Utövare från över 30 länder i Europa firar Världs Falun Dafa-dagen och Mästare Lis födelsedag

Utövare som arbetar med yuanming.net firar Världs Falun Dafa-dagen och önskar respektfullt ärade Mästare grattis på födelsedagen.

Utövare i Storbritanien firar Världs Falun Dafa-dagen och önskar respektfullt ärade Mästare grattis på födelsedagen.

Utövare i Kroatien firar Världs Falun Dafa-dagen och önskar respektfullt ärade Mästare grattis på födelsedagen.

Utövare i Grekland firar Världs Falun Dafa-dagen och önskar respektfullt ärade Mästare grattis på födelsedagen.

Utövare i Spanien firar Världs Falun Dafa-dagen och önskar respektfullt ärade Mästare grattis på födelsedagen.

Utövare i Irland firar Världs Falun Dafa-dagen och önskar respektfullt ärade Mästare grattis på födelsedagen.

Utövare i Danmark firar Världs Falun Dafa-dagen och önskar respektfullt ärade Mästare grattis på födelsedagen.

Utövare i Rumänien firar Världs Falun Dafa-dagen och önskar respektfullt ärade Mästare grattis på födelsedagen.

Utövare i Lettland firar Världs Falun Dafa-dagen och önskar respektfullt ärade Mästare grattis på födelsedagen.

Utövare i Ungern firar Världs Falun Dafa-dagen och önskar respektfullt ärade Mästare grattis på födelsedagen.

Utövare i Bulgarien firar Världs Falun Dafa-dagen och önskar respektfullt ärade Mästare grattis på födelsedagen.

Utövare i Sverige firar Världs Falun Dafa-dagen och önskar respektfullt ärade Mästare grattis på födelsedagen.

Utövare i Turkiet firar Världs Falun Dafa-dagen och önskar respektfullt ärade Mästare grattis på födelsedagen.

Utövare i Österrike firar Världs Falun Dafa-dagen och önskar respektfullt ärade Mästare grattis på födelsedagen.

Utövare i Polen firar Världs Falun Dafa-dagen och önskar respektfullt ärade Mästare grattis på födelsedagen.

Finska utövare firar världs Falun Dafa-dagen.
Italiaenska utövare säger att de ska applicera principerna Sanning-Medkänsla-Tålamod i sina dagliga liv.
Utövare i Belgien önskar Mästare Li grattis på födelsedagen!
French practitioners are celebrating the 30th Franska utövare firar den 30:e årsdagen för Falun Dafa introduktion till allmänheten.
“Vi önskar dig grattis på födelsedagen!” skrev utövare i Bosnien och Herzegovina.
Tyska utövare firar 30-årsdagen för introduktionen av Falun Dafa till världen.
“Grattis på Födelsedagen Mästare Li!” skrev utövare i den Franskspråkiga delen av Schweiz.
Holländska utövare firar 30-årsdagen för introduktionen av Falun Dafa till allmänheten.
Utövare i Tjeckien och Slovakien firar Världs Falun Dafa-dagen.
Utövare i Belarus firar Världs Falun Dafa-dagen.
Ukrainska utövare firar 30-årsdagen för Falun Dafas introduktion till allmänheten.
Utövare i Västra Norge firar 30-årsdagen för Falun Dafas introduktion till allmänheten

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.