Människorättsarbetare i Schweiz: – Det som den kinesiska regimen har gjort mot Falun Dafa-utövare är fullständigt oacceptabelt!

-Det som den kinesiska regimen har gjort mot Falun Dafa-utövare är fullständigt oacceptabelt! Det bryter inte bara mot den kinesiska konstitutionen, utan även mot människors samvete, sade en människorättsarbetare från Genève.

Falun Dafa-utövare (kallas också Falun Gong-utövare) höll i en informationsdag inne i Zurich den tredje augusti 2019. De delade ut flygblad, visade övningarna och samlade in namnunderskrifter till en petition som motsätter sig den brutala förföljelsen av Falun Gong.

Schweizare skriver under petitionen som fördömer förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Många människor stannade till för att få lära sig mer om övningarna och förföljelsen.

Människor blev chockade över hur den kinesiska regimen med våld tar vitala organ från utövare och säljer dem.

En människorättsarbetare från Genève berättade att hon skrev under petitionen för att uttrycka sitt stöd för Falun Gong. Hon sade:

– Jag tror inte att det bara är jag, många människor stödjer Falun Gong. Detta är också mitt meddelande till kommunistregimen, “Det ni gör är fel och ni kommer aldrig att nå ert mål” Ju mer man förtrycker människor, desto fler människor kommer att skriva under petitionen och motsätta sig den här förföljelsen.

Hon sade att brotten med organhandel är ofattbart för människor med ett samvete.

– Tystnad är ingen lösning. Vi behöver göra detta känt, så att fler människor får reda på vad regimen gör, sade hon.

Falun Dafa-utövarnas informationstavlor och demonstration av övningarna lockade till sig många förbipasserande. De läste det som stod på informationsskyltarna, vilka informerade om Falun Dafa-aktiviteter runt om i världen. Många människor chockades över att den kinesiska regimen systematiskt skördar organ från samvetsfångar, där majoriteten av dem är Falun Gong-utövare och de skrev under petitionen för att motsätta sig förföljelsen.

Trerrisa, som arbetar på en personalavdelning, skrev under petitionen och sade:

– Jag önskar att jag kunde göra mer för att hjälpa till. Det är bra att informera människor. Ju fler människor som känner till detta, desto större påverkan.

Paula (höger), affärsinnehavare och hennes väninna. Paula sade att petitionen mot organskördar stödjer rättvisan.

Paula, affärsinnehavare, och hennes väninna kom förbi på eftermiddagen. De skrev under petitionen och sade att de stödjer rättvisan.

– Jag är glad att jag kan hjälpa till så att det kinesiska folket får mer rättvisa, sada Paula. Organskördar är ondskefullt och skulle aldrig ha inträffat.

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/15/178893.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.