderade att ha mentaliteten att "bara göra det jag kan" och att "ta den enkla vägen". Jag var fortfarande påverkad av partiets indoktrinering och behövde snabbt korrigera mina brister.

Mästarens hintar

Några månader innan processen startade med att dra den förre kinesiske diktatorn Jiang Zemin inför rätta var jag i ett halvvaket tillstånd. Jag såg då en stor penna röra sig framför mig. Jag förstod inte vad det betydde utan sade till mig själv, "Vad finns det att skriva med en så stor penna? Eller är det något annat jag måste göra? Ger Mästaren mig en hint?"

När första processen drog igång bad lokala utövare mig om hjälp. Till en början fanns det ingen tillgänglig mall. Många utövare ville skicka in stämningsansökningar, men visste inte exakt vad de skulle skriva. Så min telefon gick het. Jag kunde i själva verket ingenting om juridik, så jag undersökte och lärde mig under resans gång. Plötsligt insåg jag att detta var Mästarens arrangemang för mig. Mästarens hint var att jag skulle ta på mig detta viktiga ansvar och uppdrag.

Jag befann mig dock under stor press, eftersom jag inte kunde något om datorer. jag bad en utövare som jag ofta samarbetade med om hjälp. Sedan jobbade jag på att lära mig om datorer. Samtidigt fortsatte jag att skriva ned medutövares berättelser om den förföljelse de genomled.

Allteftersom fler och fler utövare bad mig om hjälp lärde jag mig att skriva på tangentbordet. Det gick väldigt långsamt och jag var tvungen att jobba sent in på nätterna. Att dra Jiang inför rätta var en väldigt tidskritisk fråga, så jag ville komma framåt så snabbt jag kunde.

Men just då hade vi en del argumentationer. Vår koordinator tyckte att vi skulle använda formatet i standardmallen. Men de jag tidigare skrivit var i ett vanligt legalt dokumentformat. Min förståelse var att formatet inte var viktigt; det borde gå bra så länge ens motivation var korrekt och stämningen klargjorde fakta på ett tydligt sätt.

Under den här processen störde många av våra mänskliga föreställningar och fasthållanden mig. Jag ville undvika konflikterna och funderade på att sluta. Men jag lugnade mig och betraktade det med utgångspunkt från den gemensamma kroppen. Jag insåg att det var en kritisk tid där mina förmågor kunde utnyttjas. Många medutövares xinxing var redan på den nivån och det enda som hindrade dem var att de inte visste hur man skulle skriva. Så jag sade till mig själv att inte bli berörd av mänskliga föreställningar och att jag var tvungen att hjälpa till. Jag visste att det var Mästarens arrangemang och att jag måste göra det bra.

Till slut hade jag hjälpt till med att förbereda samtliga stämningar i vår region, och det hade inte kunnat göras utan utövares osjälviska samarbete. Jag blev allt duktigare på att jobba med datorer, vilket gjorde mig mer självständig. Jag kunde också använda mina nya kunskaper i andra projekt.

Höjning av xinxing under arbetet med erfarenhetsartiklar

När Minghui de senaste åren har efterfrågat erfarenhetsartiklar till Falun Dafa-dagen 13 maj har jag tagit initiativ till utbyten med andra utövare och uppmuntrat dem att skicka in artiklar. Jag tycker att det är en magnifik händelse för Dafa-utövare och ett bra tillfälle för oss alla att forma en kropp, och visa upp Dafas skönhet i samhället. De utövare som inte kunde skriva pratade jag med och spelade in konversationerna för att sedan skriva ner och redigera. Det var en process att samarbeta med varandra. Jag gjorde också mitt bästa för att göra artiklarna så tydliga som möjligt, så att redaktörerna på Minghui inte skulle behöva lägga så mycket tid på att justera dem.

Texterna som skickades till mig för redigering inför 13 maj 2016 var väldigt obearbetade. Handstilarna var mycket svåra att läsa, meningarna ofta ofullständiga, och i många av artiklarna kunde jag inte förstå vad de försökte säga. När jag såg texterna sade jag till mig själv, "Detta är så plågsamt". Sedan tänkte jag, "Vad handlar kultivering om? Handlar det inte om att kultivera sitt hjärta? Om allting var så enkelt, hur skulle vi då kunna kultivera?" Så jag pratade med utövarna en efter en och tydliggjorde de delar jag inte förstod. Jag behöll tålamodet, upprätthöll mitt xinxing, och redigerade noggrant alla artiklar. Till slut valdes en artikel ut och placerades även som huvudartikel på Minghui. Den artikeln användes sedan i vårt lokala sanningsförklarande material.

Förra vintern drömde jag att persimonträden i min trädgård var väldigt stora. När jag vaknade tänkte jag att någonting stort snart skulle inträffa. [På kinesiska är uttalet för persimonträd detsamma som uttalet för "händelse", "sak" eller "fråga".]

Senare bad en utövare mig om hjälp med att skriva en erfarenhetsartikel om det stora antalet fall av förföljelse i en närliggande stad. Staden hade haft tre fall av storskaliga gripanden av Dafa-utövare och det totala antalet frihetsberövanden var det största i landet. Utövarna ville reflektera över detta för att finna tillkortakommanden och motsätta sig förföljelsen. De visste dock inte hur de skulle angripa den här frågan utan kom till mig.

Jag insåg att detta återigen var något som krävde samarbete mellan Dafa-utövarna. Vi är en kropp och det finns inga regionala gränser. Förföljelsen som utövarna led av i den regionen var inte bara deras fråga, utan påverkade även mig.

Eftersom jag inte förstod deras situation var jag dock rädd för att inte kunna hantera allting på ett korrekt vis. Jag åkte därför för att träffa en lokal utövare i den staden så att vi kunde prata ansikte mot ansikte. Hon gav mig ett utkast och jag åkte hem för att redigera det. När det kom upp saker som jag inte visste hur jag skulle hantera gav Mästaren mig hintar om vad jag skulle göra. Till slut lyckades jag göra klart artikeln utifrån min nivå av förståelse, och den publicerades på Minghui.

Senare fick jag veta att kommunistregimen planerade att skapa center för hjärntvätt i den staden, men att de avbröt planerna. Det var för att onda faktorer i andra dimensioner eliminerades. Detta innebär inte att en artikel kunde ha sådan kraft. Som utövare kan vi inte ta åt oss äran eller ha mentaliteten att bekräfta sig själv. Mästaren sade, "Kultiveringen beror på dig själv, Gong beror på mästaren." (Föreläsning ett, Zhuan Falun)

Mästaren gör allting och Mästaren tillåter inte att de gamla krafterna förföljer Dafa-utövare. När utövarna tittar inåt sönderdelas de gamla faktorerna.

Minghui har försett Dafa-utövarna runt om i världen med en stor plattform. När det uppstår frågor kan vi på den här plattformen snabbt utbyta åsikter med varandra och höja oss tillsammans. Eftersom vi är en kropp är det vårt ansvar att delge förstahandsinformation om förföljelsen på Minghui och samarbeta med utövarna som jobbar med Minghui.

Hantering av störningar inifrån och utifrån

De senaste åren har lokala utövare kallar mig "skribent" eller "redaktör" och sagt att de artiklar jag har redigerat har stor chans att bli publicerade. Men faktum är att saker och ting inte alltid går enkelt för mig. Ibland när jag sätter mig för att skriva får jag plötsligt ont i huvudet. Jag kan inte öppna mina ögon och ibland smärtar det i hela kroppen. Vid andra tillfällen, när jag innan haft bra idéer i huvudet, blir det helt tomt i huvudet så fort jag sätter mig ner. Detta beror både på mina egna problem och på störningar och faktorer från utsidan. Men vad som än sker så förnekar jag alltid de gamla krafterna, för inget kan stoppa mig från att bekräfta Fa.

Mitt mål är att osjälviskt presentera kultiveringserfarenheter från våra lokala utövare till Minghui och berätta det för Dafa-utövare runt om i världen.

När artiklarna publiceras får jag ofta en känsla av att jag uppnått något. Utan att jag märker det börjar dessa mänskliga föreställningar fastna i mitt sinne, bland annat fasthållande till berömmelse, att bekräfta sig själv, skryt och upprymdhet.

Mästaren sade,

"En Dafa-lärjunges skyldighet är att bekräfta Fa. Att bekräfta Fa är kultivering, och det ni tar bort i kultiveringsprocessen är inget annat än fasthållanden till jaget; ni kan inte tvärtemot förvärra problemet med att medvetet eller omedvetet bekräfta er själva. När ni bekräftar Fa och kultiverar så är det en process där jaget tas bort, och endast när ni gör det bekräftar ni verkligen er själva. Det beror på att du till slut måste släppa alla dina mänskliga saker, och endast efter att du har släppt alla dina mänskliga fasthållanden kan du träda ut ur massan av vanliga människor." (Fa-undervisning vid mötet med
Stilla-Havs-asiatiska elever") http://sv.falundafa.org/jingwen/040412_NewYork_till_Stillahavsasiatiska_elever.htm

Kultivering innebär att eliminera sina mänskliga föreställningar och rena sig själv. Jag insåg att när jag ställs inför dessa mänskliga föreställningar så är det för att jag undermedvetet tänker att det var jag som hade lyckats med någonting. Men utan Mästaren skulle jag i själva verket inte kunna göra någonting. Det Mästaren vill är att vi ska vara är fullständigt osjälvisk.

Mästaren sade,

"Ren är något mycket kraftfullt, kraftfullare än Zhen och Shan. Under hela kultiveringsprocessen krävs Ren av dig, att du upprätthåller Xinxing och att du inte gör vadhelst du vill." (Kapitel 3, Falun Gong) http://sv.falundafa.org/books/Falun_Gong_Swedish_2015_web1.pdf

Så snart jag insåg mitt problem kunde jag "behålla tålamodet", upprätthålla mitt xinxing, hålla borta alla dåliga tankar, och ha ett rent sinne i skrivandet. När jag redigerar en erfarenhetsartikel kan jag se utövarnas olika sinnestillstånd, såväl som fasthållanden, och jag har insett att alla dessa utgör möjligheter för mig att höja mig. Jag behandlar dem med ett barmhärtigt och fridfullt sinne och jag har lärt mig "hålla ut" och vara ödmjuk.

Jag har aldrig tänkt på att uppnå någonting eller att jag själv skulle bli någonting, eller att erhålla något från Dafa. Som Dafa-lärjunge är det mitt ansvar att gå min egen väg i den här världen, och bekräfta hur storartad Dafa är.

Mästaren är alltid vid vår sida

Jag har lärt mig mycket på den här resan att skriva och redigera erfarenhetsartiklar under senaste åren. Utifrån en enda tanke om att jag var tvungen att bekräfta Fa på det här sättet arrangerade Mästaren allting åt mig på den här vägen. Trots att jag är den ende som gör det i vår region, och att jag ibland känner mig ganska ensam, har jag också upplevt glädje och nöje i kultiveringen. Mästaren är alltid vid vår sida. Jag kände att jag behövdes, så jag använde pennan för att uppfylla det som Mästaren önskade.

Under skrivandeprocessen har jag upplevt Dafas kraft när man lyckas bryta igenom sina vanliga föreställningar. Det handlar verkligen om huruvida man har tillit, "Det goda eller det dåliga kommer just från tanken." (Föreläsning fyra, Zhuan Falun) När man lyckas höja sitt xinxing, tro på sig själv, låta sig själv gå i riktning mot det gudomliga tillståndet, då kommer Mästaren och Dafa att förse en med allt man behöver. Detta är precis processen att ha tillit till Mästaren och att använda Fa i praktiken.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2019/7/17/178470.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.