Fokusera på att eliminera störande faktorer bakom våra fasthållanden

När jag först började kultivera Falun Dafa var jag en mycket krävande person, full av föreställningar, genomsyrad av sentimentalitet, brydde mig mycket om mitt rykte och dåligt påverkad av det kinesiska kommunistpartiets kultur. Under kultiveringsprocessen är det som hindrar mig mest, förutom förföljelsen, mina egna föreställningar.

Jag kunde tydligt se mina fasthållanden men jag hade svårt att bli av med dem eller överge dem helt. Jag var bekymrad av det.

Genom konsekventa Fa-studier under åren har jag kunnat hålla jämna steg med min kultivering och upplysning till Fa. Men vissa fasthållanden, såsom mentaliteten att slåss, eller att ibland vara alltför känslomässigt laddad, var mycket svåra att göra sig av med. Även med intensiva Fa-studier hade jag fortfarande svårt att undertrycka mitt mänskliga hjärta som hela tiden kom upp till ytan.

När jag en dag sände ut upprätta tankar tänkte jag plötsligt att jag borde prioritera att rensa bort de faktorer som låg bakom mina fasthållanden. Genom att ta bort faktorerna bakom fasthållandena kan det bli lättare att bli av med fasthållandena.

Så när jag sände ut upprätta tankar (vanligtvis under de sista fem minuterna) lade jag till en tanke om att rensa bort störningarna och eliminera alla onda varelser och onda faktorer bakom min mentalitet att kämpa, inklusive alla ruttna spöken och kommunistspöken. Efter ett tag märkte jag att mina hårdnackade fasthållanden minskade kraftigt.

Jag började sedan göra samma sak med alla andra fasthållanden som jag kunde hitta i mig själv. Så länge jag var medveten om mina fasthållanden riktade jag in mig på dem genom att sända upprätta tankar och eliminera de störande faktorerna bakom dem. Det är relativt sett lättare att eliminera fasthållanden på det sättet. Jag blev lugnare i mitt uppträdande och mitt sinne är mycket lugnare.

Vi praktiserar den upprätta Fa, och ingen får störa oss. Syftet med vår kultivering är att rädda kännande varelser. Det onda utnyttjar våra föreställningar och fasthållanden för att störa oss. Om vi inte kultiverar oss själva väl kan vi inte rädda människor väl.

Efter att förföljelsen började 1999 fokuserar vi inte längre bara på personlig kultivering, utan tar också på oss ansvaret att motstå den onda förföljelsen och rädda kännande varelser i Fa-upprätandet. Svårigheten att eliminera fasthållanden orsakas också av den ondska som försöker störa Fa-upprätandet.

Om våra fasthållanden är som ett getingbo, blir det svårt att ta bort boet med getingar i det. Men om vi tar bort getingarna först, blir det mycket lättare att bli av med boet. Boet är de fasthållanden som vi bör göra oss av med och getingarna är de onda faktorerna och onda varelserna bakom våra föreställningar. När vi använder rätt metod blir det lättare och snabbare att bli av med våra fasthållanden. Naturligtvis är det också mycket viktigt att studera Fa med ett lugnt sinne.

Engelsk version: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/5/190273.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.