USA:s utrikesdepartement tillkännager sanktioner mot tjänstemän från det kinesiska kommunistpartiet inför dagen för mänskliga rättigheter

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Den 9 december, dagen före FN:s dag för de mänskliga rättigheterna, tillkännagav USA:s utrikesdepartement ett straff för att inte lyda lag mot 65 personer och enheter i 17 länder för att ha deltagit i korruption och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Bland de sanktionerade fanns tre tjänstemän från det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och två kinesiska affärsmän, bl.a.:

Tang Yong (tidigare biträdande direktör för fängelserna i Chongqingområdet): "I enlighet med avsnitt 7031(c) utser utrikesdepartementet Tang för hans inblandning i grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, nämligen godtyckligt frihetsberövande av Falun Gong-utövare, vilket också utgör särskilt allvarliga kränkningar av religionsfriheten", meddelade utrikesdepartementet på sin webbplats.

Wu Yingjie (partisekreterare i Tibets autonoma region): När Wu var partisekreterare i Tibet mellan 2016 och 2021 förföljdes Falun Gong-utövare i regionen allvarligt för sin tro. Wu listades som en av huvudförövarna i flera fall som publicerades på Minghui.

Zhang Hongbo (chef för Tibets byrå för offentlig säkerhet): Zhang anklagades för att ha deltagit i allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive godtyckliga frihetsberövanden och fysisk misshandel.

Li Zhenyu och Zhuo Xinrong: båda är affärsmän som leder Dalian Ocean Fishing Co. och Pingtan Marine Enterprise, Ltd. De anklagades för att ha deltagit i tvångsarbete.

Att hålla personer ansvariga som bryter mot de mänskliga rättigheterna

Enligt USA:s utrikesminister Antony Blinken vidtar det amerikanska utrikesdepartementet olika åtgärder för att "främja ansvarighet för korruption och kränkningar av mänskliga rättigheter runt om i världen." Specifika åtgärder inkluderar De Globala Magnitsky-sanktioner och visumrestriktioner i enlighet med Utrikesdepartementets sektion 7031(c).

 
Talesman Vedant Patel vid presskonferensen den 9 december.

Vedant Patel, Förste ställföreträdande talesperson för DOS, förklarade vid en presskonferens den 9 december att tjänstemän i utländska regeringar skulle utses för sanktioner när trovärdig information hade erhållits om deras inblandning i betydande korruption eller grova kränkningar av mänskliga rättigheter. "Dessa personer och deras närmaste familjemedlemmar är i allmänhet inte berättigade till inresa i USA", förklarade han.

KKP:s historia av kränkningar av de mänskliga rättigheterna

Den amerikanska regeringen har utfärdat flera sanktioner mot kinesiska människorättsbrottslingar under de senaste åren. I maj 2021 tillkännagav DOS sanktioner mot Yu Hui, tidigare chef för den centrala ledningsgruppen för förebyggande och hantering av kätterska religioner i staden Chengdu i Sichuanprovinsen, för "grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, nämligen godtyckligt frihetsberövande av Falun Gong-utövare på grund av deras andliga övertygelse".

Innan Yu tillträdde sin tjänst på 610-kontoret utsågs han i maj 2013 till biträdande sekreterare för Wenjiang-distriktet i Chengdu. Efter att ha lett 610-kontoret i nästan ett år mellan augusti 2016 och juli 2017 gick han vidare till att bli biträdande sekreterare i Gaoxing-distriktet.

Under Yus tid som chef för 610-kontoret mellan augusti 2016 och juli 2017 trakasserades 479 Falun Gong-utövare och fick sina hem plundrade, 117 greps, 27 dömdes och tre dog på grund av tortyr i polisens förvar.

På dagen för de mänskliga rättigheterna 2020 utsåg DOS 17 utländska tjänstemän och deras närmaste familjemedlemmar till kränkare av de mänskliga rättigheterna, däribland Huang Yuanxiong från Wucun-polisen vid Xiamens Offentlig säkerhetsbyrå i Fujian-provinsen.

"Huang är förknippad med särskilt allvarliga kränkningar av Falun Gong-utövarnas religionsfrihet, nämligen hans inblandning i gripandet och förhöret av Falun Gong-utövare för att de utövat sin tro", konstaterade DOS 2020. Sanktionerna mot Huang gällde även hans make/maka.

"Världen kan inte stillatigande se på när den kinesiska regeringen begår fruktansvärda och systematiska övergrepp mot människor i Kina, bland annat genom att kränka den internationellt erkända rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religions- eller trosfrihet", betonade DOS i sitt pressmeddelande.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/12/205146.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.