Svenska Falun Dafa-konferensen för erfarenhetsutbyte

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

2021 års svenska erfarenhetsutbuteskonferens hölls i Stockholm den 25 juli. De två värdarna inledde konferensen med Ett gratulationsmeddelande till den Europeiska Fa-konferensen från 2016. Därefter delade 14 utövare med sig av sina erfarenheter av att studera Falun Dafa, och närma sig himlens lag Sanning-Godhet-Tålamod, samt hur de gjort omgivningen medveten om förföljelsen av utövare i Kina.

Flera av deltagarna sade att de lärt sig en hel del av andras utbyten under konferensen. Det fanns också de som rördes till tårar över Lärarens barmhärtiga räddning. Vissa av deltagarna ångrade sig att de inte lyckats göra så bra på sin kultiveringsväg och de bestämde sig för att bli mer flitiga.

14 utövare delade med sig av sina erfarenheter på konferensen

Här nedan följer några glimtar från utbytet under konferensen.

Den svenska konferensen för erfarenhetsutbyte i Stockholm den 25 juli, 2021


Att släppa egot

Tobias sade att när han först började inom mediaprojektet så visades hans fasthållande till självet inom flera områden, inte bara hindrade det honom från att samarbeta bra med andra utövare, utan det bidrog dessutom till att hans fasthållande till bekvämlighet stärktes. Undermedvetet valde han alltid den kultiveringsväg som var relativt lättare. Genom Fa-studier stärktes hans upprätta tankar och han kunde göra sig av med det dåliga beteendet samt att göra genombrott i sin egen kultivering.

"Just nu kan jag ta på mig fler uppgifter inom Dafa-projektet utan att känna mig tyngd", förklarade han. "Jag har dessutom slutat att oroa mig över om jag är intresserad av det mediaarbete jag utför eller om arbetet i sig är bekvämt eller ej." Han såg även att han blev mer effektiv och kunde slutföra fler uppgifter snabbare när han var flitig i kultiveringen. Samarbetet med klienterna och andra utövare har också flutit på bättre.

"Jag har lärt mig att när jag gjorde saker utifrån mina egna synsätt, så blev det konstant problem. När jag däremot släppte fasthållandet till självet, och fokuserade på att rädda människor så kunde jag tillföra min styka till ett projekt på ett mer naturligt sätt", tillade han.


Ansvarskänsla

Utmaningar för unga utövare

Efter att ha deltagit i erfarenhetsutbyteskonferensen i Schweiz 1998, då Mästaren föreläste i egen person, bestämde sig den då 13-åriga Nancy för att bli en utövare. Tjugotre år senare är hon nu en nyckelperson på det företag hon arbetar. Under hennes utbyte beskrev hon hur hon motstått olika tester och lockelser som en ung utövare.

"Som utövare, håller inte mitt sanna jag så fast vid karriär eller vad man åstadkommit", förklarade hon. "Jag är här för att hjälpa Mästaren under Fa's upprätande och rädda kännande varelser. Allt jag har kommer från Fa och är till för mig att rädda fler människor med. Bara genom att kultivera mig själv väl, så kommer jag att kunna fullgöra de löfte jag givit från förhistorisk tid." Genom att studera Fa och titta inåt har hon kunnat göra de tre sakerna väl. Till exempel, genom sin talang hon fått av Mästaren har hon kunnat hjälpa till att översätta Dafa-böcker. Dessutom har hon kunnat ta alla möjligheter att tala med människor om Dafa samt förföljelsen i Kina.

"När vi unga utövare klargör fakta, är dett lättare att få uppmärksamhet och resultaten kan ibland bli bättre," tillade Nancy. Av den anledningen deltar hon ofta i olika akriviteter för att klargöra sanningen och berätta om Dafa. Hon sade att dessa aktiviteter är väldigt viktiga för att folk med olika bakgrunder och åldersgrupper ska få höra talas om Dafa och bli räddade.

En annan utövare, Annie, talade även hon om hur viktigt det är med Fa-studier. När man kultiverar i det vanliga samhället måste en utövare vara strikt med sig själv, annars kan man lätt hamna på avvägar. "Samhället är som ett stort färgningskar", fortsatte hon. "Mina bristande Fa-studier gjorde att jag hellre letade efter problem utanför mig själv, än inom mig själv." Det fick som följd att jag fick svårt att se var jag själv brast. Även om det verkligen var hennes egna problem, så kunde hon ursäkta sig med att de andra inte förstod henne. Genom grundliga Fa-studier så började hennes tillstånd att förbättras.


Konstutställning

Anna deltog vid Mästarens föreläsning is Göteborg 1995 och hon började att kutivera kort därefter. Tillsammans med andra utövare har hon nyligen arrangerat konstutställningen “Art of Zhen, Shan, Ren (Truthfulness, Compassion, Forbearance) International Exhibition” på ett galleri på Marstrand.

Först hade vi svårt att hitta en utställningslokal men vi gav inte upp och fokuserade på Fa-studier samt självkultivering. "När vi alla fokuserade på ett mål och samarbetade så gav Mästaren oss en chans", sade Anna. "Vi hittade an plats mitt under turistsäsong - det var med hjälp av Mästaren."

Under konstutställningen har utövarna dessutom haft övningar samt Fa-studier i grupp varje dag så att deras kultiveringstillstånd skulle vara stabilt. "Vi arbetade som ett team och gav stöd till varandra. Att guida besökare var ett bra tillfälle för att kultivera," sade hon. "Efter att ha sett utställningen tog flera av besökarna med sig sina släktingar eller vänner. Besökarna blev rörda och de tyckte om utställningen." Anna och de andra i gruppen är tacksamma för att Mästaren givit dem den här möjligheten.


Självkultivering och att rädda människor

Chen från Stockholm talade om hur hon jobbat på att släppa egot under sanningsklargörande aktiviteter genom att verkligen kultivera sig. När hennes kultiveringstillstånd försämrades så var det svårt att förbli flitig och de starka upprätta tankarna saknades till att eliminera det som störde. Genom att intensifiera sina Fa-studier och att sända upprätta tankar mer ihärdigt så vaknade hon upp till hon hur vilktigt det är att föklara fakta om förföljelsen för människor och rädda dem.

Hon sade, "Flera gånger när jag först började tala med en person så tog de omedvetet ett steg bakåt och höll sig på avstånd. När de insåg hur Falun Dafa-utövare motstår den brutala förföljelsen på ett fredligt sätt så vaknade deras medvetna sida. Vissa gick då fram med tårar i ögonen och kramade mig istället. Andra pressade samman sina handflator som tack. Jag kunde känna deras medvetna sida och tacksamhet"

Konferensen pågick hela dagen och avslutades klockan 18. De två vardarna avslutade med "Elever vid den Nordiska Fa-konferensen" Det essentiella för flitiga framsteg II. Deltagarna tyckte mycket om erfarenhetsberättelserna. "De hjälpte mig att se mina tillkortakommanden", sade en av deltagarna. "Jag vill tacka Mästaren för detta, och göra bättre på min egna kultiveringsväg framöver"

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.