En månad efter att dottern dog till följd av förföljelse dömdes modern till 3,5 år för deras gemensamma tro

(Minghui.org) Bai Xingwens äldsta dotter dog vid 45 års ålder i oktober 2022 som ett resultat av förföljelsen av deras gemensamma tro på Falun Gong. En månad senare dömdes Bai, som är bosatt i staden Gongying, Shandongprovinsen, i slutet av 60-årsåldern, till 3,5 års fängelse.

Falun Gong, även känt som Falun Dafa, är en andlig disciplin som har förföljts av den kinesiska kommunistregimen sedan 1999.

Bai och två av hennes tre döttrar, Ji Yingmei och Ji Yingping, greps den 15 juli 2021 efter att polisen misstänkte Bai för att ha satt upp en Falun Gong-banderoll två månader tidigare, den 8 maj.

De tre kvinnorna förhördes alla på polisstationen och fick sina blod-, hår-, fingeravtrycks- och urinprover insamlade. Polisen spelade också in deras röster och tog bilder på dem. Alla tre släpptes mot borgen inte långt efter gripandet.

Polisen tog Bai i förvar igen den 16 september. När hennes tre döttrar gick till polisstationen i Chaoyang för att kräva att hon skulle släppas, arresterade polisen den äldsta dottern, Ji Yingmei, på nytt.

Efter att Bai och Ji släpptes lämnade de in en begäran till åklagarmyndigheten den 19 oktober om att deras fall skulle avskrivas. De lämnade också in ett klagomål mot polisen för att ha brutit mot lagen vid hanteringen av deras fall.

Som vedergällning arresterade polisen Bai den 6 november 2021 och gav henne 13 dagars administrativt frihetsberövande. På grund av sitt höga blodtryck nekades hon tillträde till det lokala häktet och släpptes.

Bai lämnade in ett nytt klagomål mot polisen den 17 januari 2022. Dongyings distriktdomstol informerade henne den 24 februari att de hade accepterat hennes fall och planerat en utfrågning till den 23 mars, men ringde henne igen den 14 mars och hävdade att hennes fall hade avslagits.

Polisen överlämnade Bais fall runt den 22 mars till distriktsåklagarämbetet i Dongying. Hon ställdes inför rätta vid Dongying District Court den 29 juli och togs åter i förvar vid staden Binhais häkte den 19 september. Domare Ji Penghui dömde henne den 8 november till 3,5 år med böter på 20 000 yuan. Hon överklagar domen.

En månad innan Bai dömdes avled hennes äldsta dotter Ji Yingmei, som just hade återhämtat sig från livmoderhalscancer i ett sent skede 2019, av psykiska besvär till följd av de upprepade arresteringarna och trakasserierna under de senaste två åren. Hon avled den 9 oktober. Hon var bara 45 år gammal och efterlämnas av sin make och deras lilla barn.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/18/204804.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.