2019 var ännu ett mörkt år för Falun Gong-utövare i Kina

Fredlig protest. Ljusvakor där man bär på bilder av utövare som dödats av kommunistregimen är ett av de sätt som Falun Gong-utövare i hela världen använder för att protestera mot förföljelsen i Kina. Foto: Benjamin Chasteen

Kinas regim pratar inte längre högt om den, och det är sällan svensk media berättar om kommunistregimens förföljelse av meditationsmetoden Falun Gong i Kina, men kampanjen pågår med oförminskad kraft.

Under 2019 rapporterades 10 000 dokumenterade fall av förföljelse i form av bland annat långa fängelsestraff efter politiskt styrda skenrättegångar, tortyr i fängelser och arbetsläger liksom tvångsmedicinering i psykiatriska kliniker.

96 personer dödades under förra året i förföljelsen av Falun Gong i Kina berättar Bitterwinter.org som dokumenterar förföljelse av andliga och religiösa grupper i Kina.

Ett exempel är 45-årige He Lifang, en Falun Gong-utövare från Qingdao City i Shandongprovinsen som dog i fängelse 2 juli 2019. Anhöriga upptäckte stygn på bröst och rygg och misstänker att hans organ opererades ut när han levde, berättar Minghui.org
20 år av förföljelse

Förföljelsen av utövare i Kina har varit vildsint och pågått i över 20 år. 2019 hölls en tribunal i London, ledd av Sir Geoffrey Nice (som åtalade Slobodan Milošević för krigsbrott i det forna Jugoslavien). Londontribunalen hörde ett nittiotal vittnen och experter och slog i sitt slututlåtande fast att kommunistpartiet i Kina bedriver statlig sanktionerad organstöld i industriell skala; att offren är Falun Gong-utövare från arbetslägren; att upp till nittiotusen sådana olagliga transplantationer utförs varje år med döden som resultat för offren.

Falun Gong är en qigongmetod i en gammal kinesisk tradition som kallas Xiuliàn, (kultivering eller att förädla hjärtats natur). Olika andliga metoder inom dao- och buddaläran har i tusentals år lärts ut från mästare till lärjunge i Kina. Falun Gong tillhör buddaläran och utövarna lägger stor vikt vid att i sina liv ute i samhället följa principen sanning, medkänsla och uthållighet och liksom buddistmunkarna i templen göra sig av med negativa beteenden så som begär, avundsjuka och tävlingsmentalitet. Det finns idag uppskattningsvis tiotals miljoner Falun Gong-utövare i Kina.

I Sverige har Kinas kommunistparti på senare tid spridit sin förföljelse av Falun Gong-utövare med hjälp av hätska uttalanden på ambassadens hemsida och flera gånger saboterat våra manifestationer för mänskliga rättigheter vid sin ambassad på Djurgården i Stockholm, genom att spela kommunistisk kampmusik så det har ekat över Gärdet vilket fått promenerande Stockholmare att förfasas.
Positiva initiativ

Vi har också sett konstruktiva initiativ för att motverka förföljelsen. Under 2019 bjöd USA:s utrikesdepartement in Falun Gong-utövare från USA och bad dem lämna namn på människor involverade i förföljelsen. Hittills har över hundratusen namn på förövare skickats in till USA:s regering. Bland dessa finns Kinas ambassadör i Sverige, Gui Congyou, som uttalat sitt stöd för förföljelsen. USA har tuffa sanktioner att ta till, så som Magnitskijlagen. President Donald Trump bjöd in Falun Gong-utövare och andra grupper som förföljs för sin tro, till Ovala rummet i Vita huset för att personligen höra deras vittnesmål.

I Sverige har vi sett ett uppvaknande bland reportrar och politiker som störts av Kinas aggressiva agerande och oresonliga retorik. Kommunistpartiet är en organisation som bygger sin makt på våld och hot. Det har uppskattningsvis hundra miljoner kinesers liv på sitt samvete och har lyckas skrämma kineserna till underkastelse. Det drar sig inte för att göra samma sak för medborgare i den fria världen, vilket innebär att allmänhetens medvetenhet och beslutsfattares agerande är av yttersta vikt för att skydda demokrati och säkerhet i Sverige.

Svenska Föreningen För Falun Dafa

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.