Visby, Sverige:Utövare ökar medvetenheten om förföljelsen av Falun Gong i Kina

(Minghui.org) Almedalsveckan, ett årligt forum som innehåller tal, seminarier och andra aktiviteter, hölls i Visby, Gotland, i Sverige den 3-7 juli 2022. Utövare deltog i evenemanget för att presentera Falun Dafas andliga metod och för att avslöja den förföljelse den utsätts för i Kina. De visade övningarna, delade ut information om Falun Dafa och visade upp, genom att spela verklighetstrogna scener, grymheterna med organskörd som begås mot utövare i Kina.

 
Utövare visar Falun Dafa-övningar under Almedalsveckan i Visby, Sverige

Det är valår i Sverige och aktiviteterna under forumet var välbesökta av människor från alla samhällsskikt. Åtta svenska politiska partier och mer än 800 organisationer och företag från hela landet höll olika evenemang. Forumet syftar till att erbjuda en plattform för politiska partier och människor från alla samhällsskikt för att diskutera utvecklingen i det svenska samhället.

Utövarnas evenemang på Donners Plats, där tal hölls varje dag, gav ett bra tillfälle för människor från alla samhällsskikt att lära sig om Falun Dafa.

Fördömande av förföljelsen i Kina

Utövare visade övningarna på Donners Plats, och deras fredliga övningar utgjorde en skarp kontrast till de chockerande scenerna som rekonstruerats från KKP:s organstölder från levande människor och tortyr. Många människor stannade och pratade med utövare för att få veta mer. Vissa sa att de aldrig hade hört talas om något så hemskt (organskörd) och de blev chockade. Många människor skrev under en petition där de uppmanade till att stoppa KKP:s grymheter.

På eftermiddagen den 5 juli deltog riksdagsledamöterna Lotta Johnsson Fornarve (v)och Ann-Sofie Alm (m) i evenemanget. De höll tal för att stödja Falun Dafa och fördöma förföljelsen.

 
Riksdagsledamot Lotta Johnsson Fornarve (v) håller tal under evenemanget

Lotta Johnsson Fornarve sade i sitt tal: "Kinatribunalen i London, 2019, gick igenom mängder av bevis och utfärdade en dom om att KKP fortfarande ägnar sig åt den olagliga och kriminella verksamheten med att skörda levande organ, och att det länge har stulit organ från Falun Dafa-utövare, uigurer och andra samvetsfångar i stor skala."

Hon uppmanade den svenska regeringen att "yrka i det internationella samfundet att genomföra en oberoende utredning i frågan och framföra önskemål genom alla sina kontakter med Kina. Samtidigt bör den svenska regeringen också lagstifta om att förbjuda medborgare att handla med organ utanför Sverige. Om någon svensk medborgare deltar i denna kriminella handling bör han eller hon straffas".

 
Riksdagsledamot Ann-Sofie Alm (m) sade att KKP har försökt tysta henne

Den svenska riksdagsledamoten Ann-Sofie Alm (m) uppmanade världen att ägna större uppmärksamhet åt Kinatribunalens rapport. Hon sade att alla i världen borde vara medvetna om att KKP begår de mest ondskefulla brott och kränker de mänskliga rättigheterna.

Hon sade: "KKP:s brutala förföljelse av Falun Dafa-utövare har pågått i mer än 20 år. KKP är rädd för utövare som följer Sanningsenlighet-Medkänsla-Tålamod och förbättrar sig själva genom fredlig meditation. KKP låser in Falun Dafa-utövare utan lagligt förfarande och genomför till och med organstölder på levande människor. Vi måste göra gemensamma ansträngningar för att stoppa den olagliga organhandeln som mördar samvetsfångar. Det skulle vara en skam för oss människor om det tillåts fortsätta."

Hon nämnde också att KKP försökt tysta henne. Hon sade: "Det är omöjligt och jag kommer aldrig att vara tyst! Jag är inte ensam. Den svenska regeringen och människor från alla samhällsskikt har börjat vakna upp och alla uppmärksammar de avskyvärda saker som händer i Kina."

 
Utövare pratar med forumdeltagare

 
Människor tittar på utövarnas rekonstruktion av KKP:s tortyr och organskörd

Folk lär sig Falun Dafa-övningar

Utövare visade övningarna under evenemanget. Några utövare delade ut flygblad till förbipasserande, medan andra utövare pratade med folk och svarade på frågor. Många människor lockades av den fridfulla övningsmusiken och lärde sig övningarna på plats.

 
 
 
 
Folk lär sig Falun Dafa-övningarna

En svensk herre som ansvarade för en monter med miljöskyddsprodukter fick en Falun Dafa-folder. Efter att ha läst den noggrant sa han att han blev rörd. Han återvände till Falun Dafa-montern nästa dag med många frågor och pratade med utövare i mer än en halvtimme.

"Snälla berätta för mig hur man utövar Dafa", sade han. "KKP:s förföljelse av Falun Dafa pågår fortfarande. Vad kan jag göra för utövare?"

Han fortsatte: "Jag har varit nyfiken på meningen med livet sedan jag var barn. Jag har ständigt sökt efter svar. Men när jag blev vuxen gav jag gradvis upp det med alla problem som följde och trodde att jag ändå inte kunde hitta det. Jag är mycket intresserad av att öva Falun Dafa."

Utövare förklarade i detalj för honom hur man utövar Falun Dafa och berättade hur KKP förföljer utövare genom lögner och våld. Innan han gick därifrån slog han ihop händerna, tackade utövarna och sade att han önskade lära sig att göra övningarna under forumveckan.

När två systrar passerade förbi utövarnas monter sa den ena att hon kände kraftfull energi och ville lära sig mer om övningarna. Det visade sig att den äldre systern bor på Gotland och den yngre systern är från Stockholm. De lyssnade noga på en utövare som klargjorde sanningen och de läste på anslagstavlorna framför montern.

Efteråt lärde de sig övningarna. De sa att de kände sig uppfriskade och sade att Falun Dafa är bra. Den yngre systern sade att hon skulle gå till en plats för gruppövningar för att lära sig övningarna när hon återvände till Stockholm.

 
Två systrar är intresserade av Falun Dafa.

Förutbestämda människor från staden Falun

En ung man pratade med utövaren Viveka och förklarade att han kom från staden Falun i Sverige och sade: "Jag vill verkligen veta vad förhållandet är mellan Falun och Falun Dafa."

Viveka svarade: "Falun ligger mitt i Sverige, medan Falun Dafa är en forntida kinesisk andlig metod. Den bygger på principerna Sanningsenlighet-Medkänsla-tålamod och utövarna strävar efter att bli goda människor. Uttalet på båda är detsamma."

Viveka föreslog att han och hans vänner skulle gå in på Falun Dafas webbplats för att få mer information. Hon berättade för dem om förföljelsen och berättade att när KKP började förfölja Falun Dafa blockerades alla e-postadresser med ordet Falun. Hon sade att det inte finns några mänskliga rättigheter i Kina. Ungdomarna lyssnade uppmärksamt men var tvungna att gå.

På kvällen, när evenemanget var på väg att avslutas, skyndade de fyra ungdomarna sig tillbaka och frågade om utövare kunde visa dem hur man mediterar. De sade att de var glada över att de träffat Falun Dafa-utövare.

 
Fyra ungdomar från staden Falun lär sig Falun Gong-meditation.

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades för första gången till allmänheten av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Året var 1992. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner över hela världen. Miljontals människor som har anammat läran, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och tålamod samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi och utfärdade den 20 juli 1999 en order om att förbjuda utövandet.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Fler har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar insamlandet av organ från fängslade utövare. Dem ördas för att försörja organtransplantationsindustrin.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättsväsendet och vars enda uppgift är att bedriva förföljelse av Falun Dafa.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a202236-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.