Eliminera förföljelse i form av sjukdom så snart den visar sig

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Några utövare i mitt område gick bort. Medan vi alla är ledsna bör vi lära oss några lärdomar av dessa händelser så att vi kan fortsätta resten av resan bra. Jag har delat med mig av några tankar om de fall av sjukdomskarma som jag har sett, och jag vill dela med mig av min förståelse.

Var uppmärksam på allvarliga problem

Kultivering är allvarlig. Striden mellan liv och död utvecklas ofta när man upplever lugn och ro. I tystnad tittar och bedömer tusentals gudars ögon varje Dafa-utövare under Fa-upprätnandeperioden. Mästaren och rättfärdiga gudar har hjälpt till och skyddat utövare som kultiverar flitigt, medan de gamla krafterna och de ruttna varelserna tittar på utövare efter att hitta något kryphål de kan utnyttja.

När slutet på Fa-upprätandeperioden närmar sig, vill de gamla krafterna inte förbise ens en överträdelse. Så snart de hittar ett kryphål kommer de att utnyttja det. När de förföljer utövare argumenterar de också med Mästaren. Om vi verkligen har kryphål kan inte mästaren försvara oss. Så utövare, som har kryphål som hanterar frågor som lust, respekt för Mästaren och Fa, samt penninghantering, står inför en farlig situation.

Nyligen gick några utövare bort på grund av deras fasthållande till lust. Mästaren har uppmanat oss upprepade gånger att inte göra något misstag i denna fråga. Numera dog nästan alla som gjort ett sådant misstag, nästan inget undantag. Ingen kan rädda dig om du gör sådana misstag. Så utövare måste vara mycket försiktiga och kultivera bort sådana problem. Det har varit så mycket förluster med sådana problem – vi måste vara uppmärksamma på det.

Var uppmärksam vid början

I många fall, om utövare hade uppmärksammat sjukdomsförföljelsen redan i början och korrigerat sig själva, skulle förlusten inte ha hänt. Men på grund av att de slappnade av i kultiveringen förlorade många utövare möjligheten.

En utövare åkte till New York 2015. Han hade upplevt allvarlig förföljelse i Kina. Han var mycket flitig efter att han flyttat till New York och var involverad i olika typer av Dafa-projekt. Eftersom han var mycket upptagen ignorerade han dock sin hosta och tänkte felaktigt att det var eliminering av karma. Han berättade också för andra utövare att han kände sig trött hela tiden. Men eftersom han såg riktigt stark ut, tog medutövare det inte på allvar och trodde att han snart skulle återhämta sig.

Sedan blev han plötsligt sjuk. Den sista dagen i sitt liv samlades utövare runt honom och skickade upprätta tankar. Men det var för sent och han gick bort efter fem dagar. Han var bara 50 år gammal. Obduktionen visade att hans lunga var nekrotisk. Det var därför han fortsatte att hosta och hade dålig andedräkt. Eftersom han inte ägnade tillräcklig uppmärksamhet åt det, tog sjukdomsförföljelsen hans liv.

En annan utövare som arbetade med media var fast i sjukdomsförföljelsen under lång tid. Men hon kommunicerade inte med andra, så få människor visste om det. En dag på väg hem, dog hon i bilen. Hon var bara 20 år gammal. Hennes far arbetar också med media och led också av allvarlig sjukdomskarma då.

Ingenting är tillfälligt

Jag har sett några fall som detta. Närhelst man upplever sjukdomskarma börjar det alltid som till synes med mindre problem. I början ser problemen ganska obetydliga ut, men denna period är viktig. Om vi tar det på allvar, ignorerar vardagens angelägenheter, lugnt tittar inåt, läser Fa och gör övningarna oftare och intensivt skickar upprätta tankar, skulle det inte vara svårt att rätta till problemen. Nyckeln är hur allvarligt vi tar problemen i början. Endast med en människokropp kan vi hjälpa Mästaren att räta upp Fa och rädda fler människor.

Nyckel: Att studera Fa och kultivera väl

För några dagar sedan ringde en utövare till mig. Hans fru har lidit av sjukdomsförföljelsen under lång tid. Hon kunde inte äta mat och kräktes när hon åt. Hon förlorade mycket vikt. Det har gått längre än ett år. Utövaren var mycket orolig och ringde många utövare för att hjälpa till. När jag pratade med honom tredje gången insåg jag svårighetsgraden av problemet. Hans fru hade varit mycket upptagen i sitt dagliga arbete och kultiverade inte flitigt.

Vi pratade länge. Jag föreslog att han skulle övertyga sin fru att sluta sitt dagliga jobb, lägga ner allt annat och ägna sig åt kultivering till fullo. Hans fru följde förslaget. Hon gjorde alla fem övningarna två gånger om dagen, den andra övningen i en timme och den femte övningen i en och en halv timme. Hon memorerade också Fa intensivt. Hennes hälsa förbättrades inom en vecka. Hon har redan memorerat tre föreläsningar. Vi bör lära oss av denna läxa – vi kan inte försumma vår kultivering med resonemanget bara för att vi är upptagna med våra jobb eller andra saker.

Jag hade också en liknande upplevelse. Min mamma dog och mitt barn stötte på problem i november 2017. På grund av allt detta kunde jag inte fokusera på Fa-studier och göra övningarna. Jag var ledsen och utmattad. Sedan hade jag bröstsmärtor och jag saknade energi. Jag hade inte tillräckligt med energi för att tänka, och jag kunde inte gå upp eller ner för trappor. Jag var väldigt deprimerad och tänkte att jag tappade allt hopp, jag kunde inte nå fulländning och kanske dö snart. Senare kom jag ihåg Mästarens undervisning och min familjs förhoppningar om mig – jag accepterar inte tanken på döden och jag måste återuppliva mig själv.

Jag slutade arbeta och ignorerade alla dagliga händelser. Jag stängde av min mobiltelefon och befriade mig från det dagliga trycket. Jag levde på mycket lite pengar, vilket var tillräckligt för att upprätthålla det dagliga livet. Allt jag gjorde var att studera Fa, göra övningarna och skicka upprätta tankar. När mina ben blev extremt smärtsamma under övningarna bytte jag till Fa-studier; efter Fa-studier gjorde jag övningarna och skickade upprätta tankar. Jag förlängde också gradvis tiden för den andra och den femte uppsättningen övningar. Tre dagar senare kände jag mig energisk och mitt sinne blev klart. Stark energi cirkulerade genom min kropp och jag kände mig lyckligare. Jag insåg att först när du är fylld med energi kan du ha kraften och självförtroendet att göra det du behöver göra.

Intensiva och kontinuerliga Fa-studier och övningar har fantastisk kraft. Gong och den positiva energin du skickar ut kan förstöra och sönderdela alla onda störningar. De som lider av sjukdomsförföljelse kan prova. Om du verkligen anstränger dig med det kommer många problem att lösas.

Kultivera väl och skydda familjemedlemmar

Många utövare kan ha haft sådana upplevelser. När du gör bra ifrån dig i ett Dafa-projekt eller förbättrar din gongnivå, stöter dina familjemedlemmar på konstiga problem eller blir sjuka. När det händer måste vi vara vaksamma. De onda krafterna försöker ofta få dina familjemedlemmar inblandade. Jag har sett många sådana fall. Många utövare visste inte vad som hände.

Utövare har nära band med familjemedlemmar. Inte bara i denna dimension är våra familjemedlemmar ett starkt stöd för oss utan också i historien har vi haft en nära relation. De har också ansvar och uppgifter. De kanske vill offra sig själva och uthärda prövningar för dig, samt hjälpa dig att uppfylla ditt löfte. Så när vi misslyckas med att disciplinera oss rigoröst måste vi ha detta i åtanke – våra familjemedlemmar litar på oss och de tror på oss. Vi måste också vara uppmärksamma på dem. När de börjar ha problem, som sjukdom, måste vi förstå att det är relaterat till oss, och vi måste skicka upprätta tankar för att sönderdela störningen.

Dafa har gett varje utövare många förmågor. Mästaren har pratat om detta många gånger. Med upprätta tankar kan utövare eliminera mycket störningar. I början av sjukdomsförföljelsen kan det få mycket goda effekter. Vi bör inte alltid passivt uthärda det.

Attacker på andningsorganen är ett av de vanligaste knep som de gamla krafterna använder. Denna typ av förföljelse är annorlunda än ens egen karma. Det händer ofta vid de kritiska punkterna i ens liv, eller när en utövare är engagerad i ett viktigt projekt. När du känner att det kliar, luftrören kanske blockeras, du börjar hosta eller har låg feber bör du försöka skicka upprätta tankar till andningsorganen. Några minuter senare skulle du känna en stark och varm energiström som går genom din kropp. Du kommer förmodligen att hosta hårdare eller nysa. När det händer, sluta inte sända upprätta tankar – hosta hårt betyder att den upprätta energin kämpar mot det onda. Du bör intensifiera de upprätta tankarna, dussintals minuter, en timme eller till och med längre, tills allt ont är borta och du mår bättre.

Jag fördes till ett arbetsläger i Peking 2011. Många utövare fängslades tillsammans. De onda gamla krafterna i den andra dimensionen minskade inte förföljelsen. Alla i cellen började hosta, det kändes kallt och luftstrupen blockerades. En annan utövare påminde mig om att jag inte borde behandla det som karmaeliminering. Jag blev upplyst till det och skickade intensiva upprätta tankar för att rengöra hela andningsorganen. När andra pratade med varandra skickade vi upprätta tankar. Följaktligen hade alla i rummet hög feber i en vecka eller så, men jag och den utövaren mådde bra.

En annan gång hade jag var i örat. Det pågick i ett år. Senare efter Fa-studier och utbyte med andra utövare insåg jag att jag inte borde passivt uthärda. Så jag sände upprätta tankar till mitt öra varje dag. En gång skickade jag kontinuerligt upprätta tankar i en timme. När jag gick eller körde skickade jag också upp upprätta tankar. Mitt öra blev bättre och bättre. En vecka senare blev det återställt.

Jag hade många liknande upplevelser. Att sända upprätta tankar kan eliminera enkel sjukdomskarma. Det misslyckas aldrig.

Översätt:
https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/14/181088.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.