Utbyte

 • Finland: Falun Dafa-konferens för erfarenhetsutbyte inspirerar utövare att kultivera flitigt

  Utövare i Finland höll en konferens i Helsingfors den 16 juli 2023 för att dela erfarenheter av Falun Dafa-kultivering. Åtta utövare talade om hur de såg inåt mitt i konflikter i olika miljöer och Falun Dafa-projekt, förbättrade sin xinxing, släppte fasthållanden och samarbetade med varandra.
 • New York: Little Lotus Academy håller andra konferensen för erfarenhetsutbyte

  Den andra konferensen för Falun Dafa-erfarenhetsutbyte vid Little Lotus Academy i New York ägde rum den 26 maj 2023. Rektorn, lärarna och 24 elever delade alla med sig av sina erfarenheter av att utöva Falun Dafa och följa principerna Sanning - Medkänsla - Tålamod i sina dagliga liv.
 • Utövare måste stå upp för vad som är rätt

  Jag utövade buddhism i många år, men jag förstod aldrig vad kultivering egentligen handlade om. Till synes av en slump stötte jag 1997 på Zhuan Falun, Falun Dafas huvudbok. Jag öppnade den till innehållsförteckningen och insåg att allt jag hade sökt efter kunde hittas i den här boken. Efter att ha läst Zhuan Falun ägnade jag mig helhjärtat åt Falun Dala-kultivering och blev fysiskt och mentalt frisk. Det var som att bli fullständigt pånyttfödd. Min tacksamhet till Mästaren är bortom alla ord.
 • Grekland: Konferens om utbyte av erfarenheter av Falun Dafa-kultivering: Utövare uppmuntrar varandra att vara flitiga

  Minghui.org) Utövare höll en konferens för utbyte av kultiveringserfarenheter på Royal Olympic Hotel i Aten, Grekland, den 11 december 2022. Sammanlagt 18 talare, från Grekland och Cypern, talade. De berättade om hur de höll sig till principerna Sanningsenlighet-Medkänsla-Tålamod, deltog i sanningsklargörande projekt och hanterade personliga konflikter. De diskuterade också sina kultiveringserfarenheter när de berättade för människor om Falun Dafa och förföljelsen.
 • Jag såg min avundsjuka genom händelser runt omkring mig

  För några dagar sedan berättade min dotter för mig att hennes mosters familj skulle tjäna en förmögenhet i år eftersom hennes moster hade arrenderat mer än 250 tunnland torrmark och planterat majs och sojabönor. Eftersom regnmängden i år har varit idealisk var utsikterna för båda skördarna verkligen gynnsamma.
 • “Misslyckas inte”

  Som lärjungar vet vi att vårt sanna jag kommer från mikrokosmiska världar, som har renats fullständigt av Mästaren. Mästaren har också drivit oss till den högsta plats vi kom ifrån. Vi har blivit rena varelser som anpassar oss till Fa, vilket ger oss förmågan att hjälpa till med Fa-upprätandet.
 • Eliminera demonnaturen (med Mästarens kommentar)

  För ett tag sedan hade jag följande inställning. Så länge jag inte följde ondskan och kunde tolerera den och dess negativa effekter var det okej. Så länge jag höll mig till det rättfärdiga behövde jag inte bry mig om ondskan. Denna begränsade förståelse återspeglades både i min egen kultivering och i min förståelse av Fa-upprätandeprocessen och situationen i Kina.
 • Gå stadigt på vägen för att bekräfta Fa

  Oavsett hur många svårigheter jag mötte, uppmuntrade Mästaren mig alltid. Ibland blev jag för upptagen och kände att jag skulle kollapsa. Vid sådana tillfällen sade jag i mitt hjärta: “Mästare, snälla, stärk mig. Jag kommer definitivt att klara det.”
 • En analys av vilda tankar som härrör från känslor

  Vi vet från Fa att alla varelser i den Trefaldiga världen är genomsyrade av känslor. När det gäller kultiverare som har haft en önskan att överskrida den Trefaldiga världen, så hänger sig vissa fortfarande åt sina känslor och dröjer sig kvar i sina egna tankar om självömkan eller andra känslor. Deras tempo i kultiveringen har avtagit.
 • Män och kvinnor bör vara försiktiga med hur de interagerar

  Jag började utöva Falun Dafa 1996. På grund av KKP:s (kinesiska kommunistpartiets) förföljelse av Falun Dafa kunde min man inte stå ut med pressen och tog ut skilsmässa år 2000. Jag var i 30-årsåldern då och har förblivit ensamstående sedan dess.
 • Vikten av att inte se ner på sig själv eller andra utövare

  Om vi inte betraktar situationer ur ett kultiveringsperspektiv kan vi fastna i missnöje. Om utövare ser ner på varandra kan vi inte bilda en kropp. De gamla krafterna kommer då att kunna skapa fler klyftor mellan utövare och förfölja oss.
 • Kraften i positiva tankar

  Som kultiverare har vi alla fasthållanden – om vi inte hade det skulle vi inte behöva kultivera. När fasthållanden dyker upp är det vår möjlighet att känna igen dem och göra oss av med dem. Att ha fasthållanden och till och med visa våra fasthållanden är ingen anledning för de gamla krafterna att förfölja oss.
 • Kultivering är livets grund, att kultivera sig väl och uppfylla sitt stora löfte.

  Jag började min kultivering när jag var 13 år gammal, efter att ha varit med på Fa-konferensen i Schweiz 1998. Jag gick igenom en mycket mörk tid under min barndom på grund av föräldrarnas skilsmässa och hade många dåliga tankar. Dafa var som en vägledande stjärna, den fick mig att förstå och förlåta mitt förflutna, och lyste upp mitt liv med ljus och hopp.
 • Min väg framåt

  Jag är Skulptris, Ädelsmed, Akupunktör .m.m. och har jobbat mycket med min kropp. När jag en dag var färdig med några skulpturer för offentlig utsmyckning fick jag mycket ont i mina leder. Ingen västerländsk medicins kunskap hjälpte mot min värk. Förutom den kunskap som min släkt har lärt mig i örtkunskap.Jag har rest mycket i Sydostasien för jobb i mitt yrke som Ädelsmed och Skulptris och för semester. Under en resa på början av 80-talet kom jag i kontakt med en akupunktör i Singapores Chinatown, behandlingen fungerade mot min värk. Jag blev så entusiastisk över detta. När jag kom hem berättade jag för min man som var sjukgymnast, att vi måste utbilda oss till Akupunktörer. Vi åkte till Sydostasien för utbildning. 1986 startade min man och jag Sveriges första Akupunkturpraktik. Så kinesiska alternativa läkarmedicinska behandlingar är inte främmande för mig.
 • Att värdesätta och värna den lokala gruppmiljön

  En gammal vän introducerade mig för Falun Gong-övningarna i januari 2011. Jag hade då, under merparten av mitt vuxna liv, levt ett mycket hårt liv där jag suttit fast i olika former av missbruk och umgängeskretsar som bestod av mer eller mindre grovt kriminella. Att läsa Falun Gong-boken, lära mig övningarna och så småningom också läsa Zhuan Falun, blev starten på en förändringsprocess