Att titta inåt i konflikter och svårigheter

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Vördade Mästaren! Hej alla medutövare!

Jag är från Norge. Under de senare års kultivering har jag förstått vikten att titta inåt i konflikter och svårigheter, här kommer en del av mina erfarenheter:

1.Att gräva inåt för att rensa KKP kultur och dess yttringar

Under en aktivitet kände jag att en medutövare beordrade mig att göra något, vilket väckte avsmak hos mig. Sedan ville jag inte längre delta aktiviteter anordnade av denna utövare. Det var dennes fel att det blev så, kände jag. Det var senare då jag kom på att det inte var en slump att just JAG fick uppleva detta. Jag började titta inåt och insåg: Var det inte så att ju mer avskyr jag kände desto starkare var MITT fasthållande? Jag insåg också att det har hänt också att jag - med påtryckande attityd - försökt få andra att acceptera mina åsikter. Detta är en yttring av KKP kultur: att JAG har alltid rätt, eller att MINA insikter är höga. Om andra inte vill godta, så har man en tendens att kritisera andra utifrån sin egen förståelse i Fa.

Mästaren sa följande Fa-föreläsning i Nya Zeeland: ”Eftersom detta är kultivering, är ingenting på vår kultiveringsväg en slump”.
Jag mötte senare liknande situationer flera gånger. Jag noterade att mitt hjärta fortfarande inte kunde förbli lugnt. Jag började fundera om det var något jag missat att förstå. Med hjälp av Mästarens vink insåg jag följande: Jag hanterar ofta konflikter på ett mänskligt sätt, och har omedvetet utvecklat en negativ inställning mot andra; Jag tittar också ner på medutövare och känner att de inte var bra nog för att säga mig något osv… Allt detta var ju bara yttringar av KKP kultur. Mästaren sa i Fa-föreläsning i Kanada 2006: ”Är det inte ett fasthållande att inte vilja höra kritik? Ni vill bara höra angenäma saker, men hur kan det vara så? [Arrangemang görs] precis för att få andra att säga obehagliga saker och se om ni blir berörda”.

Jag insåg plötsligt fasthållandet som så: När jag hör något obekvämt eller ord som retar mina föreställningar, uppstår direkt tankar mot andra, och jag känner mig bitter. Detta var så stark hos mig, så Mästaren använde konflikterna för att hjälpa mig att bli av med fasthållandet. Mästaren sa följande i Fa-undervisning på internationella Falun Dafa-dagen: ”Det är inte möjligt att där inte skulle finnas några konflikter. Det är ett mänskligt fasthållande om du blir passiv när saker och ting inte går din väg”.
När jag fortsatte att titta inåt hittade jag många mänskliga föreställningar om andra och om hur saker och ting skulle fungera. När jag därefter använde dessa föreställningar för att hantera intriger eller situationer så förstärktes de ytterligare. När jag kunde se det klart och räta upp mig med hjälp av Fa, så eliminerades det. Det var alltså de föreställningar som var grund till att jag inte kunde släppa taget om fasthållandet, vilket hindrade mig från att samarbeta med andra. Jag bör så klart göra som Mästaren lärt ut. Jag borde i tysthet göra det som behövs, i stället för att hålla fast vid mina förståelse eller insikter.

En gång, försökte jag argumentera för mig själv, och jag ville ändra någons uppfattning genom ”ett utbyte”. Det väckte en stark reaktion från den andra, och orden blev bara mer förkastliga. Jag tittade ögonblickligen inåt och fann ett inslag av partikultur - "stridande”. Även om jag inte sa något, hade jag i mina tankar "kvävt" den andra flera gånger, så i mina tankar reagerade jag som en vanlig människa. Vid en annan situation upptäckte jag rädsla, och vågade inte peka ut bristerna för medutövare utifrån Fa, för jag var rädd att såra andra.

Mästaren sa följande i Fa-undervisning vid konferensen i Singapore: ”Du är min lärjunge och det är den personen också. Så varför är ni så ohövliga mot honom? Vi kultiverar godhet och behandlar andra med vänlighet. Jag säger ofta att när någon pratar med någon annan, om han då påpekar den personens brister eller berättar om någonting utan att lägga till några av sina egna föreställningar, så kommer den andra personen att röras till tårar. Om ni inte har någon personlig agenda, inte försöker vinna någonting, inte ens vill skydda er själva, verkligen vill väl och tänker på den andra personen, då kommer den personen verkligen att se ert hjärta, oavsett vilken sorts person han är. Men många gör ofta inte vårt arbete på det sättet och tar sin tillflykt till sin position, vilket är oacceptabelt! Det tillhör inte vår Fa.”
Efter att ha studerat detta många gånger, kunde jag hantera konflikterna med ett lugnare hjärta, och jag kunde också se mina brister av godhet för medutövare. Under denna process, lärde jag mig att fokusera på att hitta mina egna tillkortakommande och rätta till dem, i stället för att leta efter ursäkter i Fa eller använda mina föreställningar för att döma ut andra. Jag lärde också att rannsaka hos mig om det finns strävan för argumentation, eller negativa tankar vid obehagliga ordväxlingar… vid det ögonblicket kunde jag då fånga in vanföreställningar och fasthållandet som låg bakom… Med andra ord värdesätter jag denna process, och jag tror att jag kommer kunna göra bättre i framtiden.

2.Att rätta upp oriktiga tankar under sanningsförklarandet

Under min språkkurs mötte jag en kines. Under den första rasten ville jag förklara sanning för henne. När jag nämnde ett nyhetsreportage om att KKP har gjort något dåligt, ville hon inte längre lyssna. Hon sa att ämnet var för känsligt, och att de internationella nyheterna kunde också vara propaganda. Direkt uppstod en tanke hon mig att hon hade svårt för att ta emot sanning. Men jag kunde inse att tanken inte var rätt. Alla varelser väntar ju på att höra sanningen! Så det borde bara vara KKPs faktorer som hindrade henne, därför började jag göra FZN för att rensa bort dessa saker. Nästa gång började jag samtalet med att KKP inte representerade Kina, så att hon inte behövde ta det personligt. Jag behövde också rensa min egen föreställning med idén att hon skulle vara svår att rädda, och därefter påverkades av hennes tankar i vårt samtal. Jag fick hjälp från Mästaren med visdom. Denna gång lyssnade hon på mig lugnt och avbröt inte mig. Hon verkade börja tänka efter vad jag sa. En tid senare haffade hon mig vid slutet av klassen och sa att hon skulle gå vidare till andra kurser. Jag blev lite ängslig då jag inte hade hunnit förklara sanning om Dafa. Den dagen var hon helt annorlunda, hon accepterade allt material och sade att hon skulle även prata med hennes man och pappa om det. Vi hade ett långt samtal och stod ute i 3 timmar trots det kyliga vädret. Hon var väldigt tacksam och ville inte ta avsked från mig.

När jag tittade tillbaka, var detta en lång process. Jag noterade igen att KKP kulturen störde mig och mitt sanningsförklarande. Jag spenderade en längre tid för att komma nära henne med diverse ämne. Om inte hon hade tagit initiativet att prata med mig, så kunde det hända att hon skulle missa sanningen om Falun Gong från mig. Alla möten vi har med vanliga människor är något unikt och behöver värdesättas. Jag kunde ha börjat tidigare prata med henne om Dafa. Denna upplevelse gjorde det tydligt också för mig att det inte var människan i sig som motsätter sig till sanning, utan KKPs faktorer bakom som stör människan. Vi ska inte bli vilseledd av vad som visar sig på ytan och bara följer vad människor säger, samtidigt är det också viktigt att jag ger upp mina egna vanföreställningar. Båda är viktiga i räddande av varelser.

För några år sedan, innan pandemin, hände följande kort efter att jag kom till Norge. En dag följde jag en annan utövare för att distribuera tidningar till hotell. Hon gick först igenom information om hotellen med mig. Några hotell hade många kinesiska turister men vägrade att ta emot tidningen, antagligen för att de hade personal som var nära KKP enligt henne. Först gick vi till hotell som brukade vilja ta emot tidningen, sedan gick vi förbi ett som hon menade att de inte ville ha, och hon ville hoppa över hotellet. Jag frågade när det var sist att hotellet vägrade tidningen, hon svarade ungefär för ett år sedan. Jag övertalade henne att prova igen. Så vi gick in. Hon verkade inte så säker så jag använde mitt dåliga engelska och pratade med hotellpersonal, vilka gladeligen tog emot tidningen. Medutövaren tyckte det var helt otroligt, eftersom hon hade även själv försökt flera gånger innan utan att lyckats. Jag utbyte med henne: allt förändras ständigt, även alla varelser, därför ska vi inte heller hålla samma tankar. Efteråt gick vi till alla hotell som inte ville ta emot tidningar innan. Vi gjorde FZN för att rensa bakomliggande ondskan som hindrade hotellen från att ta emot tidningar. Jag rensade även upprymdhet och skrytsamhet i mina tankar. Vid slutet av dagen gick vi till alla hotell och alla ville ta emot tidningen. Medutövare prisade MIG för det. Men enligt min förståelse var det en process att vi fick bryta genom våra gömda föreställningar, och att använda upprätta tankar för att bryta igenom svårigheterna. Det var Mästaren som gav OSS båda uppmuntra att inte bli hindrade av så kallade ”svårigheter”. När Mästaren föreläste Fa om omvandling efter tanke sa han bl a följande vid Fa-undervisning vid Epoch Times-mötet: ”Ju större ni uppfattar att utmaningarna är, desto svårare kommer det att bli att genomföra saker och ting, eftersom ”intrycket härrör från sinnet”. Så uppgiften kommer att bli alltmer betungande. ”.

3.Att balansera väl de tre sakerna med livet bland vanliga människor

För ett år sedan började jag jobba på distans med försäljning och marknadsföring åt Da Ji Yuan. Jag gick i skolan på dagen för att lära mig två västerländska språk, så det blev oftast på kvällar då jag jobbade, ibland till kl 1-2 på nätterna. Efter en tid kände jag att arbetseffektiviteten blev dålig och jag stötte ofta på svårknäckta problem. Arbetet som jag blev klar med måste ibland ändras om och om igen. Jag kände ofta trött i kroppen och i hjärtat. Då blev det svårt att hinna med Fa-studier och övningar – så min frustration bara ökade.

Jag började fundera varför jag blev frustrerad: ”Beror det verkligen på tidsbristen så jag inte hinner med Fa-studier? Varför kan jag inte balansera väl de tre sakerna med livet mitt i det mänskliga samhället? ” När jag tittade inåt upptäckte jag föreställningar som grundade sig på själviskhet, jag var irriterade på oväntade saker som störde mina planer. Jag fick jobba extra utöver min plan och min tid för vila blev ockuperad... så jag blev missunnsam. Chockade var jag när jag upptäckte detta, för detta handlade ju om egen vinning och avundsjuk. Senare stötte jag på följande när jag studerade Fa ”Var vaksam” (2009): ”En del utövare följer mänskligt tänkande när de bekräftar Fa, och tillfredsställer under processen en önskan att göra det de tycker är roligt.”
Jag kunde inte låta bli att skrämmas! Jag insåg då att jag ibland gjorde saker utifrån ett mänskligt hjärta. Hur skulle jag kunna bidra till vårt media att klargöra sanningen?

Det var ändå bra att jag fick se fasthållande till själviskhet så jag började rannsaka mina tankar en efter en. Så fort jag fick se klagande i mitt sinne, sa jag till mig själv ”Klaga inte, håll fast vid ditt Shan” (ur Hong Yin IV, Dispelling Your Delusion ”Do not complain, But hold on to your kindness”). Jag upptäckte också: när jag inte hade hunnit med Fa-studier, övningar samt FZN så brukade det inte bara vara sämre arbetseffektivitet, utan också att jag oftare gör saker med ett mänskligt hjärta. För att inte tala om de oförutsedda problemen som bara blivit ännu svårare att hantera! Jag började på nytt se över mina planer för dygnet. Jag upptäckte att jag hade svårigheter i att säkra tid för Fa-studier, övningar samt FZN, och jag brukade reservera längre tid för vila. Dessutom brukade jag ibland kolla på någon vanlig människas video för att koppla av lite. Med andra ord har jag varit både slapp med kultivering och fört dåliga saker in i mitt huvud.

Jag börjar nu att ändra på mina prioriteringar och rutiner, försöker se till att jag har tid för övningar, Fa-studier samt FZN. Jag började stiga upp tidigare, först öva, sedan memorerar jag Fa tillsammans med andra. Förutom det ser jag till att studera minst en timma Fa-föreläsningarna. Alla det går före andra saker jag behöver göra. Jag jobbar också på att stöta bort tanken att ”jag är trött, jag behöver vila”, samt föreställningar att ”man måste sova minst 6 timmar enligt vetenskapen”. När jag känner mig trött och inte vill öva, så brukar jag memorera Fa: ”Kultivering är den bästa formen av vilan” (Ur Fa-föreläsning vid den första konferensen i Nordamerika).
Som kultiverare kan vi gå bortom vanliga människor först när vi ställer krav på oss själva enligt Fa. När vi tappar upprätta tankar och lever enligt en vanliga människas krav, kommer vi inte heller att få övernaturligt tillstånd.

I mediaarbete finns det ett moment att medarbetarna behöver fylla i en anteckning hur länge man har studerat Fa, gjort övningar samt FZN. Från det jag har fyllt i brukar jag tänka efteråt: ”Har jag haft en dag med fullt utnyttjande av min tid? Eller har jag inte haft så stark upprätta tankar och spillt tid på onödiga saker bland vanliga människor? Trots att mitt tillstånd varierar - ibland bra och ibland sämre, har jag fått ett verktyg att bättre värdesätta min tid, och jag får mer tid för att göra de tre sakerna väl. Jag upptäckte också att Mästaren har öppnat min visdom, så mina språkstudier har gått bra, och arbetseffektiviteten i mitt mediaarbete också har höjts. Med detta har jag bekräftat följande Fa: ”Att studera Fa väl kommer definitivt inte att påverka någonting av det som är ditt i din kultivering, utan tvärtom kommer det att hjälpa dig att få dubbelt resultat på ditt arbete eller med ditt skolarbete med halva ansträngningen.” (ur Fa-föreläsning vid 2003 års lyktfestival vid Västra USA:s Fa-konferens) .

4.Avslut

På min kultiveringsväg hände det ofta att jag hade snubblat och ramlat mitt i konflikter och svårigheter. Jag är tacksam att Mästaren inte ger upp med mig, tvärtom, han har gett mig vinkar och uppmuntran längst hela vägen. Jag vill gärna bli mer flitigt i min kultivering, och göra de tre sakerna väl.

Vänligen påpeka gärna mina brister! Tack Mästaren, tack alla medutövare!

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.