Familjefabriken beslagtagen, modern avliden, far och dotter arresterade, sonen flytt till annan ort

(Minghui.org) En 77-årig man och hans dotter arresterades i slutet av september 2022 på grund av sin tro på Falun Gong. Fadern har släppts mot borgen, men dottern är fortfarande frihetsberövad och har nekats besök av sin advokat. Hennes bror, som tidigare suttit fängslad i tretton år för att ha praktiserat Falun Gong, har tvingats bort från hemmet för att gömma sig för polisen.

Falun Gong, även känt som Falun Dafa, är en andlig disciplin som har förföljts av den kinesiska kommunistregimen sedan 1999.

Polisen i staden Jilin, Jilin-provinsen, började trakassera fadern, Zhao Xudong, sedan den 3 augusti 2022, då en polis med efternamnet Kang och samhällsarbetaren Yuan Yi gick hem till honom och frågade honom om han fortfarande praktiserade Falun Gong.

Zhao Pengkai, en annan polis (ingen släkting), ringde upp Zhao den 1 september. Han sade att han skulle ta över efter Kang, som hade tagit en annan tjänst. Han frågade också Zhao om han fortfarande praktiserade Falun Gong och beordrade honom att gå till polisstationen för att få sitt foto taget. Han krävde också att få ta en titt på Zhaos hem. Zhao avvisade alla hans krav.

Nästa dag dök polisman Zhao och samhällsarbetare Yuan upp i Zhaos hem. Precis som förra gången när Kang kom gömde sig Zhao först på sidan av huset och lät Yuan knacka på Zhaos dörr. När Zhao öppnade dörren kom polisen Zhao ut ur sitt gömställe.

Polisen Zhao frågade återigen utövare Zhao om han fortfarande praktiserade Falun Gong och krävde att få ta bilder på honom. Zhao försökte klargöra fakta om Falun Gong och vägrade låta sig fotograferas. Samtidigt vägrade han också att släppa in dem i sitt hem.

På grund av de ändlösa trakasserierna under de följande dagarna gick Zhao till polisstationen den 4 september och överlämnade ett brev till poliserna, där han förklarade att ingen lag kriminaliserar Falun Gong i Kina och uppmanade poliserna att sluta delta i förföljelsen.

Någon stund efter att Zhao kommit hem ringde polisen upp honom och beordrade honom att komma tillbaka till polisstationen. Han gick dit och tre poliser, däribland Zhao, väntade på honom. En av dem videofilmade Zhao och sade att brevet han gav dem skulle användas som bevis mot honom. Han fick gå hem efteråt.

Tre poliser knackade på Zhaos dörr klockan 9.30 den 23 september. Han öppnade inte dörren. Hans granne berättade senare för honom att de blev skrämda av polisen.

Polisen kom tillbaka den 27 september och arresterade Zhao. Hans dotter Zhao Guokun, som också praktiserar Falun Gong och som var där för att besöka honom, arresterades också. Zhaos Falun Gong-böcker, dator och skrivare konfiskerades.

Både Zhao och hans dotter fördes till Hadawans polisstation. De släpptes snart mot borgen, men dottern greps på nytt den 29 september och fördes till staden Shulans häkte. Zhaos son Zhao Guoxing är rädd för att bli måltavla och har därför beslutat att bo på annan ort från hemmet för att gömma sig från polisen.

Den äldre Zhao anlitade en advokat för att företräda sin dotter. När advokaten begärde att få besöka dottern krävde myndigheterna att han först skulle få tillstånd av polisen.

Tidigare förföljelse av familjen

Zhao startade en fabrik för elektroniska styrinstrument 1988 och växte snart upp till ett stort företag. På den tiden hade hans fru Li Yan lidit av diskbråck i nästan två decennier, vilket gjorde att hon nästan inte kunde ta hand om sig själv.

När hon 1996 hörde talas om Falun Gongs hälsobringande effekter började hon utöva Falun Gong och hennes tillstånd försvann på två veckor. Hon började le igen och blev en lättsam person.

Hennes förändringar fick även maken och deras två barn att börja utöva Falun Gong. Makens höga blodtryck, ihållande huvudvärk och problem med nacke och axlar försvann. Deras son, som fick hepatit B vid åtta års ålder och kämpade med ständig trötthet, återhämtade sig också kort därefter. Hela familjen var full av tacksamhet för Falun Gong.

Sedan förföljelsen inleddes 1999 blev familjen upprepade gånger måltavlor för sin tro. Zhaos företag beslagtogs av regeringen. Hans son fängslades i över tretton år. Hans hustru avled den 5 februari 2012 efter att ha fallit offer för den rädsla och psykiska lidande som förföljelsen medförde.

Zhao och hans son gick till Jilins provinsregering i Changchun den 22 juli 1999 för att vädja om rätten att utöva Falun Gong, men blev arresterade och kvarhållna i en dag.

Den 26 januari 2000 arresterades Li när hon åkte till Peking för att överklaga. Hon fördes tillbaka till staden Jilin och hölls fängslad i sju dagar. En månad senare, den 20 februari, arresterades familjen med fyra personer när de gjorde Falun Gong-övningar utomhus. De hölls kvar i staden Jilins arrest i 15 dagar och fördes sedan till ett hjärntvättcenter för 14 dagar.

Den 6 oktober 2000 åkte familjen på fyra till Peking för att överklaga och blev arresterade. Polisen gav var och en av dem tre års tvångsarbete. Zhao och hans son hölls först i staden Jilins tvångsarbetsläger och överfördes sedan till Jiutais tvångsarbetsläger. Han släpptes i september 2003 och hans son en månad senare, efter att ha avtjänat hela straffet.

Li och dottern hölls kvar i tvångsarbetslägret Heizuizi. Li drabbades av en allvarlig hjärtsjukdom efter att ha blivit chockad med elektriska batonger och släpptes i februari 2001. Hennes dotter släpptes i december 2002.

Den yngre Zhao greps på nytt den 7 februari 2007 och dömdes senare till tio år i Gongzhulings fängelse. Vakterna slog honom, gav honom elchocker, hängde upp honom och sträckte honom i olidliga positioner. De tvångsmatade honom också, bland annat med Wasabi-olja. Eftersom myndigheterna aldrig tillät hans familj att besöka honom, fick de inte veta något om den tortyr han utsattes för.

Efter att ha utstått enormt psykiskt och fysiskt lidande fick Li ytterligare ett hårt slag av att hennes son satt i fängelse och nekades besök av sin familjen. Hon avled den 5 februari 2012.

Under tiden beslagtogs hennes mans fabrik av regeringen under årens lopp. När han nådde sin pensionsålder på 60 år 2006 kunde myndigheterna inte hitta uppgifter om hans tidigare tjänstgöring i ett statligt ägt företag, vilket gjorde att han inte kunde få några pensionsförmåner. Den en gång välbeställda familjen stod inför en svår ekonomisk situation till följd av detta.

Kontaktuppgifter till förövarna:

Zhao Pengkai (赵鹏凯), polis vid Hadawans polisstation: Yuan Yi (袁艺), samhällsarbetare: +86-13596352527: +86-13596213192Kang (康), polis vid Hadawans polisstation: +86-15204329340

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/21/204410.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.