Vikten av att inte se ner på sig själv eller andra utövare

Jag har märkt att en del Falun Dafa-utövare ser ner på sig själva och andra. Detta tankesätt påverkar vår förmåga att vandra vår kultiveringsväg väl och i vilken utsträckning vi kan samarbeta med varandra.

En utövare sade att hon och hennes familj hade upplevt många svårigheter genom åren. Hon undrade om det berodde på att hon hade för mycket karma och inte är kvalificerad för att vara en utövare.

Hur vi underminerar vår egen kultivering

Vi kultiverar vår huvudurande mitt i alla typer av störningar och förföljelse från de gamla krafterna. Detta är helt annorlunda än alla tidigare kultiveringsmetoder, där den sekundära uranden utövade. Så snart en del av oss når standarden separerar Mästare Li omedelbart den. Vår okultiverade sida fortsätter dock att kultivera. Den här sidan kommer definitivt att manifestera alla slags mänskliga fasthållanden och önskningar. När de avslöjas, är det inte ett tillfälle att avlägsna dem?

Mästaren sade:

”Vi siktar direkt på att verkligen peka ut fasthållanden, göra oss av med fasthållanden, och på det här sättet kultiverar man väldigt snabbt. (Föreläsning fem, Zhuan Falun)

Ibland känns det som om vi aldrig verkar kunna bli av med vissa fasthållanden. Men om vi ser på det som att vi drar ut långa trådar avlägsnas de bit för bit. Är inte det här kultivering?

Att ta vara på denna värdefulla möjlighet

Vi kultiverar i en komplex, korrupt och kaotisk värld i denna slut-Dharma-period. Vem som helst som kan följa Mästaren hela vägen trots svårigheterna är anmärkningsvärd. Varje utövare har gått igenom otaliga svårigheter.

Mästaren har sagt att de som dog till följd av förföljelsen kommer att nå Fulländning – de väntar på en särskild plats tills Fa-upprätandet är över. Så vi måste ha tro på Mästaren och Dafa! Utövare som har avvikit från vägen bör ta vara på den återstående tiden för att kultivera sig själva.

Vi vet att genom historien har varje kultiveringsmetod krävt lidande och de har inte varit lätta. Utövare behövde ha en fast tro, lägga rädslan för liv och död åt sidan och övervinna alla sorters vedermödor för att lyckas. Under de tusentals år vi har reinkarnerat har många av oss kultiverat otaliga gånger.

Världen har aldrig varit så korrupt som den är idag – saker som ateism och kommunistisk partikultur förgiftar människor. Det mänskliga samhället har nått en låg punkt, och de flesta människor tror inte längre på gudar.

Eftersom många varelser på alla nivåer är korrupta störs kultiverare av olika former av störningar. Kanske i ögonen på många varelser på höga nivåer är det nästan omöjligt för utövare att kultivera och höja sig över denna komplicerade miljö.

Karman här är verkligen enorm. Människor skapar ständigt karma. Om Mästaren inte hade kommit för att räta upp Fa skulle det gamla kosmos och människorna ha förstörts för länge sedan.

Högre varelser kan se att människovärlden är ett stort färgningskar, med vågor på vågor av karma. Varje liv som kommer in i den här världen måste kultivera mitt i illusionen. Våra fysiska ögon skapar ett falskt intryck, så många människor blir besatta av strävan efter materiella intressen och förlorar sin möjlighet att erhålla räddning. Steg för steg är de på väg mot förintelse.

Jag hade en gång en dröm där jag såg manifestationen av karma: Hela världen var omsluten av en klibbig svart substans.

Är det inte svårt för oss att vara flitiga i en sådan miljö? Så snart vi slappnar av kan våra tankar sjunka ner i havet av världsliga önskningar.

Men det är på grund av att våra omständigheter är så svåra som vår höjning är den snabbaste. Vi kultiverar enligt universums Dafa (eller stora lag). Vi är mästarens lärjungar och han ser efter oss.

Så se inte ner på dig själv. Även om du bara räddar en person är du det enda hoppet för honom och otaliga varelser i kosmos.

Utövare bör inte se ner på varandra

Jag insåg att även jag har sett ner på andra utövare, och vissa har sett ner på mig. Ibland kan vi bara se andras brister. Vi kan inte se den sida som de har kultiverat väl. Så blir vi inte förvirrade av deras beteende och tänker: “Varför är han eller hon så här?”.

Under våra otaliga reinkarnationer vet vi inte hur många missförhållanden vi har upplevt med varandra. En del människor blir arga även när de tänker på vissa människor, men det är inte deras sanna natur. När vi träffades i himlen och bestämde oss för att reinkarnera tillsammans, såg vi då ner på varandra?

I filmen “Coming for you” skapade två gudomliga varelser ett heligt band i himlen och följde den heliga kungen till jorden för att rädda alla varelser. De var så högtidliga, förstående och respektfulla mot varandra.

I sin tidigare inkarnation var de två man och hustru, men de kunde inte komma överens. Han slog henne ofta så illa att hon sprang till sin mors hus. Paret hatade varandra och ville skiljas. Mannen var så helig i himlen men i detta liv var han en skurk.

Endast Mästaren känner vårt sanna jag och varje utövares ursprung. Han ser alltid till vår goda sida och värnar om oss så mycket att han inte vill lämna någon av oss bakom sig. Han har också uthärdat enorma svårigheter för att rädda oss.

Om vi inte betraktar situationer ur ett kultiveringsperspektiv kan vi fastna i missnöje. Om utövare ser ner på varandra kan vi inte bilda en kropp. De gamla krafterna kommer då att kunna skapa fler klyftor mellan utövare och förfölja oss.

Efter att jag upptäckte detta problem sänder jag upprätta tankar för att avvisa alla tankar som är kritiska mot andra utövare. När de dyker upp minns jag filmen “Coming for you” och påminner mig själv: När vi träffades i himlen och bestämde oss för att hjälpa Mästaren att rädda kännande varelser, såg vi då ner på varandra? Absolut inte! Varje enskild utövare har olika styrkor och är värd min respekt.

Redaktörens anmärkning: Den här artikeln representerar endast författarens förståelse i det nuvarande kultiveringstillståndet, och är avsedd att delas mellan utövare så att vi kan “ jämför studerandet, jämför kultiverandet”. (“Verklig kultivering”, Hong Yin)

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.