Kanada: Parlamentet antar enhälligt ett lagförslag för att bekämpa levande organskörd

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Det kanadensiska underhuset antog enhälligt lagförslag S-223 för att bekämpa olaglig organskörd och handel med mänskliga organ med 324 röster den 14 december 2022. Lagförslaget anses vara en viktig rättslig grund för Kanadas bekämpning av skörd av levande organ.

 
Lagförslag S-223 (En lag om ändring av strafflagen och lagen om invandring och flyktingskydd [handel med mänskliga organ]) antogs enhälligt i det kanadensiska parlamentet den 14 december 2022

Lagförslag S-223 hade ursprungligen sponsrats av senator Salma Ataullahjan. I lagförslaget föreslås en förstärkning av Kanadas reglering av handeln med mänskliga organ genom att ändra strafflagen för att skapa nya brott mot handel med mänskliga organ och utöka den extraterritoriella jurisdiktionen för det nya brottet. Lagförslaget syftar också till att ändra Immigrations- och flyktingskyddslagen (lagen om invandring och flyktingskydd) för att förbjuda permanent bosatta eller utländska medborgare att resa in i Kanada om de deltar i avlägsnande av organ och handel med organ utan att informerat samtycke.

 
Senator Salma Ataullahjan stod bakom lagförslag S-223.

Senator Salma Ataullahjan, som deltog i mottagningen efter antagandet av lagförslaget, sa att antagandet av S-223 var "en stor dag att fira". Senatorn har försökt få igenom liknande lagförslag fyra gånger under de senaste fem åren.

"Vi ser mer organskörd, inte mindre, och jag tror att Kanada är ett av de få länder där vi inte anpassar oss till våra allierade", sade hon. "De flesta av dem har lagstiftning, vi har inte det. Den här lagstiftningen borde ha kommit för länge sedan, och jag är glad att vi äntligen lyckades."

Lagförslag S-223 försvarar alla människors värdighet

Garnett Genuis MP (parlamentsledamot) framförde kommentarer om lagförslagets antagande vid mottagningen på Parliament Hill. Han sade: "[Alla människor har] en av Gud given värdighet som människor, och vad vi försöker göra när vi talar om mänskliga rättigheter är att försvara idén om alla människors inneboende värde och värdighet - oavsett var de bor, oavsett vilken tro de utövar, oavsett hur stora eller små de är, hur gamla eller unga, hur beroende eller oberoende - den värdigheten är inneboende i alla människor."

 
Garnett Genuis MP talade vid mottagningen den 14 december 2022 efter antagandet av lagförslag S-223.

Han tillade att lagförslag S-223 är speciellt eftersom det är en extraterritoriell tillämpning av straffrätten. "Det innebär att vi i vår strafflag säger att vi är beredda att åtala brott som begås av kanadensare utanför våra gränser", sade han.

S-223 är en milstolpe

Arnold Viersen, parlamentsledamot, sade att han presenterade hundratals petitioner i underhuset där han krävde att tvångsskörd av organ i Kina skulle upphöra och att den federala regeringen skulle göra något åt saken.

 
Arnold Viersen parlamentsledamot

Parlamentsledamot Viersen hyllade också den avlidne före detta statssekreteraren för Asien och Stillahavsområdet David Kilgours bidrag till rörelsen mot organskörd.

”Han var verkligen den som inspirerade mig till att arbeta med den här frågan och han har gjort mycket av det hårda arbetet. Det här har varit över 15 år på nacken. Det är en stor dag att fira", sade han.

Han berömde också Falun Gong-utövare från hela Kanada för deras utmärkta arbete med att uppmärksamma alla parlamentsledamöter på dessa frågor och uppmana det kinesiska kommunistpartiet (KKP) att upphöra med skörden av levande organ.

På frågan om konsekvenserna av lagförslag S-223 svarade den konservativa parlamentsledamoten Tako Van Popta att kanadensare alltid har stått upp för mänskliga rättigheter. "Så jag tror att det ligger i linje med vad kanadensarna tycker. Vi älskar Kina, men vi vill att minoriteter runt om i världen ska skyddas", sade han.

 
Cheryl Gallant, parlamentsledamot, sade att antagandet av S-223 var en milstolpe.

Parlamentsledamot Gallant sade att många människor till en början var likgiltiga (inför KKP:s skörd av levande organ). "Tjugo år senare har denna milstolpe äntligen uppnåtts." Hon sade att fler och fler människor vaknar upp och hoppas att denna fruktansvärda praxis ska upphöra och att det kinesiska folket ska stå upp och ta sitt eget öde i egna händer.

Den konservativa parlamentsledamoten Michael Chong sade att Kanada måste ta ett starkare grepp mot auktoritära regimer och samtidigt stå upp för demokrati och rättsstatsprincipen.

"Vi måste inta en starkare hållning när det gäller att försvara våra värderingar, vår tro på demokrati, vår tro på frihet, vår tro på mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Det börjar här hemma genom att anta åtgärder som detta lagförslag här i dag i underhuset. Det kommer att förbjuda människor i det här landet att delta i den fruktansvärda praxis med organskörd särskilt [av] politiska fångar", sade han.

Chong, som är skuggminister för utrikesfrågor, sade att efter Berlinmurens fall var västdemokratiernas strategi att fördjupa och bredda banden med auktoritära regimer genom handel och investeringar missinriktad.

Garnett Genuis parlamentsledamot: Falun Gong-utövare är måltavlor för KKP:s skörd av levande organ

Ledamöter i det kanadensiska parlamentet anser i allmänhet att lagförslag S-223 är ett svar på spridningen av olaglig organhandel runt om i världen och ett bevis på KKP:s storskaliga organskörd från levande samvetsfångar.

Liberal partiets riksdagssekreterare Darren Fisher sade i parlamentet den 7 december att lagförslaget införde välbehövliga reformer som syftar till att stoppa den illegala handeln med organ, som sker till priset av mänskligt lidande och desperation. Organhandel är en global utmaning.

Genuis parlamentsledamot sade att Falun Gong-utövare har i årtionden varit måltavlor för KKP för organskörd. Nu är allt fler uigurer också måltavlor som en del av det statsstyrda och statskontrollerade systemet.

Den liberala parlamentsledamoten Sameer Zuberi, den andra sponsorn av lagförslaget, beskrev brottet med levande organuttag som skandalöst. Han tackade människorättsadvokaten David Matas och den avlidne före detta utrikesministern för Asien och Stillahavsområdet David Kilgour för deras arbete.

Sedan KKP:s hemliga storskaliga skörd av organ från levande Falun Gong-utövare avslöjades 2006 har Kilgour och Matas tillsammans utrett, skrivit en rapport med sina resultat och publicerat boken Bloody Harvest.

"[Deras utredning] har gjort det möjligt för oss att få en mängd bevis, inte bara anekdotiskt utan empiriskt, för att detta är ett äckligt fenomen som sker", sade parlamentsledamot Zuberi.

Han sade att lagförslag S-223 var en viktig lag som skulle "hjälpa oss att ta itu med allvarliga människorättsfrågor" och sända en "tydlig och stark signal om att vi som land inte accepterar detta brott".

Den 7 december, under debatten om den tredje behandlingen av lagförslaget, sade den konservative parlamentsledamoten James Bezan, vice ordförande i det ständiga utskottet för nationellt försvar, att "vi vet att denna marknad existerar. Man uppskattar att olaglig organhandel ger mellan en och två miljarder kanadensiska dollar per år i intäkter. Tolv tusen illegala transplantationer kommer huvudsakligen från Kina. Det är 12 000 transplantationer per år, och vi måste sätta stopp för detta."

Parlamentsledamoten Alexis Brunelle-Duceppe, medlem av Bloc Québécois, sade den 7 december: "Kina (KKP) är det enda land i världen som organiserar storskalig organhandel genom att skörda organ från avrättade samvetsfångar."

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/20/205261.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.