Bern, Schweiz: Falun Gong-utövare vill få slut på den kinesiska kommunistregimens förföljelse

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Schweiziska Falun Gong-utövare har introducerat den andliga praktiken för förbipasserande på Kornhausplatz i centrala Bern minst en gång i månaden sedan september 2022. Efter att ha hört om det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förföljelse av Falun Gong har många förbipasserande sagt att Falun Gong bör främjas och att KKP:s brutalitet måste upphöra.

 
 
Presenterar Falun Gong för människor och talar om KKP:s förföljelse.

Andrea lockades av utövarnas övningsdemonstration på Kornhausplatz den 5 november 2022. Hon sa att scenen var vacker och hoppades att fler människor skulle få lära sig om Falun Gong (även känt som Falun Dafa). "Falun Dafas värderingar, Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, är vad var och en av oss bör värdesätta i våra liv. Det är vad vi behöver som människor", sade Andrea.

Andrea var medveten om KKP:s förföljelse av Falun Gong. Hon visste att utövarna förföljdes i Kina och att många hade dödats för att de levde enligt Falun Gongs principer om Sanningsenlighet-Medkänsla-Tålamod. Hon visste också att majoriteten av offren för KKP:s statligt sanktionerade organskörd var Falun Gong-utövare. Hon och hennes väninna Louise skrev under den petition som utövarna hade tagit fram, de undertecknade och krävde att förföljelsen i Kina skulle upphöra.

Andrea sade att hon var upprörd över att KKP utförde tvångskörd av från Falun Gong-utövare i vinstsyfte. Hon ville att KKP:s brott skulle upphöra. "Jag kan inte blunda för detta", sade hon.

Andrea hade några tankar om varför KKP förföljer Falun Gong. "De [KKP] ser tydligt att den här utövningen får människor att börja tänka själva, vilket också är ett viktigt tema i Kina. De [KKP] vill inte att människor ska ha egna idéer utan vill att alla ska ha bara en idé, att vara i linje med dem."

Andrea hoppades att utövarna skulle hålla ut och sade att Falun Gong borde främjas. "Tack så mycket för ert engagemang", sade hon.

Falun Gong gynnar samhället och bör främjas

Sebastian Rumpf är frisör och driver sin egen butik. Han hade lärt sig om Falun Gong genom tidigare evenemang och tidningsartiklar: "Falun Gong är mycket fredligt", säger han. "De [Falun Gong-utövare] har sina egna trosuppfattningar, livsstilar och övningar, men detta är inte vad [KKP] vill. Så de har blivit en måltavla för regimen och förföljs."

"Det är synd att något sådant här fortfarande händer i dag", sade han. Han undertecknade petitionen och sade att han planerade att dela med sig av vad han hade lärt sig till fler människor. "Eftersom detta är mycket viktigt bör människor tala ut för att stödja Falun Gong-utövare. De [Falun Gong-utövare] ger samhället fördelar. Det bör främjas", sade han.

Att återuppta Falun Gong

Beatrice Mettler stötte på Falun Gong-utövare i Bern den 26 november 2022. Hon berättade att hon för tio år sedan hade lärt sig Falun Gong i New York, och hon har alltid kommit ihåg sin erfarenhet.

"Det var en sådan vacker känsla", mindes hon. "Praktiken är så vacker, människor kan känna energin. Det är en så bra energi och så lugnande. Det är som att bli laddad. Jag kommer alltid ihåg det. Det är imponerande och fortfarande färskt i mitt minne."

När hon såg Falun Gong-utövarna i Bern kände hon en koppling och närmade sig dem. "Mitt hjärta sa åt mig att stanna och jag kunde känna glädjen i mitt hjärta. Jag tycker att det är riktigt bra och var glad över att få en sådan möjlighet. Det är väldigt bra för mig. Det är en slags impuls, och jag planerar att gå till Rosengården för att fortsätta lära mig Falun Gong."

Hon sade att Falun Gong är fredlig och att KKP:s förföljelse av Falun Gong inte borde ha skett och måste upphöra. Hon skrev under petitionen för att stödja Falun Gong-utövare.

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/14/205170.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.