Folkbladet:"Att stödja Hongkong är att hjälpa oss själva"

Publicerad på Folkbladets insändarsida, 20 juli 2020

Idag är det årsdagen för starten av förföljelsen av Falun Gong, som fortfarande pågår. Det skriver insändarskribenterna.

Hongkongs säkerhetslag som Peking drivit igenom under pandemin oroar Hongkongs frihetsälskande befolkning. En viktig skillnad mellan Kina och Hongkong ser vi hos en av de största förföljda grupperna i Kina, Falun Gong. Den fredliga qigongmetoden har förföljts i Fastlandskina sedan 20 juli 1999. I Hongkong har utövarna däremot fritt kunnat utöva sin tro.

Där har Falun Gong-utövare kunnat öva i parkerna, informera om sin andliga qigongmetod – med ledorden sanning, godhet, tålamod – och om kommunistpartiets brott. De har kunnat ordna aktiviteter och utbyta information om Falun Gong på sociala medier utan otäcka följder.

Utövare i Hongkong befarar att säkerhetslagen kommer att bli slutet för yttrande- och religionsfriheten. De fruktar att Falun Gongs situation blir likadan som i Fastlandskina. Sedan förföljelsens början är utövarna där rättslösa. De utsätts för godtyckliga gripanden, fängslanden, tortyr och är offer för storskalig statssanktionerad organskörd.

Att Kinas kommunistparti exporterar sitt totalitära system till Hongkong är ett angrepp på mänsklighetens universella värderingar och kan, om trenden inte hejdas, hota friheten i hela världen. Vid FN:s råd för mänskliga rättigheters möte uttrycktes stort stöd för Hongkongs säkerhetslag. De 27 länder som ställde sig bakom kritiken mot lagen klassas alla som “fria” i tankesmedjan Freedom House index över politiska och civila rättigheter. De 53 som omfamnade lagen var däremot nästan alla icke fria eller endast delvis fria. Detta säger något om Kinas inflytande i världen.

Vi hoppas att människor i Sverige ska se det kinesiska kommunistpartiet för vad det är och sätta stopp för satsningarna på att utvidga sin globala påverkan. Vi hoppas även att svenska företrädare för politik och näringsliv fördömer kommunistpartiets brott och stoppar vidare samarbeten.

Det skulle inte bara hjälpa Falun Gong-utövare och Hongkongs befolkning, utan även få stor betydelse i vår framtida vardag, i vår svenska hembygd, om vi vill leva i frihet.

Källa: https://www.folkbladet.nu/2020-07-20/att-stodja-hongkong-ar-att-hjalpa-oss-sjalva

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.