Min förståelse för känslor, begär och våra uppfattningar

Jag lyssnade nyligen på ljudinspelningar av erfarenhetsutbyte av artiklar skrivna av Dafa-utövare om kultivering av xinxing och eliminering av fashållandet till lust. Efter att jag nyligen tittat inåt fick jag några nya förståelser för känslor, lust och andra föreställningar. Jag skulle vilja dela dem med er.

När jag ibland hade tankar på lust eller klagomål och andra olämpliga känslor, misslyckades jag med att hålla dem i schack eller avvisa dem. De störde allvarligt mina Fa-studier och när jag gjorde övningarna. Mitt kultiveringstillstånd var inte bra. När en annan utövare nämnde frågan om lust för några dagar sedan bestämde jag mig för att på allvar undersöka mitt problem.

Att lyssna på artiklar från erfarenhetsutbyten upprepade gånger har långsamt rensat mina tankar och stärkt mina rättfärdiga tankar. Jag insåg att känslor och lust är saker inom den trefaldiga världen. Jag misslyckades med att avvisa dem eftersom jag inte såg att de inte var en del av mig och jag kunde inte se de allvarliga konsekvenserna av att inte eliminera dem.

Jag började undersöka roten till mina fasthållanden till känslor och lust. En dag uppträdde ordet ”jag själv” plötsligt till ”min” stora förvåning. Jag var förvirrad över sambandet mellan lust och ”mig själv”, men jag visste att Mästaren upplyste mig att se längre inåt. Ändå förstod jag fortfarande inte sambandet mellan dem just då.

Jag fortsatte att lyssna på inspelningarna. Det gick upp för mig att mitt fasthållande till mig själv hade varit dold bakom min lust. Trots att jag inte ville gifta mig, ville jag undermedvetet fortfarande ha den typen av sällskap och hoppades att någon skulle älska mig helhjärtat. Mitt beslut att förbli singel betydde inte att jag har släppt mina fasthållanden till känslor och lust. Detta ledde mig så småningom på avvägar och jag slappnade av i min kultivering.

Jag tillbringade ofta min fritid på jobbet genom att titta på videor och läsa romaner på nätet i min mobiltelefon. Mina Fa-studier på kvällen blev en formalitet. Jag kunde inte se de djupare betydelserna bakom Mästarens undervisning. Ibland tillbringade jag till och med min fritid på kvällen med min mobiltelefon istället för att studera Fa. Det jag läste och såg handlade om kärlek och olika typer av känslor.

På djupare nivåer var mitt fasthållande till känslor och lust mitt fasthållande till egot, som ville bli bortskämt, omhändertaget, skyddat och behövt. Detta fasthållnade centrerade bara på mina känslor och på bekvämlighet. Det använde mitt fasthållande till känslor genom min strävan efter kärlek. När jag slappade av i min kultivering, ledde mitt fasthållande mig att söka tillfredsställelse från romaner och filmer om kärlek. Min uppskattning av detta fortsatte i sin tur att mata och stärka mitt fasthållande till självet.

Även om det är normalt för en vanlig människa att önska sig kärlek, hittade jag ytterligare en anledning till mitt psykologiska behov. Min far dog när han var ung, och han stod mig inte nära medan han levde. Jag hade aldrig en fars skyddande kärlek. Efter uppväxten ändrades min önskan från faderskärlek till att längta efter en mans omtanke och beskyddande.

När jag lyssnade på artiklarna om detta insåg jag att moderna mänskliga föreställningar om känslor, kärlek, lust och sexuella relationer tvingades på oss av de gamla krafterna. De avviker från de rätta förhållandena mellan män och kvinnor och äktenskapet. De gamla krafterna utvidgade moderna människors önskningar och satte in degenererade föreställningar i deras sinnen genom filmer, tv och media. Deras yttersta mål är att förstöra mänskligheten och Dafa-utövare. Jag förorenades av dessa degenererade uppfattningar när jag läste dessa texter och såg på dessa filmer. Mitt fasthållande till känslor och lust fortsatte att växa under tiden.

Mästaren berättade för oss,

“En uppfattning, när den väl har bildats, kommer att styra dig under hela ditt liv och påverka ditt tänkande och till och med hela känslan, såsom din lycka, ilska, sorg och glädje. Den bildas efter födelsen … En människa ska styras av sin huvudurande (zhu yuan shen). När din huvudurande blir slapp och ersätts av föreställningar har du ovillkorligen kapitulerat och ditt liv är nu under deras kontroll … Men det är väldigt svårt att övervinna föreställningar förvärvade efter födseln, för det är vad kultivering handlar om . ” (“Buddha Nature,” Zhuan Falun Volume II - inofficiell översättning)

“Människan i den här världen, han bryr sig bara om att njuta av livet. Jag har sagt tidigare att människor är ömkliga, för allt en människa gör i den här världen är bara att njuta av de känslor och upplevelser som tillkommer honom genom att han lever sitt liv. Mitt sätt att uttrycka detta på är ganska precist. Och varför säger jag så? Även om människor tror att de har kontroll över sig själva, och bestämmer vad de vill göra, så är sanningen den att de bara strävar efter vissa känslor som ett resultat av vanor som formats efter födelsen och fasthållanden som härrör från det de gillar. Det är alltihop. Medan vad som verkligen pågår, och får den personen att vilja göra någonting, är faktorer bakom kulisserna, vilka utnyttjar personens vanor, fasthållanden, föreställningar, begär och dylikt. Sådant är det verkliga tillståndet för människokroppen, där personen bara njuter av de känslor och förnimmelser som uppstår som ett resultat av livsprocessen: när man får något sött upplever man sötman; när man får något beskt upplever man beskheten; när man får något kryddigt känner man kryddsmaken; man mår hemskt dåligt när man drabbas av lidande; och man känner glädje när man välsignas med lycka. ” (“Dafa-lärjungar måste studera Fa - Fa-föreläsning vid Fa-konferensen 2011 i Washington DC Metro Area”)

“Vad är då de grundläggande fasthållandena? Människor i världen har byggt upp många tankekoncept, så de drivs av tankekoncept, jagar efter saker och ting som man önskar sig. Men när människor kommer till världen är det ödesförbindelsen som bestämmer ens livsväg och förluster och vinningar i ens liv, hur kan mänskliga tankekoncept tillåtas bestämma varje process i ens liv? Så den där så kallade vackra längtan och önskan har blivit en smärtsam strävan som man håller fast, men som man aldrig kan få. ” (“TMot Fulländning,” Det essentiella för flitiga framsteg II)

Jag gillade en viss typ av person och önskade mig en viss typ av kärlek. Dessa är mina felaktiga föreställningar istället för mitt sanna jag. Jag är säker på att mitt fasthållande till “mig själv” återspeglas i mina tankar. Mitt önsketänkande är helt enkelt en illusorisk känsla jag följer och styrs av mitt fasthållande. Jag inser hur ynkliga människor är! Det är ännu mer ynkligt om en Falun Dafa-utövare inte verkligen kultiverar sig själv och låter det falska jaget vägleda dem!

Att hitta sitt sanna jag och vägra att bli störd av felaktiga föreställningar är den viktigaste aspekten av kultivering. Närhelst dåliga tankar dyker upp måste vi titta djupt inåt och se om det finns dolda fasthållanden som vi ännu inte har identifierat och eliminerat. Vi måste skilja på vilka som är våra fasthållanden och vilka som är våra verkliga jag och eliminera fasthållandena. Att stärka vår huvudurande är processen för äkta kultivering.

När jag mediterade och blev lugn kunde jag säga att känslor, begär och lust var saker i en annan dimension och genererades av känslor. Känslor kunde inte påverka mig när jag inte hade för avsikt, men de började omedelbart manipulera mig så snart jag hade en avsikt. Baserat på min förståelse på min nivå kan vi inte helt eliminera alla känslor för då skulle vi vara i ett gudomligt tillstånd, men vi kan bemöta dem med upprätta tankar och inte låta dem störa oss. Begär och lust är faktorer som är förknippade med människokroppar, men kultiverare måste eliminera dem.

De gamla krafterna har gjort skadliga och detaljerade arrangemang för oss och utvidgat våra fasthållanden till känslor, begär och lust. Degenererade varelser som lust demonen försöker också störa. Vi borde inte följa med dem och vi måste sända upprätta tankar för att eliminera dem. Jag rekommenderar artikeln ”Negating Old Force Arrangements Behind Lustt” om detta ämne.

Jag kunde identifiera dessa föreställningar och fasthållanden på grund av mina nyligen intensiva Fa-studier och att lyssna på erfarenhetsberättelser från medutövare. Jag hoppas att andra utövare med liknande problem som mina också kommer att använda detta tillvägagångssätt för att göra förbättringar.

Engelsk version: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/13/185857.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.