Människor i München fördömer KKP: s brutala förföljelse

Falun Gong-utövare i München, Tyskland, höll aktiviteter på Odeonsplatz den 6 juni 2020, de visade upp övningarna och avslöjade det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förföljelse under de senaste 21 åren. Upprörda över KKP: s brutalitet, fördömde människor i München förföljelsen.

Utövare demonstrerar Falun Gong-övningarna på Odeonsplatz.

Många förbipasserande stannade för att se utövarnas övningsdemonstration. En del läste utställningsskyltarna om Falun Gong eller undertecknade en petition där man uppmanade till ett slut på förföljelsen. Många fördömde förföljelsen och frågade utövare vad de kunde göra för att stoppa grymheterna.

Ett ungt par läser ett Falun Gong-flygblad

Efter att ha hört fördelarna med Falun Gong och KKP: s brott undertecknade ett ungt par petitionen. De uppmuntrade utövare att hålla fler offentliga aktiviteter för att informera allmänheten.

Två kvinnor stannade för att prata med utövarna. En av dem undertecknade petitionen och den andra sa att hon undertecknade en petition tidigare och var intresserad av att lära sig Falun Gong. Hon uppmuntrade utövarna att fortsätta med de fina saker de gör.

Högskolestudenten Moritz Keilholz undertecknade en petition mot förföljelsen.

Högskolestudenten Moritz Keilholz fördömde förföljelsen av människor som lever enligt principen Sanning-Godhet-Tålamod. Han hoppas att den tyska regeringen gör det som är rätt och motsätter sig KKP.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2020/6/15/185522.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.