Danmark: Presenterar Falun Gong på Demokratifestivalen i Bornholm

Falun Gong-utövare från Danmark och Sverige deltog i den årliga Danska demoratifestivalen (Folkemøde) som pågick den 13-16 juni i Bornholm. Festivalen erbjuder de danska politikerna att möta sina väljare och debattera om aktuella politiska frågor.

Utövare presenterade den uråldriga andliga metoden och informerade andra om förföljelsen som har pågått i Kina i över 20 år.

De visade också en dokumentär om förföljelsen Free China: The Courage to Believe, och delade informationsmaterial.

Utövare visar övningar under Danmark årliga demokratifestival 13-16 juni 2019 i Bornholm.

En besökare lär sig övningarna

Många blev intresserade av de lugna övningarna och glatt överraskade att det inte kostade något att lära sig dem.

När tre gymnasieelever hade lärt sig de fem övningarna, sade de att de kände sig mer avslappnade. När de hörde talas om Falun Gongs principer, som är sanning-godhet-tålamod, sade de att de skulle skriva ett referat och hålla en presentation om metoden i skolan. De sade att Falun Gong var den viktigaste saken de hade stött på under festivalen och de ställde flera frågor till utövare.

Äldre personer lär sig övningarna.

Frederik berättade att han alltid hade varit intresserad av meditation. När han hade lärt sig övningarna blev han förvånad över den starka energin han kände och sade att han skulle besöka den lokala övningsplatsen i Köpenhamn.

När en kvinna från Köpenhamn hade lärt sig övningarna sade hon: ”Min trötthet är borta! Mina tankar är klara och jag känner mig avslappnad. Jag kommer tillbaka för att öva igen.” Hon berättade att hon hade sett Falun Gong-utövare hålla aktiviteter i Köpenhamn och visste att utövare var vänliga, fredliga och rationella människor som följer principerna sanning-godhet -tålamod.

En journalist sade att han bevittnade Falun Gong-utövares fredliga manifestation i Peking 2003. ”Jag såg Falun Gong-utövare som öppnade en banderoll på Himmelska fridens torg. Några sekunder senare förde poliserna bort dem. Det hände så snabbt.” Det var något han aldrig kunde glömma.

Han lade till: ”Jag mådde dåligt. Det var hemskt och skrämmande. Jag stöder er. Kinas omänskliga förföljelse måste stoppas.”

Många sade att de hade hört talas om förföljelsen. En kvinna sade att en vän hade berättat för henne om den. ”Min vän berättade för mig att Falun Gong är fredlig men att den förföljs i Kina.” Hon suckade. ”Utövare tror på sanning-godhet-tålamod. Hur kan sådana goda människor förföljas! Jag stöder ert fredliga motståndet.”

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2019/6/22/178168.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.