Israeliska tv-kanaler avslöjar påtvingade organstölder i Kina

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Knesset-kanalen, en israelisk offentlig tv-kanal som fokuserar på parlamentariska frågor (Knesset), sände den 20 juli en intervju om den kinesiska regimens tvångsskörd av organ från samvetsfångar.

Reportern Emmanuelle Elbaz-Phelps intervjuade Jacob Lavee, professor i kirurgi vid Tel Avivs universitet. Dr Lavee är också grundare av hjärttransplantationsenheten vid Sheba Medical Center och tidigare ordförande för Israels Transplantation Society. Intervjun sändes också på Kan 11, en statlig israelisk tv-kanal.

Dödandet av organdonatorer

Intervjun sammanföll också med 23-årsdagen av starten på det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förföljelse av Falun Gong den 20 juli 1999. Falun Gong är ett meditationssystem som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod. En mängd bevis har visat att Falun Gong-utövare har blivit de främsta offren för Kinas statligt sanktionerade tvångsskörd av organ.

Lavee har tillsammans med Matthew Robertson från Australiens National University skrivit en forskningsartikel med titeln "Execution by organ procurement": Breaking the dead donor rule in China" som publicerats i American Journal of Transplantation. Robertson, som talar flytande kinesiska, och Lavee använde sig av datoriserad textanalys och genomförde en kriminalteknisk granskning av en databas med hundratusentals artiklar skrivna av läkare som utför organtransplantationer i Kina.

"Det vi särskilt letade efter i dessa artiklar är meningar som visar oss om organuttaget, avlägsnandet av hjärtat, från organdonatorn utfördes efter hjärndöd, vilket krävs inom medicin och transplantationer", förklarade Lavee.

Mer än 70 av de granskade artiklarna som publicerats under 25 år visade tydligt att författarna (läkarna) hade misslyckats med att uppfylla kriteriet för deklaration av hjärndöd (BDD) innan de utförde organtransplantationer, vilket innebar att donatorerna dog av organuttaget. Med andra ord dödade dessa läkare donatorerna för deras organ.

 
Intervju med Jacob Lavee, professor i kirurgi vid Tel Aviv University, den 20 juli 2022.

Storskalig organskörd

Under intervjun sade Lavee att den artikel som han och Robertson skrev innehöll länkar till de kinesiska medicinska artiklar som de undersökte så att folk själva kunde ta del av forskningen. De kinesiska läkarna var tydligen inte ens medvetna om att deras artiklar är skriftliga vittnesmål om att de dödat människor.

Dessutom meddelade de kinesiska myndigheterna att de helt hade slutat använda organ från dödsdömda fångar från och med januari 2015. Om detta var sant och Kina verkligen förlitade sig på frivilliga organdonationer skulle antalet organtransplantationer ha minskat drastiskt eftersom frivillig organdonation är mycket sällsynt i Kina. Men antalet ökade istället kraftigt, vilket gör att KKP:s tillförlitlighet ifrågasätts.

När det gäller organens ursprung hänvisade Lavee till domen från China Tribunal 2019 i London. Dussintals vittnen vittnade vid tribunalen och gav rikligt med bevis för regimens tvångsskörd av organ. "Tvångsmässig organskörd har begåtts i åratal i hela Kina i betydande omfattning och att Falun Gong-utövare har varit en - och förmodligen den viktigaste - källan till organleveranser", konstaterade tribunalen i juni 2019.

Stoppa den oetiska verksamheten

På frågan varför Falun Gong-utövare var måltavlor svarade Lavee att utövarna var kända för att vara friska eftersom de inte röker eller dricker. Men på grund av deras tro på Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod har denna del av befolkningen systematiskt förtryckts av KKP sedan 1999. Förutom att godtyckligt fängsla Falun Gong-utövare har de kinesiska myndigheterna också dödat dem och sålt deras organ för att tjäna pengar.

Därför samarbetade Lavee och hans kolleger med det israeliska hälsodepartementet och införde 2008 en lag om organtransplantation för att förbjuda israeliska medborgare att resa till Kina för att göra en organtransplantation (så kallad "transplantationsturism"). När han var ordförande för Israels Transplantation Society anordnade Lavee en konferens om organskörd och bjöd in talare, bland annat den kanadensiske människorättsadvokaten David Matas, för att tala om hur tvångsskörden av organ i Kina ska kunna upphöra.

Den kinesiska ambassaden försökte utöva påtryckningar på utrikesdepartementet för att hindra Matas från att delta i konferensen, men misslyckades. Lavee föreslog att ambassaden skulle skicka en representant för att delta i konferensen. Någon från ambassaden kom faktiskt och hävdade att konferensen var "anti-KKP". Men publiken bad snart företrädaren att gå.

Lavee hörde för första gången talas om organskörd i Kina 2005. En av hans patienter hade väntat på en hjärttransplantation i ett år. Istället för att fortsätta vänta, reste han dock till Kina där han fick ett hjärta på tre veckor, betalt av sitt försäkringsbolag. Han garanterades ett visst datum och en viss tid för transplantationen. Lavee sade att det inte skulle vara möjligt i Israel att garantera att en lämplig donator skulle dö vid ett visst datum, men patienten återvände faktiskt till Israel från Kina med ett nytt hjärta som utlovat. På grund av denna erfarenhet började Lavee forska om organtransplantationer i Kina och avslöjade detta skrämmande, systematiska system för organskörd.

Lavee började publicera sina forskningsresultat 2006 och gav också många intervjuer. En gång fick han ett telefonsamtal från en israelisk advokat som presenterade sig som representant för en organisation som förespråkar Kina. Advokaten krävde att Lavee skulle sluta forska om Kinas organskörd. Lavee kontaktade hälsodepartementets juridiska avdelning och advokaten kontaktade honom aldrig mer.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/8/202694.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.