Gotlands lokalmedia: Ta avstånd från Kinas ljugande regim

Insändarsidan, Gotlands lokalmedia 28 april, 2020

När katastrofen slår till behöver man pålitliga vänner omkring sig. Många har vittnat om att det var först när de gick igenom en allvarlig personlig kris de förstod vilka deras verkliga vänner var.

När coronaviruset började spridas i Wuhan visade det kinesiska kommunistpartiet verkligen vad det går för och hur mycket vi kan lita på det. I flera veckor gjorde landets makthavare allt de kunde för att dölja utbrottet och tysta dem som berättade om det. Därigenom fick viruset tid på sig att spridas till alla världsdelar och hotar nu att ödelägga världsekonomin. Det har visat sig att länder med starka kopplingar till Kina har drabbats värst. Viruset har börjat kallas KKP-viruset efter Kinas kommunistparti, som skapade pandemin genom att mörka och ljuga om virusutbrottet.

När mörkläggning inte fungerade försökte regimen få det att se ut som att viruset drabbade Kina utifrån, genom att skylla på USA och påstå att det inte finns några nya smittade i Kina.

Med corona-, eller KKP-viruset, är det ändå lätt att se igenom lögnerna. Tack vare att fria medier tidigt berättade om det kommer kommunistpartiets lögn inte att få fäste i människors medvetanden.

Förföljelsen av Falun Gong är en annan Kinarelaterad fråga – som är betydligt större än vad medierapporteringen visar. För 21 år sedan inleddes en utrotningskampanj mot metoden som bygger på sanning, godhet, tålamod och består av fem qigongövningar. Lögnen har varit regimens främsta vapen mot Falun Gong. Svenska och internationella medier har ofta oreflekterat återgett kommunistpartiets förtalande propaganda, vilket bidragit till att förtrycket fortsatt.

2006 avslöjades storskalig organskörd i samarbete mellan kinesiska sjukhus och fångläger. Denna mördande medicinska metod är orsaken till att väntetiden för transplantation i Kina vara så kort som några veckor, medan det i västländer kan ta månader och år att hitta rätt organ. China Tribunal i London har utrett anklagelserna om Kinas organstölder och slog 1 mars fast att framför allt Falun Gong-utövare men även folkgruppen uigurer har fallit offer för detta ”brott mot mänskligheten”.

Mörkläggningen av coronaviruset är också ett brott som drabbar hela mänskligheten.

Det är dags att Sverige tar avstånd från Kinas kommunistiska regim, utkräver ansvar och visar att vi står på det kinesiska folkets och hela mänsklighetens sida!

För en sådan ”vän” vill ingen ha.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.