Myndigheter i Hebei trakasserar Falun Gong-utövare inför KKP:s nationella kongress

(Minghui.org) Myndigheter i nio kommuner i Li-län i Hebeiprovinsen har trakasserat lokala Falun Gong-utövare i hemmen sedan början av september 2022. Inte ens de som slutat utöva och familjer till avlidna utövare har skonats.

Trakasserierna kom bara några veckor före det kinesiska kommunistpartiets 20:e nationella kongress, som ska inledas den 16 oktober, då myndigheterna försökte hindra Falun Gong-utövare i hela landet från att tala ut under den politiska händelsen.

Eftersom Peking till största delen är omgivet av Hebeiprovinsen, använde myndigheterna stora ansträngningar för att rikta in sig på utövarna där.

Under de flesta av trakasserierna tog polisen foton av utövarna mot deras vilja. Om de utövare som målet var riktad mot inte var hemma tog polisen i stället bilder på deras familjemedlemmar och på utsidan av deras hem.

Vissa poliser rev ner Falun Gong-relaterade dekorationer i utövarnas hem. Vissa lurade utövarna genom att säga att de var från samhällskontoren och var där för att kontrollera deras hälsokod (en ansökan av typen e-pass som spårar ens resehistorik och potentiell exponering för COVID-19), men utan att fråga efter deras familjemedlemmar.

Trakasserierna medförde också en enorm psykisk smärta för utövarnas familjer och orsakade osämja mellan vissa utövare och deras familjer. Trakasserierna mot en utövare, vars förälder hade ett hjärtfel, gjorde att föräldern varken kunde äta eller sova. En del utövarnas barn utsattes för påtryckningar när de fick veta att deras föräldrar fanns med på regeringens svarta lista.

En del bybor gjorde lättsamma kommentarer om utövarna när de såg dem få besök av polisen. Andra försökte skydda dem genom att vägra avslöja deras uppgifter för polisen.

Trots påtryckningarna stod de flesta utövare emot trakasserierna och försökte övertala polisen att inte längre delta i förföljelsen.

Kontaktuppgifter till förövarna:

Sun Mingliang (孙明亮), sekreterare i Li-läns utskott för politiska och rättsliga frågor
Zhang Guangya (张广亚), biträdande sekreterare i Li-läns utskott för politiska och rättsliga frågor: +86-13623325568, +86-312-6215137, +86-312-6211646
Tian Lihui (田丽辉), chef för 610 Office: +86-15030261998

(Fler förövarnas kontaktuppgifter finns i den kinesiska originalartikeln).

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/10/204243.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.