Att återvända till det hjärta jag hade i början av min kultivering

(Minghui.org) Hälsningar till ärade Mästaren och medutövare!

Under de två åren mellan 2020 och 2022, pandemins tid, upplevde jag stora förändringar i mitt liv. Det var en enorm väckarklocka för min kultivering. Detta fick mig att göra en omfattande reflektion över tillståndet i min kultivering. Jag släppte också mina fasthållanden i ett försök att återgå till det kultiveringstillstånd jag hade i början av min kultivering. Jag gör mitt bästa för att komma ikapp när jag vandrar på vägen mot gudomlighet.

Jag var i chock när min make, som också var utövare, plötsligt dog sommaren 2021. Även om jag hade upplevt smärtan av att förlora mina föräldrar när jag var barn, var det en långvarig process, medan min mans död var mycket plötslig. Tiden mellan symtomdebut och hans död var mycket kort. För första gången under mina 22 år av kultivering kände jag verkligen att det var en "olidlig" process (Föreläsningen vid konferensen i Schweiz).

Familjemedlemmens död fick mig att känna det som om jag hade gått igenom en stor prövning av liv och död. När detta hände hade jag varit hemma i nästan ett år på grund av pandemins nedstängningar, så jag hade inte haft någon kontakt med andra utövare på länge. Jag kunde bara höra deras röster på fredagar när jag deltog i Fa-gruppstudien online. Deras uppmuntran per telefon vid den tiden var mycket värdefull. Det stärkte mina upprätta tankar. Jag tog initiativ till att börja kontakta andra utövare, och en av dem var villig att köra mig till mediegruppens övningsplats på morgonen så att jag kunde delta i gruppövningarna.

Nästa morgon kände jag en enorm mängd energi så snart jag gjorde den första övningen med gruppen. Jag genomförde två och en halv timmes övningar med gruppen, inklusive en timme för den andra övningen. Jag brukar ha svårt att hålla ut så länge, men det kändes jättebra. Det verkade som om jag inte längre var lika deprimerad och mina upprätta tankar stärktes. Jag tänkte att jag inte skulle kunna hitta några ursäkter för att vara lat i framtiden. Jag måste framhärda i att delta i gruppövningar.

Under en tid kunde jag inte känslomässigt acceptera en älskad persons plötsliga död. Jag grät väldigt ofta. Jag visste att det här testet var riktat mot mitt hjärta. Endast genom att hitta fasthållandena och vara fast besluten att göra mig av med dem kunde jag klara det här testet på relativt kort tid. Det fanns inget annat sätt än att studera Fa, att studera Fa med ett lugnt hjärta och att studera Fa mycket.

Först och främst började jag fokusera på att studera Fa, att kopiera och memorera Fa med lugnt hjärta och att noggrant förstå principerna i Fa, i stället för att studera Fa med mentaliteten att slutföra en uppgift. Online tillsammans med andra utövare studerade jag Zhuan Falun och mästarens föreläsningar som gavs i andra regioner. Efter Fa-studierna kunde vi dela med oss av våra tankar och erfarenheter.

Jag har långsamt ändrat mina uppfattningar med tanke på Fa-studierna.

Mästaren sade:
"Saker som ni träffar på under kultiveringen, vare sig det är bra eller dåligt så är de alla bra saker, för de händer bara för att ni kultiverar. Kultiverare kan inte uppnå Fulländning med mänskliga hjärtan, med karmaskulder eller med fasthållanden. (”Hälsningar till alla Dafa-lärjungar som deltar vid Chicagos Fa-konferens! 25 juni 2006).

Utifrån Fa förstår jag att inte ens ett enda fasthållande till berömmelse, egenintresse och sentimentalitet kan tas med till himlen, och det är bättre att släppa dem förr än senare.

Jag har kultiverat i 22 år och läst Fa varje dag, och utövare har många gånger berättat för mig om fördelarna med att memorera Fa. Jag var verkligen motiverad att memorera Fa den här gången.

Varje morgon klockan 6:30 satt jag framför datorn och memorerade Fa tillsammans med andra utövare från hela världen. Lager av Fa-principerna, som jag aldrig hade sett tidigare, började dyka upp. När jag läste Fa igen var det som om varje ord hade en ny betydelse och varje ord hade en annan betydelse. Det var en känsla som jag inte hade känt på länge. Det var en mycket givande tid - den förändring jag gick igenom kändes som en process av återfödelse. Jag hade en helt ny förståelse för Fa, och jag uppskattade möjligheten ännu mer att jag kan erhålla kosmos Fa.

Genom Fa-studierna försvann känslan av "olidlig" smärta. Det var uppenbart att mycket av substansen från sentimentalitet i den andra dimensionen hade avlägsnats.

Under många år var jag upptagen med att göra saker och ting och uppmärksammade inte solid kultivering. Eftersom mina Fa-studier var ytliga fanns det ofta vedermödor och prövningar. Jag använde inte Fa för att utvärdera situationer. I stället använde jag mänskliga tankar. Jag värderade inte varje tillfälle som Mästaren ordnade för mig att förbättra mig, och jag tog inte ett solitt förhållningssätt till kultivering och avlägsnade mina fasthållanden. Jag tittade inte tillräckligt ofta inåt, utan tittade på andra i stället. Därför hade fasthållandena av bekvämlighet, fåfänga, beroende, svartsjuka, önskan om berömmelse och tillgivenhet för familjen inte avlägsnats på ett solitt sätt. När jag gifte mig för tre år sedan ville jag vägleda min man, som var en ny utövare, att höja sig i Fa tillsammans med mig. Men senare började vi gradvis leva ett vanligt liv, och jag var mycket beroende av min man. Eftersom jag inte gjorde ett bra jobb, inte nog med det att jag inte hjälpte honom, jag gav också upp min vilja att vara flitig.

Under pandemin arbetade jag länge hemifrån och hade ingen gruppmiljö. Jag slarvade med Fa-studierna och övningarna - jag klarade inte av att göra alla övningar varje dag. Jag ville inte gå upp tidigt på morgonen och gav mig själv ofta ursäkter för att titta på YouTube-videor. När jag väl började titta på dem kunde jag inte kontrollera mig själv och tittade på vanliga människors videor till sent på kvällen, och då kunde jag inte gå upp nästa dag. Jag visste att det inte var rätt att göra så här under lång tid, men det var svårt att göra ett genombrott.

En dag började mina armar göra ont och det var svårt att lyfta dem. Det var faktiskt en uppenbar varning om att det fanns ett problem i min kultivering. Jag skyndade mig att korrigera mig själv utifrån Fa, för att upplösa dessa förvärvade föreställningar och mänskliga tankar. Jag sände ut upprätta tankar för att avlägsna dessa speciella fasthållanden. Ingen av dem var mitt sanna jag, de var alla förvärvade föreställningar och måste avlägsnas helt och hållet.

Den här händelsen fick mig verkligen att inse att det inte finns något trivialt i kultivering. De gamla krafterna bevakar varje utövare. Om vi inte kultiverar oss själva, i stället för att ackumulera mer av dessa triviala saker, kommer det slutliga testet att bli för stort.

Att värna om gruppövningar och Fa-studier i grupp: Återgå till det kultiveringstillstånd jag hade i början.

Efter att ha gått igenom det här testet hade jag en stark önskan att lyssna till Mästarens ord, att delta i gruppövningar och Fa-studier i grupp, och att återvända till det kultiveringstillstånd jag hade i början.

Kanske Mästaren såg mitt hjärta och ordnade saker och ting för mig i enlighet med detta. Det första jag gjorde var att delta i en gruppövning på morgonen med en äldre utövare. När bannern "Falun Dafa är bra", som lyste med gyllene ljus, hängdes upp gjorde fyra eller fem utövare övningarna tillsammans vända mot en trafikerad väg. Under dessa månader kände jag mig uppfriskad och stärkt varje dag.

Senare var en kollega villig att hämta mig varje morgon och ta mig till mediekontoret för gruppövningar och Fa-studier. Det nya kontoret var mycket stort och ljust, och miljön var särskilt bra. Jag är tacksam för mina medutövares ansträngningar och Mästarens välvilliga arrangemang. Jag har framhärdat i att göra övningarna och studera Fa på morgonen tillsammans med mina kollegor i nästan ett år nu. Nästan varje dag håller jag hjulet för att göra Falun stå som en pelare i en timme, och jag kan ofta känna hjulet snurra snabbt i mina handflator och värmen flöda genom min kropp. Jag har haft stor nytta av det. Mina armar gör inte längre ont, och utan att jag insåg när det hände kan jag nu lyfta dem.

Efter att ha tillbringat tid med andra utövare har jag lärt mig att uppskatta tiden. Så fort vi sätter oss i bilen börjar vi till exempel memorera Fa. Vi lyssnar på artiklar från Minghui Radio under måltiderna. Jag har mer och mer energi varje dag. Jag blir inte sömnig även när jag bara sover fyra eller fem timmar per natt, så jag har mer tid att göra de tre sakerna.

Nu är den lyckligaste tiden på dagen när jag är tillsammans med mina medutövare och gör övningarna och studerar Fa. Jag har verkligen känslan av att assimileras i Fa. Det är som om varje cell ler, som om jag är tillbaka i de tidiga stadierna av min kultivering. Jag känner mig mycket lycklig.

Jag brukade använda mitt upptagna schema som en ursäkt för att jag inte ville bli av med latheten. Jag kunde ofta inte garantera att jag skulle göra övningarna varje dag, så jag skämdes över att jag inte ens uppfyllde de mest grundläggande kraven för en ny utövare. Jag upplystes till att det faktum att göra övningarna också är att eliminera karma. Om man inte kan framhärda i att göra övningarna vill man inte lida, och lidande är också en aspekt av att förbättra xinxing. Det innebar att jag inte tog initiativ till att eliminera den karma som jag skulle bli av med på detta område. Jag förbättrade inte heller mitt xinxing. När mer karma ackumuleras kan man komma att möta en stor prövning.

Fa-studier i grupp är också mycket givande. Varje morgon efter övningarna studerar vi Zhuan Falun. Under Fa-studierna måste man ta Fa till sitt hjärta och jämföra sig själv med den. Efter att ha studerat en föreläsning börjar vi en hektisk dag med mediearbete. Jag kände mig väldigt solid i mitt hjärta.

Eftersom jag skriver internationella nyheter måste jag - från en enorm mängd information och på kort tid - välja ut saker som kan förmedla traditionella värden och som är av intresse för läsarna eller saker som kan avslöja det kinesiska kommunistpartiets ondska och infiltrationen av det kommunistiska spöket i västvärlden. Det är inte lätt. Jag känner ofta att när jag studerar Fa väl får jag dubbla resultat med halva ansträngningen. Visdomen att bekräfta Fa kommer att komma fram i en kontinuerlig, stadig ström, inklusive att hitta rätt material och hur man skriver om det. Allt verkar vara i ordning, och artikelvisningarna är också relativt höga.

Jag måste slutföra tre webbplatsartiklar och flera artikelgranskningar per dag. Min arbetsbörda är redan nu inte så liten. Senare blev jag ombedd att ansvara för två utgåvor av lokaltidningen - kanadensiska nyheter och samhällsnyheter - och jag måste också skriva videomanus. Men jag har upptäckt att genom att framhärda i morgonövningarna och Fa-studierna har min motståndskraft mot stress också ökat. Jag kan slutföra mitt arbete mer effektivt varje dag, och jag missar inte kvällsgruppens Fa-studier.

Tack vare Fa-studierna är jag inte längre så fäst vid hur många visningar de artiklar jag skriver får, mitt hjärta åker inte längre som ”ebb och flod” med det. Jag gör mitt bästa och låter resten ha sin naturliga gång. Jag är bara en partikel i detta projekt för att stödja hela media. Jag behöver bara göra min del på ett bra sätt.

Varje gång efter Fa-studierna känner jag mig renad av Fa, och jag känner att medutövare är närmare varandra. Det verkar som om luckorna i andra dimensioner har avlägsnats av Fa. Det är också motiverande för oss att dela med oss av våra kultiveringserfarenheter.

Medierna är mycket starka när det gäller att rädda människor. Nyligen har Epoch Times och New Tang Dynasty flyttat till en ny adress och det finns fler utövare från flera mediegrupper som deltar i morgonövningarna, och energifältet är starkare.

Som lärjunge behöver jag hålla i sinnet att jag måste upprätthålla det flitiga tillståndet jag hade när jag började kultivera för att uppfylla mitt löfte att rädda människor och lämna en tillfredsställande rapport till Mästaren.

Tack Mästaren och medutövare!

(Presenterades vid 2022 års konferens för utbyte av erfarenheter av Falun Dafa-kultivering i Kanada.)

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.