“Hur många Dafa-lärjungar kan lyckas i sin kultivering?”

Jag är en Falun Dafa-lärjunge som har kultiverat med mitt himmelska öga öppet. Nedan följer en scen som jag såg i en annan dimension när jag sände upp upprätta tankar på morgonen den 7 december 2019. I den dimensionen bad Mästare Li mig skriva ner vad jag såg.

Jag är inte välutbildad och kanske inte kan uttrycka mig så väl. Men jag skriver den här artikeln med mitt hjärta och i tårar. Jag hoppas att mitt utbyte varnar andra utövare för att inte slappa av. Vi kan tyckas befinna oss i en hopplös situation, men ju mer hopplöst det ser ut, desto närmare är vi att hitta ett hopp och att se ljuset i slutet av tunneln.

Jag såg i en annan dimension att Mästaren satt på ett gigantiskt roterande hjul och såg väldigt ledsen och allvarlig ut. Hans hår var långt och helt grått. Med tårar i ögonen såg Mästaren Dafa-lärjungars kultiveringstillstånd i den mänskliga världen.

Jag började gråta.

Mästaren tittade på mig och skickade ett meddelande till mig: ”Hur många Dafa-lärjungar kan lyckas med kultivering? Varför fortsätter de inte att röra sig uppåt? Mästaren är orolig. Dafa-lärjungar kan inte vara upptagna av denna mänskliga världs tillstånd och slappna av. De måste kultivera sig väl. Fa-upprätandet kan ta slut när som helst. ”

Det har varit en lång och svår resa för oss utövare att gå igenom mer än två decennier av förföljelse.

”Till Fa-konferensen i Kanada” skrev Mästaren,

"Den ondska som de gamla krafterna byggde upp med eld och blod avsåg aldrig att Dafa skulle kunna lyckas. Ni har klarat er igenom med er starka orubbliga övertygelse, med det heliga löfte ni avgav när ni kom till människovärlden, med ödesförbindelser med släkt och familj, livstid efter livstid, med er förnuftsmässiga förståelse i Dafa, samt med de upprätta tankar och grundläggande skydd från Fas kraft som Dafa har gett er!

Ni ska alla göra väl det som återstår att göra och gå mot framtiden med en kultiveringsprocess utan ånger. Hoppas att ni får insikter och gör framsteg från Fa-konferensen!"

Kära medutövare, förstår vi Mästarens undervisning? Vi måste kultivera oss själva väl. Det kommer vi inte att göra om vi bara är besatta av att hitta nya saker i Mästarens artiklar och sedan känner oss besvikna när det inte verkar finnas något nytt.

”Att studera Fa” har varit ett återkommande tema som Mästaren har betonat i den ena artikeln efter den andra. Det kommer att bli tester även mot slutet av vår kultivering. Vi måste ha tro på Mästaren och Fa, studera Fa mer och gå den sista delen av resan väl med upprätta tankar. Vi måste sända upprätta tankar mer och göra det bra. Att kultivera oss själva väl, rädda kännande varelser och uppfylla Dafa-lärjungars uppdrag bör vara vår högsta prioritet. Vi kan inte svika Mästaren.

I synnerhet, Dafa-lärjungar i Changchun, Mästaren har stora förhoppningar på dig. Vi måste gå den återstående resan väl, vilket kräver att vi kultiverar oss själva och fortsätter med upprätta tankar tankar och upprätta handlingar och utan rädsla. Allt är ett test.

Mästaren har sagt till oss,

“Bara genom att vara oberörd kan du hantera alla situationer.” (”Fa undervisning vid 2005 års Fa-konferens i Kanada,” Collected Fa Teachings, Vol. V)

När vi kultiverar till högre nivåer blir vägen smalare och smalare, precis som en pyramid. Var och en av våra tankar måste assimileras till Fa. Vi bör uppmärksamma att kultivera vårt tal och eliminera mänskliga föreställningar. Varje fasthållande kan hindra oss från att nå högre nivåer. Var uppmärksam!

När jag sände upprätta tankar såg jag att Jiang Zemin och hans anhängare skulle fly eftersom saker snart kommer att ta slut. Jag upplystes till att Mästarens Fa har trängt in i den mänskliga världen och att samtidigt som vi sänder upprätta tankar måste vi också rikta oss till de förövare som är involverade i förföljelsen och organskörden av Dafa-lärjungar, och att vi bör ha förföljarna på alla nivåer av regeringen, från det kinesiska kommunistpartiets centralkommitté till de lokala organen, möter omedelbar karmisk vedergällning.

2018-versionen av Falun Dafa-träningsmusiken publicerades för över ett år sedan. Hur många av oss har följt mästaren och gjort den andra övningen i en timme? Detta är en möjlighet från Mästaren för oss att förbättra oss. Mästaren har sagt att “Låt glädje finnas i svårigheter” (“Tempering the Will” från Hong Yin, översättningsversion A) och han har lidit så mycket för oss.

Jag vill avsluta med att dela med mig av en dikt från Master,

”Bortom tid och rum rätar jag kraftfullt upp Fa. Trots de enorma prövningarna viker sig aldrig min vilja mitt ibland galen ondska, jag förlorar aldrig riktning. Jag betraktar eliminering av ondska som att borsta bort damm. När Dafa-lärjungar går upprätt på kultiveringsvägen, lyser deras ljus upp världen och rensar ut ondskan helt och hållet, flitiga lärjungar – plommonblom i vinterns kyla. Eoner av svårigheter var alla för denna dag ”(“Allt för denna dag”, Hong Yin III)

Engelsk version: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/14/181092.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.